X. Výroční zasedání Pionýra (2021)

X. výroční zasedání Pionýra

13. listopadu 2021 – Pardubice

Výroční zasedání Pionýra je nejvyšším orgánem Pionýra. Koná se alespoň jednou za pět let a účastní se ho delegáti z každé pionýrské skupiny.

Zasedání rozhoduje mj. o změnách Stanov Pionýra, je to také příležitost zhodnotit naší činnost a plánovat budoucnost. V rámci zasedání se volí předseda a místopředsedové Pionýra, členové Výkonného výboru České rady Pionýra a další orgány našeho spolku.

Výroční zasedání je tak skutečným pionýrským svátkem demokracie.

Více o Výročním zasedání Pionýra najdete ve Stanovách

Nadcházející zasedání se bude konat v sobotu 13. listopadu 2021 v Pardubicích. I na neděli je připravována obsahová náplň – pokud vás zajímá diskuze o dalších aktuálních tématech v Pionýru, určitě zůstaňte na celý víkend.