Víte, že?

Největší akcí pro veřejnost, kterou pořádá Pionýr, je Ledová Praha. První ročník se konal v roce 2000. V posledních letech mívá pravidelně přes 14 000 účastníků.

Propozice republikového finále – Folklorní tanec

Vyhlašovatel soutěže: Pionýr, z. s.
Pořadatel soutěže:Pionýr, z. s. – Krajská organizace Kraje Vysočina, Havlíčkova 44, 586 01 Jihlava

Datum pořádání: 17. – 19. listopadu 2017
Místo pořádání: Přibyslav

Přihlášení do soutěže:
Soubor se do soutěže přihlásí závaznou přihláškou, která bude organizátorům soutěže zaslána do 30. 10. 2017. Soubor zašle spolu s přihláškou repertoárový list, stručné představení svého pásma a několik vět o činnosti souboru a jeho úspěších. Dále každý přihlášený soubor zašle na vyzvání pořadatele, nejdéle však do 30. 10. 2017, soutěžní nahrávku doprovodné hudby. CD disk musí být označen názvem souboru, věkovou kategorií a názvem choreografie.

Účast:
Všechny soubory se prezentují v pátek.
Platbu účastnického poplatku, jehož celková výše na zúčastněnou osobu je 200 Kč, respektive 100 Kč (sobota) uhradí soubor s podáním přihlášky do 30. 10. 2017.

Podávání protestů:
Protesty se podávají písemně vedoucímu soutěže, Mgr. Jiřímu Němcovi, společně s částkou 100 Kč do 30 minut o vyhlášení výsledků. V případě uznání protestu se částka vrací.

Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví účinkujících:

  • všichni účastníci jsou pojištěni na úraz;
  • vedoucí souboru zodpovídá za kázeň a pořádek v ubytovacích prostorách, zodpovídá za zdraví a bezpečnost všech svých účastníků, poučí doprovod dětí (dospělé osoby) o zásadách ochrany zdraví při akci, poučí účastníky soutěže.

Pořadatel se zavazuje zajistit:

  • ubytování účasníků v ZŠ včetně doprovodu (pátek až neděle);
  • program na páteční večer popřípadě nedělní ráno (dle zájmu souborů);
  • časový prostor 15 minut na zkoušku v sále, kde bude probíhat soutěž;
  • odbornou konzultaci pro vedoucí souborů po skončení soutěže;
  • pořízení videozáznamu na DVD a fotodokumentace na CD celé soutěže;
  • nejlepší tři soubory z každé soutěžní kategorii budou odměněny cenami;
  • pořadatel a porota nominují nejlepší soubor na Putovní pohár Předsedy vlády a na vystoupení v rámci koncertu Děti dětem.

Soutěžní řád a propozice ke stažení
Přihláška ke stažení ve Wordu