Víte, že?

Zaměření pionýrských oddílů je rozmanité, najdou se například indiánské, rybářské, myslivecké, modelářské a další.

Soutěžní řád – Folklorní tanec

2017

 1. Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z. s.
  Oblastní kola pořádají jednotlivé pionýrské skupiny, krajské organizace Pionýra nebo další zájemci.
 2. Pionýrský Sedmikvítek – folklórní tanec je otevřená soutěž pro dětské zájmové oddíly i jiná uskupení. Soutěže se mohou účastnit všichni zájemci bez ohledu na členství v organizacích dětí a mládeže.
 3. Věkové kategorie:
  • kategorie I. – děti
   soutěží tanečníci, kteří v roce konání soutěže dovrší maximálně 8 let
   ročník narození max. 2009
  • kategorie II. – děti
   soutěží tanečníci, kteří v roce konání soutěže dovrší maximálně 9 – 13 let
   ročník narození max. 2004
  • kategorie III. – junioři
   soutěží tanečníci, kteří v roce konání soutěže dovrší alespoň 14 – 18 let
   ročník narození max. 1999
  • kategorie IV. – soutěží tanečníci 18+
  • kategorie V. – Folklor trochu jinak
   (jiná folklórní oblast, než je sídlo souboru, písně a říkadla uměle upravená), bez věkového omezení
  • kategorie VI. – Folklor odjinud
   bez věkového omezení

   V kolektivu může tančit i starší nebo mladší tanečník, maximálně však starší o jeden rok než v dané věkové kategorii. Poměr starších účastníků nesmí přesáhnout 10% vystupujících. Při nedodržení je soubor posunut o kategorii výš.

   Každý soubor si může dovézt vlastní živou hudbu, počet hrajících je maximálně 10 hudebníků. Věk hudebníků není omezen v žádné kategorii a nezapočítává se do věkového složení vystupujících.

   Počet tanečníků jednotlivých souborů není omezen.

   Minimální délka vystoupení: 3 minuty
   Maximální délka vystoupení: 7 minut

 4. Náplň soutěže:
  1. Folklorní soubory
   Ztvárnění lidového tance, nebo pásma tanců se zpěvem, nebo s doprovodem hudby, v daném časovém limitu. Choreografické zpracování závisí na každém souboru.
  2. Folklor trochu jinak
   Ztvárnění lidového tance, nebo pásma tanců se zpěvem, nebo s doprovodem hudby, v daném časovém limitu s možností využití nových či netradičních forem vlastní tvorby vycházející z prvků daného či jiného regionu. Věkově neomezená kategorie.

   V kategorii I. a II. jsou zvedačky zakázány!!!

 5. Porota
  Soutěž posuzuje minimálně tříčlenná porota ustanovená pořadatelem, kontroluje regulérnost a rozhoduje o pořadí a jiných uznáních či oceněních. Rozhodnutí poroty je konečné.
  Do republikového finále postupuje vítěz z každé kategorie. Porota má právo navrhnout k postupu i další soutěžící. O klíči pro postup rozhoduje štáb Pionýrského Sedmikvítku.

  Co hodnotí porota:

  • vhodnost výběru hudby
  • choreografii
  • techniku a provedení tance
  • výraz
  • oblečení, jeho vhodnost a účelnost, ústrojovou kázeň
  • účesy a další detaily (řetízky, hodinky, nalakované nehty asi nejsou vhodné)
  • celkový dojem
  • u hudby muzikálnost a provedení skladby
  • souhru tanečníků s hudbou
 6. S přihlédnutím k programovým a technickým možnostem budou mít vybraní soutěžící možnost vystoupit na koncertu Děti dětem.
 7. Vyhlašovatel i pořadatel může použít fotografické, audio i videozáznamy pořízené při soutěžích k propagaci činnosti spolku Pionýr, z. s.
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo provést změny soutěžního řádu.

Soutěžní řád a propozice ke stažení
Přihláška ke stažení ve Wordu