Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL
NAVIGACE: Pro média / Aktuality / Křišťálová vlaštovka 2018
Informace o zemětřeseních, přešlapech „celebrit“, haváriích, teroristických útocích, … není třeba hledat. Někdy je spíš těžké před nimi utéct. Hledáte i pozitivní témata? Jste tu správně!

Víte, že?

V roce 1990 byla obnovena činnost Pionýra jako samostatného sdružení bez vazeb na politické či náboženské ideologie.

Křišťálová vlaštovka 2018

Horšovský Týn, 29. prosince, podvečer, společenský sál restaurace „Pod radnicí“, půl stovky přítomných… – scéna, která se v těchto dnech opakuje na mnoha místech naší země, protože ohlédnout se za končícím rokem, poděkovat si navzájem a pobavit se k tomuhle času patří. Tradiční je podobné posezení i pro vedoucí, instruktory a spolupracovníky Pionýrské skupiny Čtyřlístek Domažlice. V očích přítomných se objevuje překvapení, když do uvolněné atmosféry vstupují čtyři hosté (předseda a místopředsedkyně Pionýra, předseda a tajemnice Plzeňské KOP)… a tváří se trochu tajuplně. Vítá je vedoucí PS Čtyřlístek, Honza Pangrác. Údiv však záhy odeznívá, jde o návštěvu sice nečekanou, ale mnozí se stejně znají, a tak se zábava brzy znovu rozproudí a hosté se vmísí mezi domácí.

Křišťálová vlaštovka 2018 Honza, a nejen on, však náhle ohromeně hledí na třípatrový dort, který se před ním objevuje na stole. Martin Bělohlávek prosí o klid, zve Jana Pangráce k sobě a nepřeslechnutelně rozechvělým hlasem říká, že má tu nejpříjemnější povinnost – předat mu z rozhodnutí České rady Pionýra nejvyšší pionýrské ocenění, Křišťálovou vlaštovku (pro rok 2018). V tu chvíli vypukne vřava – všichni přítomní vstávají a tleskají. Ne, aplaudují! Honza Pangrác hledí stále ještě trochu nevěřícně, když přebírá sponu na kravatu, dekret, kazetu s vlaštovkou a (trochu netradiční, klobásovou) kytici.

Po chvíli už sedící Honza jen nevěřícně brouká: „To jste mně ale překvapili!“, když ho přítomní žádají, aby ukázal skleněný odlitek symbolizující vlaštovku, a ptají se, zda jde opravdu o originál. Ano, potvrzují hosté… Následuje zakrojení dortu – kousek musí dostat každý, protože – jak Honza několikrát zopakoval – každému přítomnému náleží i kousek vlaštovky: „Sám bych přece nedokázal nic…“

„Za dlouholetou práci v Pionýru“ – stojí na dekretu a nikdo nespočítá stovky či spíše tisíce hodin práce – s oddílem, jako vedoucí pionýrské skupiny a „služebně velmi zasloužilý“ předseda dřívější Okresní rady Pionýra Domažlice. Také jako člen České rady Pionýra a předseda Plzeňské krajské rady Pionýra, což jsou ony nadstavbové funkce, kde po Honzovi zůstala hluboká a příkladná stopa. A jen obtížně je možné vypočíst čas strávený na pionýrské skupině či počty táborů, které vedl…

Jakub Kořínek