Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Výtvarník

Pustit uzdu fantazii… to je přece parketa výtvarníka. A je jedno, 
zda jde o kreslení, malbu, modelování či rukodělky, vždy jde o prokázání dovedností. Přitom nezáleží na tom, jaké máš množství talentu, roli hraje i píle a poctivá práce a také znalosti získané třeba návštěvami výstav… Být výtvarníkem je prostě výzva. Odborník-výtvarník se navíc hodí každému oddílu k osvěžení programu činnosti. Zvlášť když umí nadchnout pro výtvarky i ostatní.

I. STUPEŇ

1. Zúčastním se Pionýrského Sedmikvítku v soutěžní oblasti „Výtvarná činnost“.

2. Vytvořím výtvarné dílo z aktuálního dění v oddílu, kterým vyzdobím klubovnu.

3. Vytvořím plakátek na akci našeho oddílu.

4. Naučím se novou výtvarnou techniku a vyzkouším ji.

5. Vím, kde je nejbližší galerie (muzeum) a podle možností ji navštěvuji.

6. Znám alespoň jednoho ilustrátora dětské knihy a umím o něm něco povědět.

7. Nakreslím komiks (min. 4 okénka).

8. Šetřím materiálem („nezačínám uprostřed“), udržuji výtvarné potřeby v pořádku.

9. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

 

II. STUPEŇ

1. Zúčastním se Pionýrského Sedmikvítku v soutěžní oblasti „Výtvarná činnost“.

2. Vytvořím zápis do kroniky včetně ilustrace.

3. Vytvořím nástěnku z oddílové akce.

4. Naučím se novou výtvarnou techniku a připravím pro ostatní schůzku, kde je novou techniku naučím.

5. Navštívím výtvarnou výstavu v nejbližším okolí a připravím pro ostatní prezentaci.

6. Znám alespoň jednoho výtvarníka, který žije nebo žil v našem regionu. Seznámím se s jeho životem a tvorbou.

7. Nakreslím komiks (min. 10 okének).

8. Navrhnu či se budu podílet na návrhu a zpracování některého společného prvku, družiny, oddílu, akce (např. návrh trička, loga apod.).

9. Udržuji veškeré pracovní náčiní a materiál, se kterým pracuji, v pořádku a čistotě.

10. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

 

 

PDF s podmínkami pro odborku Výtvarník ke stažení.