XI. výroční zasedání Pionýra (2022)

XI. výroční zasedání Pionýra

24. – 25. září 2022 – Mladá Boleslav

Výroční zasedání Pionýra je nejvyšším orgánem Pionýra. Koná se alespoň jednou za pět let a účastní se ho delegáti z každé pionýrské skupiny.

Zasedání rozhoduje mj. o změnách Stanov Pionýra, je to také příležitost zhodnotit naší činnost a plánovat budoucnost. V rámci zasedání se volí předseda a místopředsedové Pionýra, členové Výkonného výboru České rady Pionýra a další orgány našeho spolku.

Výroční zasedání je tak skutečným pionýrským svátkem demokracie.

Více o Výročním zasedání Pionýra najdete ve Stanovách

Nadcházející zasedání se bude konat v sobotu a v neděli 24 – 25. září 2022 v Mladé Boleslavi.