Víte, že?

Převážné většiny soutěží, které Pionýr pořádá, se můžete zúčastnit, i když nepatříte mezi jeho členy.

Redaktor

Informovat a být informován! To je obecně platná zásada a výzva pro přemýšlivé. Zajímat se o dění, poskytovat informace, propagovat, vysvětlovat, předávat zkušenosti – zkusit si být reportérem, zpravodajem, ale také třeba kritikem. Odborka Redaktor je výzva k vyzkoušení oceňovaného byť někdy i nevděčného povolání, k ověření dovedností z několika oborů zároveň.

Žijeme v informační době a je lhostejné, jestli více sledujeme televizi, posloucháme rádio, čteme dokonce noviny nebo „jen“ sledujeme zprávy na webech. Všechny tyhle informace procházejí rukama novinářů, ti je zpracovávají a předkládají čtenářům, divákům a posluchačům. Je proto důležité a především zajímavé porozumět, jak tenhle mediální svět funguje. Prvním krokem k tomu může být i plnění podmínek odbornosti – Redaktor. Jde „jen“ o to, uvědomit si – jaká je role novinářů, a přiblížit se k jejich práci. Současně to nabízí možnost napodobit ji ve vašem oddíle.

I. STUPEŇ

1. Napíši krátký text bez gramatických a stylistických chyb dle vzorce 1c+3k+1p (= co, kde, kdy, kdo, proč).

2. Zvládnu krátký mluvený slovní projev, v rozhovoru respektuji komunikační pravidla.

3. Vysvětlím rozdíl mezi zprávou a oznámením, uvedu příklad manipulativní komunikace v reklamě.

4. Rozlišuji média podle cílové skupiny – znám časopisy určené dětem a místní (radniční) zpravodaj.

5. Napíšu dva příspěvky do obecních (radničních) novin, k textům zašlu i fotky.

6. Napíšu větu, kterou představím oddíl i Pionýr, a vyzkouším minutové plynulé vystoupení o naší činnosti.

7. Vždy povinná podmínka: Předložím výstřižky alespoň dvou svých zpráv ze zpravodaje MOZAIKA PIONÝRA o činnosti oddílu/PS.

8. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

 

II. STUPEŇ

1. Vytvořím zprávu bez gramatických a stylistických chyb dle rozšířeného vzorce1c+3k+1p+1j (= co, kde, kdy, kdo, proč + JAK) a doplním ho citací (přímou řečí).

2. Znám pravidla dialogu, odlišuji spisovný a nespisovný projev a užívám jazykové prostředky s ohledem na záměr projevu.

3. Rozlišuji různé typy uměleckých a neuměleckých textů, odlišuji fakta od názorů, skutečnost umím ověřit.

4. Mám základní orientaci v médiích – znám pět celostátních novin a časopisů (případně jejich e-podobu), vysvětlím, pro jaké čtenáře jsou určeny a jak často vycházejí.

5. Napíšu dva příspěvky do regionálního tisku, k textům zašlu i fotky.

6. Předvedu rozhovor s rodičem, v němž vysvětlím podstatu pionýrské činnosti a představím Pionýr i vlastní oddíl.

7. Vždy povinná podmínka: Předložím výstřižky alespoň čtyř svých zpráv ze zpravodaje MOZAIKA PIONÝRA o činnosti oddílu/PS.

8. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

 

 

PDF s podmínkami pro odborku Redaktor ke stažení.