Víte, že?

V roce 1990 byla obnovena činnost Pionýra jako samostatného sdružení bez vazeb na politické či náboženské ideologie.

Webmaster

Tato část webu pro členy je určena zejména správcům webů pobočných spolků na doméně Pionýra. Jedná se o weby na doménách 3. řádu (xxx.pionyr.cz) a weby na tzv. šabloně Pionýra (pionyr.cz/xxx). Další cílovou skupinou této oblasti webu jsou pobočné spolky se zájmem o založení webu na doméně Pionýra.

Nový web

V únoru 2018 došlo k zásadní, i když navenek celkem nepatrné změně, která se týká hlavně chodu systému, rychlosti a správy obsahu. Kromě toho přinesla také jednu opravdu velkou změnu. Starý Servis Pionýra byl nahrazen novým Servisem, říkáme mu Web pro členy. Cílem tedy nebylo změnit vzhled, uskupení a hierarchii stránek, ale naopak, ustálit vzhled všech dostupných pionýrských nástrojů a stránek a přinést více informací pro členy. Zároveň bylo sjednoceno přihlašování do systémů Pionýra, tedy přes RISP.

Systém

Web Pionýra byl zcela převeden na redakční systém WordPress, který velmi zjednodušuje práci s obsahem webu. Je upravený podle potřeb stávající šablony webu. Po migraci běží celý systém na Linuxovém serveru, v tuto chvíli s PHP 7.1. Databáze běží na MySQL5.

Šablona webu

Šablona zůstala samozřejmě stejná. Změnou je, že přibyla možnost hostovat stránky pobočných spolků a jednotek přímo pod webem Pionýra, čímž je docíleno použití stávající šablony webu Pionýra i pro weby spolků, což přináší i jednodušší správu obsahu přes WordPress, avšak limituje možnosti pro webmastery, mezi nimi např. neexistující možnost tvorby databází či změny v šabloně.

Více o šabloně webu zde >>

Domény 3. řádu

Stejně, jako to bylo vždy, si můžete zažádat o přidělení domény třetího řádu na pionyr.cz. Ta samozřejmě obnáší některé výhody. Mezi nimi je např. možnost vytváření databází, vlastní FTP server (s omezeným prostorem), vlastní e-mailové adresy nebo možnost vybrat si třeba WordPress, Drupal či jiný redakční systém, nebo si zařídit systém webu úplně vlastní, např. statické HTML a CSS. To je jen na vás. Nevýhodou je, že nebudete mít k dispozici šablonu webu. K dispozici bude IT podpora pracovníků Ústředí Pionýra.

Více o doménách 3. řádu zde >>

Žádosti o zřízení webu

Všechny informace a žádosti pro poskytnutí prostoru jsou popsány ve Směrnici pro poskytování prostoru pro webovou prezentaci pobočných spolků Pionýra, jejíž přílohou je formulář, který je potřeba vyplnit a odeslat na Ústředí Pionýra.