Víte, že?

V roce 1990 byla obnovena činnost Pionýra jako samostatného sdružení bez vazeb na politické či náboženské ideologie.

Táborník

Máme krásnou zem. Táborník v ní umí žít a poznává ji. 
K tomu potřebuje 
řadu dovedností – orientovat se nejen v mapách, ale i v terénu. Měl by umět „přežít“ v přírodě. Výprav by se neměl jen účastnit, ale měl by je umět naplánovat, aby byly náročné i naučné, zábavné i zajímavé. Každá cesta za vlastní humna může být skvělým dobrodružstvím, záleží jen na přístupu.

I. STUPEŇ

1. Umím si správně sbalit pro jednodenní výlet.

2. Zúčastním se jednodenního výletu.

3. Umím mapové a turistické značky.

4. Umím určit světové strany „s“ i „bez“ použití buzoly.

5. Naplánuji jednodenní výlet pro oddíl.

6. Znám základní pravidla zacházení s ohněm.

7. Umím připravit ohniště, zapálit oheň, udržet jej po nějakou dobu a uklidit ohniště.

8. Umím uvázat alespoň 6 uzlů, z toho 3 poslepu.

9. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

 

II. STUPEŇ

1. Umím si správně sbalit pro vícedenní výlet.

2. Zúčastním se dvoudenního výletu s přespáním v přírodě.

3. Umím postavit přístřešek na přespání v přírodě nebo stan.

4. Ovládám práci s mapou, buzolou a GPS.

5. Naplánuji vícedenní výlet pro oddíl.

6. Vedu si putovní knížku nebo jiné záznamy o zajímavých místech, která jsem poznal, a připravím pro ostatní prezentaci o svých výletech.

7. Umím připravit ohniště, zapálit oheň v nepříznivých podmínkách (mokro, vítr, sníh), udržet jej po nějakou dobu a uklidit ohniště.

8. Umím uvázat alespoň 10 uzlů, z toho 5 poslepu.

9. Znám funkční užití uzlů, vím, který k čemu použít.

10. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

 

 

PDF s podmínkami pro odborku Táborník ke stažení.