Víte, že?

Slovo pionýr pochází z francouzštiny (pionnier) a dnes se užívá především ve významu průkopník. V minulosti označovalo i pěší vojáky a sapéry (dnešní ženisty).

Výtvarná činnost – republikové finále 2023/2024

JIŽ PO 14. SE KONALO V HOLEŠOVĚ FINÁLE PIONÝRSKÉHO SEDMIKVÍTKU – VÝTVARNÁ A RUKODĚLNÁ ČINNOST

V sobotu 20. 4. 2024 proběhly v SVČ Holešov hned 3 akce, které jsou spojeny s výtvarnem, tvořením a technickými dovednostmi dětí. V dopoledních hodinách mohly děti navštívit výtvarné a technické dílny, kde se tvořilo na 3D tiskárně, tisklo na plotteru, stavělo z lega, ze dřeva se vyráběly hrábě, drátkovalo se, korálkovalo se, dělaly se výrobky z keramiky, zpracovávala se plst a děti zkoušely také tkaní. Dílny navštívilo téměř 100 dětí i dospělých.

V odpoledních hodinách pak proběhlo slavnostní vyhodnocení soutěže Výtvarný Sedmikvítek 2024 a Soutěže technických dovedností 2024.

Slavnostní vyhodnocení bylo doprovázeno kulturním programem, ve kterém vystoupila hudební skupina Grillmeni, dále Markéta Topičová, Julie Weiglová, nechybělo také vystoupení kouzelníka Mága Radekra a program bubeníků.

V Holešově se republikové finále konalo již po čtrnácté. Vyhlašovatelem soutěže je česká rada Pionýra, organizuje ho PS M. Očadlíka ve spolupráci se SVČ TYMY.

V letošním roce se do soutěže zapojilo téměř 500 autorů na téma „minulost“. Tuto soutěž finančně podpořilo MŠMT, ZK a město Holešov. Moc děkujeme! Republikové finále soutěž technických dovedností se konala letos již po 6.té.

Vyhlašovatelem této soutěže je také Česká rada Pionýra a organizátory jsou rovněž PS M.Očadlíka a SVČ TYMY.

Do této soutěže byly zaslány papírové modely, práce se dřevem a poprvé také výtvory ze stavebnic, kde převládalo lego. Všechny práce hodnotila 5členná porota, která neměla jednoduchou úlohu. Novinkou letošního roku bylo velké množství kolektivních prací.

 

Děkujeme všem tvůrcům za zapojení do této soutěže, přejeme jim hodně tvůrčích nápadů a radost z toto co dělají. Děkujeme také všem dospělákům, kteří s dětmi pracují a rozvíjí jejich talent. Velké poděkování si zaslouží také všichni ti, kteří se podíleli na přípravě a organizaci obou republikových finále.

                                                                                Jarmila Vaclachová, vedoucí PS

 

 

 

Výsledkovou listinu ročníku 2023/2024 naleznete pod odkazem.