Víte, že?

Pokud ve vašem okolí není pionýrský oddíl, můžete ho založit i sami. Ozvěte se nám a my vám rádi poradíme - volejte 777 248 720 nebo pište na adresu pionyr@pionyr.cz.

Organizátor her

Hry jsou zdrojem zábavy i zdrojem poučení. Platí to zejména v pionýrském kolektivu, v němž hra patří mezi nejčastější formy činnosti v přírodě, ale i na schůzkách oddílu v klubovně, v tělocvičně nebo na hřišti. Proto je pro činnost oddílu přínosem každý, kdo dovede hru zorganizovat a vést.

Odborka je určena pro zkušené hráče, kteří rádi hrají i organizují. Splněním podmínek této odbornosti dítě získá nejen potřebné znalosti v přípravě her a herní činnosti, ale stane se velmi platným členem oddílu a organizátorem dění. Musí si udržovat přehled o odehraných hrách, znát jejich základní principy, či ještě lépe umět je zobecnit – je tak velkým pomocníkem při přípravě činnosti i při řešení někdy vyvstalých situací. Jde o šikulu, který dokáže vhodnou hru podle aktuálních požadavků vybrat, srozumitelně vysvětlit pravidla, zorganizovat její sehrání. Kdo by jej v oddíle nevyužil?

ODBORNOST MÁ JEDEN STUPEŇ

1. Pořídím si zápisník her nebo si založím kartotéku her a krabici s herními pomůckami.

2. Dokážu, že umím alespoň 20 her, které se hodí do klubovny (pohybových a deskových).

3. Zvládnu připravit a sehrát nejméně pět terénních her vhodných pro družinu či celý oddíl.

4. Vysvětlím základní typologii her (soutěživé, s prvkem náhody…).

5. Představím alespoň dvě varianty soutěžních systémů.

6. Vyberu – podle požadavků, zkušeností a schopností hráčů stanovené skupiny – hru, kterou hráči neznají, a uvedu ji.

7. Vezmu si na starost výběr a zajištění bloku her na otevřené akci pro veřejnost.

8. Pomůžu s péčí o herní pomůcky (včetně například deskových her) tak, aby byly připravené k použití.

9. Připravím a provedu pod dohledem vedoucího s družinou, oddílem nebo skupinou menších dětí nejméně deset her v různém prostředí a v různém ročním období.

10. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

 

 

PDF s podmínkami pro odborku Organizátor her ke stažení.