Tu-ňák hlásí

aneb Tu-ňáká informace

Stálá příloha Mozaiky Pionýra (byť již jen elektronická), zvaná jednoduše Tu-ňák je určená především vedoucím a hospodářům pionýrských skupin, ale i dalším funkcionářům.

Nabízí shrnutí důležitých termínů, organizačních pokynů, novinek v Rejstříku vnitřních předpisů a dalších užitečných informací.

Po ročnících přehledně uspořádaného Tu-ňáka najdete na Úložišti.

Červnový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Dubnový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Březnový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Druhý lednový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Lednový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Listopadový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Druhý říjnový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Říjnový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Zářijový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Druhý červencový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Červencový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Červnový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Květnový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Dubnový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Březnový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Druhý únorový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Únorový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Druhý lednový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Lednový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Druhý prosincový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Prosincový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Říjnový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Červnový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Květnový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Dubnový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Březnový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Únorový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Lednový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Prosincový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Listopadový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Říjnový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Březnový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi. Obsahuje zejména vyhodnocení VVŘ a PROČ a termíny pro přípravu X. VZP.

Druhý lednový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Lednový Tu-ňák je možné zobrazit v PDF verzi.

Obsahem je zejména svolání X. výročního zasedání Pionýra.

Věstník Rejstříku vnitřních předpisů

V lednu 2021 byly zveřejněny následující zápisy do Rejstříku vnitřních předpisů Pionýra:

01/2021 RVP Pokyn předsedy č. 01/2021 ke stanovení výše náhrad PHM 2021

02/2021 RVP Svolání X. výročního zasedání Pionýra

Kompletní sadu všech pionýrských předpisů najdete vždy v Rejstříku.

Pokyn předsedy Pionýra

č. 07/2020

k rozhodnutí Vlády ČR z 14. prosince 2020 zakazujícímu mj. zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost

Vzhledem k mimořádné situaci, která nastala s přijetím zákazu vyvíjet mj. zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost s osobami ve věku 6 – 18 roků s účinností od 18. prosince 2020

vydávám

pokyn pozastavující činnost Pionýra s uvedenou věkovou kategorií členů i nečlenů spolku v návaznosti na opatření státu aktuálně do odvolání.

Vzhledem k předpokládanému prodloužení nouzového stavu v celé zemi (rozhodne Poslanecká sněmovna asi 23. 12. 2020) bude opatření trvat i nadále, tj. do odvolání.

Doporučuji:

 • být v kontaktu s rodiči členů a dle možnosti je informovat;
 • využít – rozumných řešení (online) kontaktu s dětmi a úplně ho nepřerušit, Pionýr nabízí řadu námětů;
 • snažit se udržet si rozumný pohled na dění a nepodléhat ani laciným vzdorům ani letargii.

Věřím, že všichni máme v sobě dostatek vůle, zkušeností, ale i nadšení, abychom se přizpůsobili nesnadné situaci a vydrželi, přesněji tuhle další mimořádnou etapu překonali a vytrvali dál.

Praha, 17. prosince 2020

   

Mgr. Martin Bělohlávek v. r.

předseda Pionýra

Věstník Rejstříku vnitřních předpisů

V prosinci 2020 byly dosud zveřejněny následující zápisy do Rejstříku vnitřních předpisů Pionýra:

17/2020 RVP Pokyn předsedy č. 07/2020 k rozhodnutí Vlády ČR z 14. prosince 2020 zakazující mj. zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost

Kompletní sadu všech pionýrských předpisů najdete vždy v Rejstříku.

Pokyn předsedy Pionýra

č. 06/2020

kterým se ruší Pokyn předsedy Pionýra č. 02/2020 pozastavující prezenční činnost Pionýra s věkovou kategorií 6-18 roků i nečleny spolku v návaznosti na opatření státu.

V návaznosti na zrušení usnesení vlády č. 1262, které zakazovalo provozování zařízení a poskytování služeb zaměřených na činnosti obdobné zájmovému vzdělávání osobám ve věku 6–18 let: Zakazuje provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnost obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování,

obnovuji prezenční činnost Pionýra

s věkovou kategorií 6-18 roků i nečleny spolku.

