Víte, že?

Největší akcí pro veřejnost, kterou pořádá Pionýr, jsou Ledová města. První ročník se konal v roce 2000. V posledních letech mívá pravidelně přes 14 000 účastníků.

Soutěžní řád – Folklorní tanec

2019

 1. Vyhlašovatel: Pionýr, z. s., Senovážné náměstí 977/24, Praha 1
 2. Pionýrský Sedmikvítek – Folklorní tanec – je otevřená soutěžní přehlídka pro dětské zájmové oddíly a další kolektivy. Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci bez ohledu na členství v organizacích dětí a mládeže.
 3. Smyslem soutěže je vyhledávat a veřejně prezentovat mladé talenty, dávat prostor pro rozvoj tvorby dětí a mládeže a setkávání folklorních souborů z různých etnografických oblastí.
 4. Soutěž má prezenční charakter.
 5. Do republikové přehlídky postupují vítězové jednotlivých kategorií z oblastních i krajských přehlídek. Pokud někde neproběhla, je možný přímý postup.

V případě, že kapacita akce bude naplněna postupujícími z oblastních kol, má pořadatel právo odmítnout účastníky, kteří se oblastních kol neúčastnili (přímý postup).

 1. Kategorie:
  1. HOBBY – skupina tanečníků, která není vedena v žádném folklorním souboru. Jejich hlavní náplní nejsou folklorní tance (např. všeobecný pionýrský oddíl, atd.)
  2. FOLKLORNÍ SOUBORY

Věkové kategorie jsou upraveny v propozicích republikového finále pro daný ročník.

 1. Počet tanečníků jednotlivých souborů není omezen.

Každý soubor si může dovézt vlastní živou hudbu, počet hrajících hudebníků je maximálně 10. Věk hudebníků není omezen v žádné kategorii a nezapočítává se do věkového složení vystupujících. Hudebníci se započítávají do celkového počtu členů souboru – jsou tedy platícími účastníky soutěže.

 1. Soutěžní vystoupení musí splňovat následující podmínky.

Ztvárnění lidového tance nebo pásma tanců se zpěvem nebo s doprovodem hudby, v daném časovém limitu. Choreografické zpracování závisí na každém souboru. Délka soutěžních vystoupení je časově omezena. Minimální délka vystoupení je 3 minuty a maximální délka vystoupení je 7 minut.

 1. Soutěž posuzuje minimálně tříčlenná porota ustanovená pořadatelem. Kontroluje regulérnost a rozhoduje o pořadí a jiných uznáních či oceněních. Je zodpovědná za objektivitu rozhodování a stanovené výsledky. Rozhodnutí poroty je konečné.
 2. Slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií probíhá na závěr soutěžního dne. Všichni účastníci obdrží účastnický list, vítězové bronzového, stříbrného a zlatého pásma obdrží pohár nebo medaile a věcné ceny. Soubory nominované porotou se zúčastní koncertu „Děti dětem“.
 3. Je-li účastník do soutěže vyslán vysílající organizací (PS, DDM,…), zodpovídá za předání informace o nakládání s osobními údaji vysílající organizace. Pokud se hlásí individuálně, potvrzuje současně s přihláškou skutečnost, že se seznámil s informacemi o nakládání s osobními údaji sám. V případě, že je mladší 15 let, musí být toto potvrzení opatřeno podpisem osoby vykonávající rodičovskou zodpovědnost.
 4. Sběr souhlasů s použitím pořízených videozáznamů a fotografií k dokumentaci a propagaci činnosti Pionýra, z. s. a organizátora je zajišťován současně s administrací přihlášky do soutěže.
 5. Pořadatel má právo navrhnout změnu soutěžního řádu.