Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL
NAVIGACE: Kdo jsme / Činnost v kostce

Ze Stanov Pionýra:
Pionýr je demokratický, dobrovolný, samostatný a nezávislý spolek dětí, mládeže a dospělých. Předmětem hlavní činnosti Pionýra je veřejně prospěšná činnost.

Víte, že?

V Pionýru každoročně proběhne přes 400 táborů pro přibližně 20 000 účastníků.

Činnost v kostce

Náplň pionýrské činnosti je rozmanitá a svůj kousek dobrodružství si může nalézt každý. Život v Pionýru je pestrý a vstřícný vůči všem dětem – i s jejich případnými zvláštnostmi, vždy odpovídá jejich možnostem daným věkem či individuálními potřebami… využívá schopnosti dětí netradičně vidět a spoluvytvářet svět a mezilidské vztahy.
Pionýr nabízí mnohé – celoroční pravidelnou činnost a dílčí aktivity otevřené i nečlenům. Svou pionýrskou mozaiku si můžeš poskládat různě, vždy v ní ale najdeš…

Kamarády se kterými zažiješ nejlepší okamžiky života, kteří nezmizí, když změníš školu, kteří s tebou budou napořád.

Dobrodružství
je zvláštní vzrušující slovo, skrývající tajemství, napětí a zážitky – pro někoho je dobrodružstvím noční cesta lesem, pro jiného zimní táboření a pro dalšího třeba sportovní turnaj.

Týmovou spolupráci
která prověří umění se dohodnout, nalézt vhodnou strategii ke splnění úkolu a následně ji ve skupince uskutečnit.

Zkušenosti
nejsou nikdy k zahození. Dokážeš se sám orientovat ve volné přírodě, poradíš si v případě nehody či úrazu, víš jak uskutečnit výlet na zajímavé místo, nařežeš si dříví na oheň?

Zábavu
v celé šíři záběru. Baví tě deskové hry, sjíždění jezů na řekách, cyklistika, sporty, turistika nebo poznávání nových kamarádů, třeba i z ciziny?

Přírodu
naší vlasti, která je přece tak krásná. Máme majestátné hory, divoké říčky, tajemné jeskyně, skalní bludiště, prastaré hrady, rozlehlé lesy… Tam všude pionýři pořádají své akce.

Sport
je běžnou součástí našeho programu a správný pionýr rozhodně není pecivál. Přijď se s námi poměřit a vyzkoušet si svoji sílu, mrštnost a hravost.

Kulturu
si užiješ jen tak v oddílech i na celostátních soutěžích. Zpíváš, tancuješ, fotíš, maluješ, …? Poznej podobné nadšence a porovnej s nimi svůj um při některé ze soutěží Pionýrského Sedmikvítku.

Techniku
která je dnes všudypřítomná. V našich oddílech si vyzkoušíš práci s běžnými nástroji nebo s navigací při Pionýrském geocachingu, v jiných tě čeká třeba stavba modelů nebo výlety za technickými zajímavostmi.

Uvedený mix není náhodný, všemi činnostmi se snažíme naplňovat Ideály Pionýra, potažmo vychovávat slušného činorodého člověka. Tomuto hlavnímu cíli jsou podřízeny jednotlivé aktivity i metody, které při nich naši vedoucí užívají – hlavní z nich je hra v mnoha svých podobách. Požadavky na členy zvyšujeme postupně a udržujeme je v rovnováze se zábavou a pohodou, která k životu dětí neodmyslitelně patří.