Pravidla pro prezenční činnost jsou dána Protiepidemickým systémem – PES:

Doporučuji:

 • Nezapomenout na větrání a 4R: RUCE – ROUŠKY – ROUZESTUPY – (zdravý) ROZUM.
 • Zdrženlivost u pobytových akcí.
 • Starat se o vzájemnou informovanost s rodiči.

Praha, 1. prosince 2020

   

Mgr. Martin Bělohlávek v. r.

předseda Pionýra

Věstník Rejstříku vnitřních předpisů

V prosinci 2020 byly dosud zveřejněny následující zápisy do Rejstříku vnitřních předpisů Pionýra:

15/2020 RVP Pokyn předsedy Pionýra č. 06/2020 k obnovení činnosti

16/2020 RVP Jednací řád pro celostátní úroveň – novela

Kompletní sadu všech pionýrských předpisů najdete vždy v Rejstříku.

Věstník Rejstříku vnitřních předpisů

Nově jsou zveřejněny následující zápisy do Rejstříku vnitřních předpisů Pionýra:

11/2020 RVP Pokyn předsedy Pionýra č. 03/2020 k rozhodnutí Vlády ČR z 8. října 2020 zakazujícímu mj. zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnosti (viz. Pokyn č. 02/2020) a navazujícím

12/2020 RVP Pokyn předsedy Pionýra č. 04/2020 k provedení inventarizace majetku a závazků Pionýra 2020

13/2020 RVP Pokyn předsedy Pionýra č. 05/2020 pro přípravu a realizaci jednání ČRP v roce 2021

14/2020 RVP Pokyn předsedkyně  Kontrolní komise Pionýra č. 01/2020 pro odevzdání a kontrolu účetních závěrek 2020

Kompletní sadu všech pionýrských předpisů najdete vždy v Rejstříku.

Pokyn předsedy Pionýra

č. 02/2020

k rozhodnutí Vlády ČR z 8. října 2020 zakazujícímu mj. zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost

Vzhledem k mimořádné situaci, která nastala s přijetím zákazu vyvíjet mj. zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost s osobami ve věku 6–18 roků s účinností od 9. října 2020,

vydávám

pokyn pozastavující prezenční činnost Pionýra s uvedenou věkovou kategorií členů i nečlenů spolku v návaznosti na opatření státu aktuálně do 25. října 2020.

Důrazně upozorňuji na platnost vyhlášeného režimu ‚nouzový stav‘, kdy hledání různých způsobů „náhradních řešení pro osobní setkávání“ a oklik je nebezpečné.

Zvažte i konání akcí pro dospělé, které při dodržení ostatních pravidel je nyní možné, ale jde proti smyslu zavedených opatření reagujících na krajně nepříznivý vývoj epidemické situace. Důsledně proto, při případných údržbových pracích v klubovnách či na základnách, dbejte hygienických opatření.

Doporučuji:

 • být v kontaktu s rodiči členů a dle možnosti je informovat;
 • využít – rozumných řešení distančního (např. on-line) kontaktu s dětmi a úplně ho nepřerušit;
 • snažit se udržet si rozumný pohled na dění a nepodléhat ani laciným vzdorům ani letargii.

Věřím, že všichni máme v sobě dostatek vůle, zkušeností, ale i nadšení, abychom se přizpůsobili nesnadné situaci a vytrvali, přesněji tuhle mimořádnou etapu překonali a pokračovali dál.

 

Praha, 9. října 2020

Mgr. Martin Bělohlávek, v. r.

předseda Pionýra

Věstník Rejstříku vnitřních předpisů

V říjnu 2020 byl zveřejněn následující zápis do Rejstříku vnitřních předpisů Pionýra:

10/2020 RVP Pokyn předsedy Pionýra č. 02/2020 k rozhodnutí Vlády ČR z 8. října 2020 zakazujícímu mj. zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost

Kompletní sadu všech pionýrských předpisů najdete vždy v Rejstříku.

Červencové vydání Tu-ňáka obsahuje pouze výsledky Mimořádného dotačního programu 2020 a je tedy k dispozici jen v PDF na Úložišti.

