Víte, že?

Největší akcí pro veřejnost, kterou pořádá Pionýr, je Ledová Praha. První ročník se konal v roce 2000. V posledních letech mívá pravidelně přes 14 000 účastníků.

Sporťák

V každém oddílu, na každém táboře se hrají občas sportovní hry. Pohyb k životu  prostě patří. Žádný oddíl ale s několika osvědčenými hrami dlouho nevydrží, prostě se omrzí. Tvým úkolem proto bude nejen pomáhat u osvědčených sportovních her, ale stále hledat nové nápady, kterými je možné činnost obohatit. Třeba se ti dokonce podaří objevit takové sporty, které ke sportování přivedou i „nesportovce“.

I. STUPEŇ

1. Znám základní pravidla kolektivních sportovních her a principy některých individuálních sportovních disciplín.

2. Umím uplatnit pravidla sportu, dokážu pracovat v roli rozhodčího.

3. Podporuji chování hráčů v duchu fair-play.

4. Dokážu obsloužit stanoviště pro individuální sportovní disciplínu a soupeření mezi dvěma hráči.

5. Navrhnu k zařazení do programu vhodné sportovní hry podle podmínek, v jakých se oddílová akce koná.

6. Aktivně se zapojuji i do sportovních her, ve kterých nevynikám, ale ve kterých jsem schopen podpořit sportování ostatních.

7. Během akcí oddílu se dokážu postarat o sportovní materiál.

8. Aktivně se zapojuji do přípravy a realizace pionýrských sportovních akcí.

9. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

 

II. STUPEŇ

1. Znám základní pravidla vybraných olympijských sportů a netradičních sportovních her.

2. Dokážu vyhledat, nastudovat a uplatnit pravidla nového či méně známého sportu.

3. Umím vysvětlit smysl chování fair-play a vedu k němu hráče. Vedu ostatní k ukázněnému chování při sportu.

4. Podporuji ostatní členy oddílu ve sportování, zařazuji sportovní aktivity, které budují dobrý vztah k pohybu a které ostatní baví.

5. Dokážu navrhnout sportovní náplň pro odpolední program oddílu.

6. Zvládnu dlouhodobě pečovat o sportovní materiál a vedu ostatní k šetrnému zacházení s ním.

7. Dokážu samostatně zorganizovat jednoduchý turnaj od jeho přípravy a realizace až po jeho vyhodnocení.

8. Aktivně se zapojuji do přípravy a realizace pionýrských sportovních akcí oddílu.

9. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

 

 

PDF s podmínkami pro odborku Sporťák ke stažení.