Víte, že?

Pionýr je jedním ze zakládajících členů České rady dětí a mládeže, která je dnes uznávanou reprezentací dětí a mládeže.

Právní podklad pro zakládání pionýrských oddílů Junáka na školách (1949)

1949
Právní podklad
pro zakládání pionýrských oddílů Junáka na školách.
Citace z publikace: Zakládáme pionýrské oddíly  Vydavatel: ÚV ČSM, říjen 1949

Zakládání pionýrských oddílů na školách bylo schváleno výnosem ministerstva školství, věd a umění pod číslem 60.509-I z 28. IV. 1949, který je publikován ve Věstníku ministerstva školství, věd a umění, ročník IV., sešit 9, str. 181-183.

Ve výnosu je uvedeno, že Junák je dětskou organisací Čs. svazu mládeže, dále jsou v něm otištěny zásady a upozornění na to, že zakládat pionýrské oddíly Junáka smějí jen členové Čs. svazu mládeže, kteří se prokáží u ředitele školy potvrzením krajského výboru Čs. svazu mládeže. Výnos dále žádá, aby ředitelství škol vyhradila podle možností ve školní budově ve smyslu výnosu ministerstva školství, věd a umění z 15. VI. 1948 š. A-123.639-III (Věstník 1948 č. 12, strana 279) místnost (místnosti) pro pionýrskou klubovnu. Pionýrská klubovna má být členům POJ volně přístupna, a to i  v době mimo vyučování, o nedělích a o školních prázdninách. Odpovědnost za dozor nesou vedoucí oddílů a vedoucí skupiny Pionýrských oddílů Junáka. Pionýrské oddíly Junáka mají právo používat i ostatních zařízení školy, zvláště tělocvičen, dílen, hřišť a školní zahrady. o  podrobnostech se dohodne vedoucí skupiny POJ přímo s ředitelstvím školy; o úmluvě se učiní zápis.