Důležité termíny

Nezapomeňte na úvodní stránce Pro členy sledovat kalendárium důležitých termínů. V nejbližších měsících jsou aktuální tyto termíny pro KOP:

Mimořádné dotace 2020

30. června

 • předložení žádostí o dotaci (včetně prohlášení příslušné KOP) – viz dále

Termíny závazné pro PS

30. září

 • vyúčtování mezinárodní činnosti;
 • vyúčtování letních táborů – děti s omezenými příležitostmi;

Termíny závazné pro KOP (2. pololetí 2020)

23. září

 • přehledy realizovaných letních táborů za KOP
 • vyúčtování provozních nákladů KOP – 1. část
 • vyúčtování mzdových nákladů KOP – 1. část

21. října

 • vyúčtování MTZ
Termíny platí pro dodání na Ústředí Pionýra (případně KOP), nikoliv pro odeslání.

MIMOŘÁDNÉ DOTACE 2020

MIMOŘÁDNÝ DOTAČNÍ PROGRAM

Vyhlášení programu vychází z aktuální mimořádné situace vzniklé v návaznosti na epidemii COVID a z ní vyplývajících opatření v době nouzového stavu a v době následující.

Vyhlášeným programem chceme podpořit:

 • pionýrské skupiny zabezpečující celoroční pravidelnou oddílovou činnost tak, aby vícenáklady a ztráta výnosů vzniklé v návaznosti na výše uvedenou situaci nebyly řešeny na úkor přímé práce s dětmi a mládeží,
 • vytváření a obnovu zázemí pro celoroční pravidelnou práci s dětmi a mládeží,

Pravidelnou celoroční činností se pro účely výběrového řízení rozumí oddílová činnost realizovaná zpravidla jedenkrát týdně nebo v odůvodněných případech v jiném pravidelném cyklu. Za pravidelnou oddílovou činnost se pro potřeby tohoto programu nepovažuje stav, kdy se oddíl schází pouze na v rámci víkendových pobytových akcích.

V rámci tohoto programu nebudou podpořeny:

 • požadavky pionýrských skupin, které nezabezpečují pravidelnou oddílovou činnost,
 • náklady spojené s činností oddílů, které evidují méně než 70% členů ve věku 6 – 26 let.

V rámci programu budou podporovány projekty v těchto oblastech:

 1. úpravy a dovybavení táborových základen neinvestičního charakteru,
 2. úpravy a dovybavení kluboven neinvestičního charakteru,
 3. nákup a údržba vybavení neinvestičního charakteru pro pravidelnou oddílovou činnost,
 4. nákup spotřebního materiálu pro pravidelnou oddílovou činnost.

Stanovení rozdělované částky a omezení výše požadavku

Celková částka určená k rozdělení je stanovena na 800.000,- Kč, přičemž může dojít k jejímu navýšení návazně na změnu realizace aktivit v 1. pololetí 2020 a to zejména v oblasti krátkodobých akcí, republikových akcí, mezinárodní činnosti a vzdělávání.

Minimální výše požadavku je 10.000,- Kč. Maximální výše požadavku není stanovena.

Dotace se poskytuje do výše 80% doložených nákladů.

Způsob vyhlášení

Oznámení o vyhlášení programu bude zveřejněno do 15. 6. 2020 prostřednictvím Věstníku – ve vnitřním zpravodaji TU-ŇÁK a na webových stránkách Pionýra určených pro členy spolku.

Oprávněný žadatel

Je pobočný spolek Pionýra, který:

 • je zřizovatelem alespoň jednoho pravidelně pracujícího dětského oddílu;
 • zúčastnil se v letech 2018-2020 některé republikové nebo krajské akce Pionýra určené pro děti do 15 let. Tato podmínka se považuje za splněnou i u pionýrských skupin, které byly řádně přihlášeny na RESET Brno 2020 včetně provedené zálohy na úhradu nebo jinou republikovou akci v termínu 15. 3. – 30. 6. 2020.

Vymezení účelu a způsobu čerpání

Na využití finančních prostředků se vztahují Pokyny pro čerpání dotačních prostředků MŠMT v roce 2020. Poskytnutá dotace se účtuje na věcně odpovídajících formulářích platných v roce 2020. Záloha se poskytuje do výše 50% celkové přidělené dotace. Vyúčtování dotace předloží účtující subjekt nejpozději do 16. 11. 2020 na Ústředí Pionýra. Tento termín je konečný pro uzavření vyúčtování, k datu odeslání se nepřihlíží.

