Víte, že?

V Pionýru každoročně proběhne přes 400 táborů pro přibližně 20 000 účastníků.

Kulturní fanda

V každém oddíle je někdo, kdo se stará o nástěnku, propagaci činnosti, vývěsku oddílu. Je fajn, když se o tuto oblast nemusí starat vedoucí, ale je to člen oddílu. Zapálený fanda kultury má přehled o programu kina či divadla, o výstavách, o možnosti výletů za kulturou. A když k tomu třeba hraje na nějaký hudební nástroj a stará se o oddílový zpěvníček, je o kulturu v oddílovém životě postaráno víc než dobře.

I. STUPEŇ

1. Jsem aktivní čtenář, alespoň 5x do roka představím v oddíle zajímavou knížku, připravím si pro ostatní soutěž, výstavku, besedu nebo představení dětských ilustrátorů.

2. Připravím v oddíle literární soutěž.

3. Sestavím a rozšiřuji oddílový zpěvníček.

4. Mám přehled o kulturních akcích v obci a okolí, navrhnu návštěvu kina nebo divadla a představím ostatním film či hru, kterou jsem vybral.

5. Seznámím ostatní s jednou kulturní zajímavostí v okolí.

6. Navštívím sám nebo s oddílem výstavu.

7. Zúčastním se sám nebo s oddílem soutěže Pionýrský Sedmikvítek.

8. Připravím alespoň jednu oddílovou soutěž – literární, výtvarnou, foto – a udělám oddílovou výstavu.

9. Pečuji aspoň půl roku o oddílovou nástěnku nebo vývěsku.

10. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

 

II. STUPEŇ

1. Jsem aktivní čtenář, jednou měsíčně představím v oddíle zajímavou knížku.

2. Připravím v oddíle literární schůzku, sestavím alespoň tři literární kvízy pro využití v oddíle.

3. Sestavím a rozšiřuji oddílový zpěvníček, doplním ho ilustracemi a akordy pro kytaru nebo notovým záznamem.

4. Mám přehled o kulturních akcích v obci a okolí, po dohodě s vedoucím zorganizuji návštěvu kina nebo divadla a představím ostatním film či hru, kterou jsem vybral. Po představení navážu na další schůzce besedou nebo soutěží.

5. Seznámím ostatní alespoň s pěti kulturními zajímavostmi v okolí, po dohodě s vedoucím zorganizuji návštěvu alespoň dvou míst v průběhu roku.

6. Navštívím v průběhu roku alespoň tři různé výstavy, jednu z nich doporučím k návštěvě oddílu, vysvětlím, co výstava nabízí.

7. Vysvětlím ostatním typické znaky jednotlivých forem umění, dovedu je zařadit do soutěží Pionýrského Sedmikvítku.

8. Zúčastním se sám nebo s oddílem soutěže Pionýrský Sedmikvítek.

9. Připravím alespoň jedno oddílové kolo některé ze soutěží Pionýrského Sedmikvítku.

10. Pečuji aspoň půl roku o oddílovou nástěnku nebo vývěsku, podílím se na přípravě materiálů, kterými se oddíl prezentuje navenek.

11. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

 

PDF s podmínkami pro odborku Kulturní fanda ke stažení.