Víte, že?

V roce 1990 byla obnovena činnost Pionýra jako samostatného sdružení bez vazeb na politické či náboženské ideologie.

Pionýrské tábornické oddíly

Pionýrské tábornické oddíly sdružují děti a jejich starší přátele, kteří mají rádi přírodu, chtějí ji poznávat, chránit a naučit se v ní žít, kteří mají rádi svou vlast a chtějí jí být prospěšní. Tyto zájmy hodlají uskutečňovat v kruhu přátel v tábornickém oddíle. Přitom využívají romantiky táborových ohňů a pobytu v přírodě vůbec, setkávají se na letních a zimních táborech, na družinových i oddílových schůzkách a výpravách. Aktuálně fungují pouze v Jihomoravském kraji.

Bližší informace o pionýrských tábornických oddílech najdete na pod odkazem.