Náležitosti žádosti

Pobočné spolky Pionýra předkládají žádost v písemné podobě.

Povinnou součást žádosti tvoří:

 • popis pravidelné oddílové činnosti, která je na PS realizována a to včetně přesné specifikace termínů a míst, ve kterých pravidelná činnost probíhá tak, aby mohla být tato činnost případně kontrolována,
 • informace o krajských a republikových akcích Pionýra, kterých se ve sledovaném období PS účastnila
 • podrobný popis připravovaných nebo již realizovaných aktivit včetně jejich zdůvodnění,
 • podrobný rozpočet navrženého projektu,
 • potvrzení územně příslušné krajské organizace Pionýra odpovídající vzoru, který je přílohou tohoto materiálu, potvrzení nedodávají pobočné spolky, které tento dokument dodali již k žádosti v Programu podpory pravidelné oddílové činnosti v roce 2020.
 • výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, případně jiný užívací titul prokazující vlastnictví nebo dlouhodobé užívání nemovitosti v případě požadavku na opravy a údržbu nemovitostí (klubovny, TZ)

Žádosti se předkládají písemně s podpisem statutárního orgánu žadatele na Ústředí Pionýra nejpozději do 30. 6. 2020 do 17.00 hodin. Tento termín je konečný pro uzavření výběrového řízení, k datu odeslání se nepřihlíží.

Způsob vyhodnocení vnitřního výběrového řízení

Sumarizaci a zpracování předložených žádostí zajistí ekonomicko-organizační úsek Ústředí Pionýra.

Z výběrového řízení budou před zahájením hodnocení vyřazeny žádosti nesplňující podmínky stanovené ve ‚Vymezení účelu a způsobu čerpání‘ a dále žádosti těch pobočných spolků, které mají k datu vyhlášení výběrového řízení (31. 5. 2020) neuhrazené splatné závazky vůči Pionýru, neplní podmínky stanovené pro poskytování dotačních prostředků MŠMT, nebo mají na základě rozhodnutí orgánů Pionýra pozastaveno čerpání dotačních prostředků.

Vyhodnocení žádostí a stanovení přidělených částek provede VV ČRP na svém jednání.

Nevyužité prostředky z celkové rozpočtem stanovené částky včetně případných finančních prostředků přidělených na nerealizované akce a finanční prostředky nevyúčtované dotčenými pobočnými spolky do stanoveného termínu budou využity k zajištění další činnosti spolku primárně na náklady přímé práce s dětmi a mládeží.

Informace o výsledku výběrového řízení bude poskytnuta jednotlivým žadatelům nejpozději do 31. 7. 2020. Rozeslání informace formou vystavení Rozhodnutí o poskytnutí dotace zajistí ekonomicko-organizační úsek Ústředí Pionýra, u neúspěšných žadatelů bude informace poskytnuta prostřednictvím zprávy o výsledku vnitřního výběrového řízení ve vnitřním zpravodaji TU-ŇÁK.

Formulář „Potvrzení územně příslušné KOP“ najdete v pdf verzi tohoto Tu-ňáka.


POKYNY PRO ČERPÁNÍ DOTACÍ MŠMT PRO ROK 2020

ÚPRAVA PRO ČERPÁNÍ DOTACE NA KRÁTKODOBÉ AKCE VE DRUHÉM POLOLETÍ 2020

V souladu s Metodickým doporučením Ministerstva zdravotnictví k pořádání letních táborů a akcí obdobného charakteru v roce 2020 zejména v návaznosti na požadavek, aby všechny takové akce byly nahlášeny územně příslušnému pracovišti krajské hygienické stanice, se upravují pravidla pro čerpání dotací na krátkodobé akce ve 2. pololetí 2020, a to doplněním povinné přílohy vyúčtování v podobě dokladu prokazujícího ohlášení akce územně příslušnému pracovišti KHS.

Toto ustanovení platí pro všechny krátkodobé akce realizované v termínu od 26. 6. do 31. 8. 2020 včetně, jejichž trvání přesáhne dvě noci, resp. tři dny při započtení dne příjezdu na akci a dne odjezdu z akce.

