Osvědčilo se nám

Koupili jste si úžasný hlavolam z mnoha dílků? Jděte si koupit ještě jeden na náhradní díly.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Hudba
       

Čeká na vás pohádka

Hodnocení
     
Program

Mláďátka a Zvířátka

Autor
Šárka Zeusová
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 9. 2018
Upraveno
17. 9. 2018
Klíčová slova
pohádka, pohádková postava, soutěž
Věková kategorie
Předškoláci - 8 let
Cíle

Rozvoj komunikace, samostatnosti, obratnosti a spolupráce mezi jednotlivými členy oddílu.

Východiska

Děti nemusí mít žádné speciální znalosti a dovednosti.

Stručná anotace

Příklad popisuje projekt, který děti ve věku 5 – 9 let formou soutěží a rukodělných činností zavádí do říše pohádek. Je určený pro skupinu cca 10 – 15 dětí, jeho celková doba realizace je 1 měsíc, tj. čtyři oddílové schůzky po 90 minutách.

Cíle související s klíčovými kompetencemi

Tento příklad dobré praxe přispívá k získávání kompetencí k učení, k řešení problémů, ke komunikaci, sociální a personální.

Popis realizace

Projekt je rozložen do čtyř schůzek. V úvodu každé schůzky děti motivujeme – můžeme vždy použít jinou pohádkovou postavičku.


1. schůzka – v klubovně – Pohádkové odpoledne
Soutěž družstev ve znalostech a dovednostech. Zvolený kapitán zvedá po zadání úkolu ruku na znamení, že je družstvo hotovo. Body dostávají družstva podle pořadí splnění úkolu.
• Zamotané pohádky
Vedoucí přečte tři smíchané pohádky v sobě. Družstvo se domluví, které tři pohádky byly ve vyprávění obsaženy, a pak kapitán zvedne ruku.
„Princezna na obraze se princi tak líbila, že se ji rozhodl najít a vysvobodit. Cestou narazil na náramně dlouhého chlapíčka, kterého přijal do svých služeb. Ten mu cestou vyprávěl, že zrovna potkal velkého hafana, který se držel za břicho a naříkal, že ten dort neměl jíst – kdo ví, co všechno v něm bylo namícháno. Pak se za toho psa připojila kočička. Táhli, táhli, ale řepu nevytáhli.“ (Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Jak pejsek s kočičkou pekli dort, O veliké řepě)

• Rozstříhaná pohádka
Družstva mají složit rozstříhaný obrázek a poznat název pohádky.
• Kdo to je?
Děti mají podle několika vět uhodnout, o jakou pohádkovou postavu se jedná.
• Popelčino přebírání
Přebírání luštěnin, případně různých geometrických tvarů.
• Pohádková písnička
Děti v družstvu mají zazpívat kousek písničky z nějaké pohádky.
• Kdo jsem?
Družstva postupně pokládají tajemné pohádkové postavě otázky, jejich úkolem je uhodnout, o kterou postavu se jedná. Postava smí odpovídat pouze slovy Ano, Ne, Nevím.
• Hrajeme pohádku
Děti v družstvu mají za úkol ostatním předvést krátkou ukázku z nějaké pohádky.

 

2. schůzka – v tělocvičně (v terénu) – Perníková chaloupka
Sportovně dovednostní soutěž v tělocvičně nebo venku v terénu. Podle prostředí přizpůsobíme provedení jednotlivých soutěží. Soutěží dvojice – Jeníček a Mařenka. Připomeneme pohádku a motivujeme jednotlivé disciplíny. Je lepší, když polovina dětí soutěží a druhá pomáhá a pak se vystřídají.
Náměty pro činnost:
• Přeskok lesního příkopu – skok přes dvě spojená švihadla, dvojice se drží za ruce.
• Sběr lesních jahod – obracení obrázků rozložených v kruhu, dokud neobjeví jahodu.
• Lezení na strom – nahoru a dolů po žebřinách.
• Hledání světýlka – sfouknutí hořící svíčky na určitou vzdálenost.
• Mlsání perníčků – přenášení uzávěrů od PET láhví po jednom z místa na místo.
• Na lopatě do pece – sjezd po šikmé lavičce.
• Útěk před ježibabou – každý si obrátí papírek, bílý znamená postup dál, černý 10 dřepů a pak postup.
• Návrat domů – Jeníček se zavázanýma očima dojde do cíle, Mařenka mu radí.


3. schůzka – v klubovně – Skřítkové a strašidýlka
Schůzka má dvě části – motivační a výtvarnou.


Strašidelné příběhy

V první části vyprávíme nebo čteme tajemné příběhy o strašidlech
na hradech nebo o lesních skřítcích. Využijeme místní příběhy.

Vlastní strašidýlko

V druhé části zkusíme sami nějaké strašidýlko vytvořit. Důležité je děti pro tvorbu motivovat a nadchnout.
• Výroba lesních skřítků z přírodnin. Před touto schůzkou můžeme zařadit vycházku do lesa, při níž sbíráme vhodný materiál – kůru, mech, větvičky, lesní plody.
• Další výtvarné možnosti: foukání a dokreslování tuší.
• Děti své výtvory pojmenují a určí, jaké mají dobré a špatné
vlastnosti, jestli lidem pomáhají nebo škodí.

 

4. schůzka – v klubovně – S čerty nejsou žerty
Nejprve si s dětmi popovídáme, jaké znají pohádky o čertech, co
o čertech vědí a co čerti umí. Pak následují zábavné soutěže, při
kterých děti dokazují svou nebojácnost a šikovnost.
Možnosti soutěží:
• Bezpečné zapálení svíčky.
• Sfoukávání svíčky na různou vzdálenost.
• Nejstrašnější šklebení.
• Prolézání tunelem.
• Hod bramborou do kotlíku.
• Čertovská slepá bába (slepý čert jde za zvukem).

Pomůcky a prostředky

Základní vybavení pro děti – běžné vybavení na schůzku či na hřiště.
Základní vybavení pro vedoucí – mobil, lékárnička, drobné odměny, fotoaparát, vybavení na jednotlivé schůzky dle uvedeného programu.

Evaluace – závěrečné zhodnocení realizace

Díky zábavné a hravé formě jsou děti schopné udržet pozornost během schůzky. Pro pohybové hry je vhodné mít k dispozici větší prostor (tělocvična, hřiště). Pro tvoření doporučuji menší prostor (klubovna). Roční období není rozhodující. Důležité je, aby se
opravdu každé dítě zapojilo do činnosti a vše si mohlo osobně vyzkoušet. Dále je důležité sledovat průběh schůzky a ve vhodný okamžik děti povzbuzovat a motivovat. Díky aktivitám uvedeným v PDP byly splněny i jeho cíle.

Hodnocení ověřovatele

Věnovat se celý měsíc jednomu tématu (pohádka) se ukázalo jako výhodné. Děti se těší na další činnost. Hlavně malým dětem je téma pohádky velice blízké.

Specifické přístupy k dětem

Je třeba předem říci sled schůzky, her a aktivit. Hyperaktivní děti je nutné mít neustále pod kontrolou, abychom jejich impulsivní chování mohli korigovat. Je třeba vše dobře, stručně a zřetelně vysvětlovat, popřípadě i několikrát zopakovat. Nespěchat na pomalejší děti a sebemenší snahu ocenit.