Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Ochránce přírody

V přírodě se odehrává velká část naší činnosti. Aby pro nás i po nás zůstala příroda pěkná, musíme ji chránit. Chránit ale znamená i znát. A ochrana přírody nespočívá jen v našem chování třeba v lese, začíná doma například obyčejnou PET lahví. Ochránce přírody se chová ohleduplně k přírodě i používáním vhodných materiálů a je ostatním příkladem ve vztahu k životnímu prostředí.

V každém z nás by měl být kousek Ochránce přírody, ale ten „úplný“ by nám v oddíle neměl chybět. Bude to totiž někdo, kdo nám při běžné oddílové činnosti a výpravách do přírody může být prospěšný. Pokud se někdo z našeho oddílu rozhodne plnit tuto odbornost, může být jeho volitelnou podmínkou například to, že připraví a zorganizuje zapojení členů oddílu do ekologicky zaměřeného projektu – a to už s sebou nese pořádnou práci.

I. STUPEŇ

1. Znám chráněná území v okolí svého bydliště, ve svém kraji.

2. Znám význam třídění odpadu, třídím odpad doma i v klubovně.

3. Chovám se ohleduplně k přírodě, vedu k ochraně přírody na společných akcích i ostatní.

4. Znám některé chráněné živočichy, vím, kteří žijí v mém okolí.

5. Znám běžné rostliny a dřeviny, poznám i chráněné rostliny v okolí bydliště, klubovny či táborové základny.

6. Poznám stopy alespoň tří živočichů, učím se ze stop číst chování zvířete.

7. Pečuji o zeleň v klubovně.

8. Umím podle přírodních jevů předpovědět změnu počasí.

9. Poznám pět souhvězdí.

10. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

 

II. STUPEŇ

1. Znám chráněná území v ČR, vím, kde jsou národní parky, seznámím ostatní před oddílovým výletem s přírodními zajímavostmi plánované trasy výletu.

2. Znám význam třídění odpadu, třídím odpad doma i v klubovně, vím, co jsou to obnovitelné zdroje energie.

3. Znám některé chráněné živočichy, vím, kteří žijí v mém okolí, vím, co je to Červená kniha, a znám některé ohrožené druhy živočichů.

4. Znám běžné rostliny, dřeviny a chráněné rostliny v okolí bydliště, klubovny či táborové základny, umím popsat využití vybraných rostlin a dřevin pro člověka.

5. Poznám stopy alespoň pěti živočichů, umím ze stop číst základy chování zvířete, umím udělat odlitek stopy.

6. Umím přiřadit typické živočichy a rostliny k přírodnímu společenstvu.

7. Umím podle přírodních jevů předpovědět změnu počasí, vím, jak člověk ovlivňuje přírodu a klima.

8. Znám planety Sluneční soustavy, poznám alespoň pět souhvězdí, z toho aspoň jedno typické jen pro letní a jedno typické jen pro zimní oblohu.

9. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

 

PDF s podmínkami pro odborku Ochránce přírody ke stažení.