Nahlášení akce se dokladuje kopií elektronické mailové komunikace, kopií komunikace prostřednictvím datové schránky, případně kopií dopisu včetně kopie dokladu o jeho odeslání.

Pro druhé pololetí roku 2020 se mění v části 3. Pokyny pro PS (a další realizátory přímé práce s dětmi a mládeží) ustanovení takto:

Vícedenní (dvou až šestidenní) krátkodobé akce

Výše poskytované dotace – maximální limity:

 • do 70% celkových nákladů na akci
 • do 50,- Kč na účastníka a den

K vyúčtování:

 • vyplněný formulář vyúčtování vícedenní akce;
 • vyplněný formulář Přehled realizovaných nákladů projektu;
 • fotokopie účetních dokladů prvotních a druhotných pro prokázání udávaných výdajů;
 • jmenný seznam účastníků obsahově odpovídající vzoru v příloze č. 3 tohoto pokynu – lze vložit do RISPu;
 • doklad prokazující ohlášení akce územně příslušnému pracovišti KHS v případě akce realizované v termínu od 26. 6. do 31. 8. 2020 včetně, jejichž trvání přesáhne dvě noci, resp. tři dny při započtení dne příjezdu na akci a dne odjezdu z akce.

NOVÝ STATUT SOUTĚŽE ETAPOVÝCH HER

Výkonný výbor ČRP na svém květnovém jednání schválil nový Statut Soutěže etapových her. S jeho plným zněním včetně příloh se můžete seznámit například v Rejstříku vnitřních předpisů.

Zde vybíráme jen několik informací:

 • Uzávěrka soutěže: je stanovena vždy na 31. 12. daného roku. Vyhodnocení her pak probíhá do konce února roku následujícího.
 • Soutěžní kategorie: jsou Celotáborová etapová hra; Celoroční hra, krátkodobá hra.
 • Další nakládání s hrami: v návaznosti na výsledky (zveřejněné v Mozaice a na internetu) budou vybrané hry zveřejněny buď elektronicky, nebo tiskem.
 • Odměny: jsou stanoveny pro soutěžící pobočné spolky (mimořádná dotace na materiál) i přímo pro autory her, je zde uveden i způsob výpočtu odměn při shodném umístění.
 • Přílohy statutu: přihláška do soutěže, licenční smlouva, osnova etapové hry. Přílohy určené k vyplnění (přihláška a smlouva) jsou na rejstříku nahrány ve formátu MS Word.

Věstník Rejstříku vnitřních předpisů

Aktuálně byly zveřejněny následující zápisy do Rejstříku vnitřních předpisů Pionýra:

06/2020 RVP Pokyny pro čerpání dotací MŠMT pro rok 2020 – Úprava pro čerpání dotace na krátkodobé akce v prvním pololetí 2020

07/2020 RVP Pokyny pro čerpání dotaci MŠMT pro rok 2020 – Úprava pro čerpání dotace na krátkodobé akce ve druhém pololetí 2020

08/2020 RVP Mimořádná dotace 2020 – Mimořádný dotační program

09/2020 RVP Statut Soutěže etapových her

Kompletní sadu všech Pionýrských předpisů najdete vždy v Rejstříku.

Důležité termíny

Nezapomeňte na úvodní stránce Pro členy sledovat kalendárium důležitých termínů. V nejbližších měsících jsou aktuální tyto termíny pro KOP:

Dotace MŠMT

Termíny závazné pro KOP

31. května

 • odevzdání účetních závěrek KOP a pobočných spolků, které KOP eviduje, provedených k 31. 12. 2019
 • dodání hlavní účetní knihy za rok 2019
 • soupis připravovaných táborů za KOP včetně schvalovacích listů jednotlivých táborů, map přístupu k táboru a doložení kvalifikace HVT

10. června

 • vyúčtování 1. kola dotací – zájmové akce
Termíny platí pro dodání na Ústředí Pionýra (případně KOP), nikoliv pro odeslání.

PROGRAM PODPORY PRAVIDELNÉ ODDÍLOVÉ ČINNOSTI 2020 – VÝSLEDEK

A

VNITŘNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VÝSLEDEK

Celkový přehled rozdělení dotací v obou těchto programech najdete v pdf verzi tohoto tu-ňáka.


