Víte, že?

Činnost pionýrských oddílů a klubů je rozmanitá také díky tomu, že se na její tvorbě podílejí i děti.

Folklórní tanec – již neprobíhá

V této oblasti již soutěž neprobíhá.

Folklorní tance jsou nejmladší soutěžní oblast Pionýrského Sedmikvítku. Osamostatnily se z taneční soutěže a jsou dnes jedinou otevřenou soutěží v této oblasti. Pravidelně se účastní i zahraniční soubory. Soutěžní vystoupení mohou být s doprovodem živé hudby a zpěvu a tvoří je jak tradiční tance, tak jejich ztvárnění s využitím nových či netradičních prvků.
Vyhlašovatelem soutěže, která je zařazena do kulturního projektu Pionýrský Sedmikvítek, je Pionýr, z. s.