Víte, že?

Slovo pionýr pochází z francouzštiny (pionnier) a dnes se užívá především ve významu průkopník. V minulosti označovalo i pěší vojáky a sapéry (dnešní ženisty).

Piokačer

Geocaching je hra, která kombinuje turistiku spolu s dobrodružným hledáním pokladů, ukrytých všude kolem nás, pomocí zeměpisných souřadnic. Skrytá schránka neboli poklad se nazývá cache (čti „keš“ nebo „keška“). Jednou ze základních myšlenek geocachingu je umísťování keší na zajímavá místa. Dobře zpracované kešky zavedou kačery do míst, kam by se jen tak nevydali, ale přinášejí o navštívených místech, ať už v České republice nebo po celém světě, i zajímavé informace.

Piokačer je nejen aktivní lovec keší, ale dokáže také vysvětlit ostatním základní pravidla lovu. Pro oddíl může být přínosem například v tom, že dovede připravit na výpravu tipy na kešky, které je možné cestou odlovit a zpestřit si tak putování. Stačí se s ním jen domluvit, kudy povede trasa výpravy, a on pak už zjistí všechno potřebné a připraví celý „lov“ pokladu.

I. STUPEŇ

1. Umím pracovat s GPS.

2. Mám založený svůj nebo oddílový nick na www.geocaching.com.

3. Znám pravidla hry Geocaching a nejdůležitější pojmy a postupy. Příprava, hledání keše, logování na internetu. Znám základní typy keší – tradiční, mystery, multi, event, wherigo atd. Znám pravidla pro výměnu GC, TB a CWG a dodržuji je.

4. Odlovím samostatně nebo s oddílem 100 keší různých typů a zaloguji na www.geocaching.com.

5. Zúčastním se dvou eventů.

6. Během sedmi po sobě jdoucích dní odlovím alespoň jednu kešku denně.

7. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

 

II. STUPEŇ

1. Umím pracovat s GPS i s aplikacemi v mobilu.

2. Připravím výlet s možností odlovu min. tří keší. Poučím kamarády, jak se chovat a co dělat, když najdeme kešku.

3. Odlovím samostatně nebo s oddílem 300 keší různých typů.

4. Zúčastním se sám nebo s oddílem dvou CITO eventů.

5. Založím pionýrskou keš.

6. Napíšu Geopozvánku do časopisu Mozaika.

7. Odlovím ve svém okrese – nejstarší keš, keš s nejvíce FP, nejvýše a nejníže položenou keš. 8. Během 14 po sobě jdoucích dní odlovím alespoň jednu kešku denně.

9. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

 

 

PDF s podmínkami pro odborku Piokačer ke stažení.