Víte, že?

Největší akcí pro veřejnost, kterou pořádá Pionýr, jsou Ledová města. První ročník se konal v roce 2000. V posledních letech mívá pravidelně přes 14 000 účastníků.

Kutil

V klubovnách i na táborech je potřeba občas něco opravit. O tom není pochyb. Často se také hodí nějaký zajímavý předmět k táborové hře. Šikovné ruce pak přijdou vhod. Máš chuť vyzkoušet si práci s různými nástroji a materiály a také objevovat nové postupy? Můžeš se stát oddílovým kutilem.

I. STUPEŇ

1. Znám a umím popsat vlastnosti papíru, dřeva, kovu, skla, plastů (a dalších běžných materiálů).

2. Předvedu, jak oddělovat a opracovávat materiály – stříhání, řezání, broušení.

3. Dokážu pevně spojit dva různé předměty – lepením, upevněním pomocí vrutů, šroubů, drátů, hřebíků apod.

4. Umím vhodným způsobem upravit povrch výrobku – broušení, barvení, lakování.

5. Zvládám drobnou opravu – rozebrání, vyčistění, výměna vadné části, montáž, aby přitom nedošlo k žádnému poškození.

6. Navrhnu a provedu úpravu v klubovně – nákup, montáž, umístění či upevnění drobné skříňky či police v klubovně, opravy a úpravy povrchů stěn, nábytku apod.

7. Dokážu získat informace o tom, jak opravit poškozené věci v klubovně či na tábořišti, poradím se o způsobu opravy a navrhnu vhodný postup.

8. Aktivně se zajímám a případně se zapojím do akcí PS, KOP či Pionýra – např. technická – rukodělná soutěž, pomoc při stavbě tábořiště, veřejné expozice.

9. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

 

II. STUPEŇ

1. Umím využívat základní vlastnosti materiálů pro určité výrobky – papír, dřevo, kov, sklo, plastické hmoty.

2. Používám vhodné nástroje, abych dosáhl potřebné přesnosti při opracování.

3. Dokážu vytvořit pevné spojení dvou různých předmětů ze stejných či různých materiálů, využívám vhodných lepidel, šroubů, hřebíků a dalších.

4. Využívám vhodný způsob povrchové úpravy a dokončení výrobku.

5. Zvládám drobné opravy – samostatně nebo navrhnu způsob opravy na základě informací, které jsem schopen získat.

6. Vytvořím nákres výrobku či místnosti se zaměřením rozměrů pro zadání práce či opravy.

7. Navrhnu řešení a rozmístění věcí v klubovně, na tábořišti tak, aby bylo možné je prakticky používat.

8. Aktivně se podílím na opravách a úpravách v klubovně či na tábořišti, případně se zapojím do technické soutěže v rámci oddílu, PS, KOP či Pionýra.

9. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

 

 

PDF s podmínkami pro odborku Kutil ke stažení.