Věstník Rejstříku vnitřních předpisů

V dubnu 2020 byl zveřejněn následující zápis do Rejstříku vnitřních předpisů Pionýra:

05/2020 RVP Úprava povinností uživatelů nemovitostí Pionýra platná pro r. 2020 (ze dne 5. 4. 2020).

Kompletní sadu všech Pionýrských předpisů najdete vždy v Rejstříku.

Důležité termíny

Nezapomeňte na úvodní stránce Pro členy sledovat kalendárium důležitých termínů. Najdete tu termíny jednání, akcí, kurzů apod. V nejbližších měsících jsou aktuální tyto termíny:

Program podpory pravidelné oddílové činnosti

2. března do 17:00

 • předložení písemné žádosti na Ústředí Pionýra

Vnitřní výběrové řízení

2. března do 17:00

 • předložení písemné žádosti na Ústředí Pionýra (při předložení do 20. 2. proběhne kontrola a výzva k odstranění případných formálních nedostatků)

Dotace MŠMT

Termíny závazné pro KOP

8. dubna

 • vyúčtování zimních táborů

31. května

 • odevzdání účetních závěrek KOP a pobočných spolků, které KOP eviduje, provedených k 31. 12. 2019
 • dodání hlavní účetní knihy za rok 2019
 • soupis připravovaných táborů za KOP včetně schvalovacích listů jednotlivých táborů, map přístupu k táboru a doložení kvalifikace HVT
Termíny platí pro dodání na Ústředí Pionýra (případně KOP), nikoliv pro odeslání.

PROGRAM PODPORY

pravidelné oddílové činnosti 2020

Vyhlášení programu vychází z realizace v letech 2018 a 2019 a je součástí schváleného rozpočtu pro rok 2020.

Pravidelnou celoroční činností se pro účely výběrového řízení rozumí oddílová činnost realizovaná zpravidla jedenkrát týdně nebo v odůvodněných případech v jiném pravidelném cyklu. Za pravidelnou oddílovou činnost se pro potřeby tohoto programu nepovažuje stav, kdy se oddíl schází pouze v rámci víkendových pobytových akcí.

Prioritou programu je podpora dětských oddílů pravidelně pracujících s věkovou kategorií 6-15 let.

V rámci tohoto programu nebudou podpořeny:

 • aktivity zaměřené na práci s neorganizovanými dětmi, činnosti volnočasových klubů a aktivity obdobného charakteru, ke kterým jsou směřovány prostředky v jiných částech rozpočtu Pionýra;
 • aktivity zaměřené na podporu dobrovolníků ve věku 15 – 26 let a jejich vzdělávání, byť by se jednalo o členy spolku;
 • aktivity oddílů, které evidují méně než 70% členů ve věku 6 – 26 let.

V rámci programu budou podporovány projekty v těchto oblastech:

 1. podpora pravidelné oddílové činnosti s akcentem na rozšiřování stávajících aktivit, případně udržení jejich rozsahu a zvyšování kvality činnosti;
 2. podpora pravidelné oddílové činnosti s akcentem na vytváření nových příležitostí pro zapojování dětí do pravidelné oddílové činnosti nebo významné zvyšování kapacity stávající činnosti, v této skupině projektů budou podporovány projekty zaměřené např. na vznik nových oddílů včetně oddílů odloučených, zvyšování kapacity stávajících prostor, případně vybavení prostor nových apod. Vyloučeny nejsou projekty, které k rozvoji kapacity spolku povedou jinými postupy;
 3. podpora tvorby kvalitních metodických podkladů vycházejících z prakticky realizované pravidelné oddílové činnosti, jejíž realizace je součástí předloženého projektu, a to ve všech oblastech oddílové činnosti. Předkládané projekty mohou být zaměřené např. na:
  • rozvoj družinového systému vedoucí k přirozené výchově vedoucích, dlouhodobé udržitelnosti oddílové činnosti a případně ke zvyšování kapacity pionýrské skupiny resp. oddílu pro přímou práci s dětmi. Podporovanými aktivitami projektu mohou být např.:
   • plánovací a koordinační činnost oddílu v družinovém systému,
   • praktické zavádění a realizace družinové činnosti,
   • materiální podpora pro rozvoj družinového systému práce včetně družinových jednotících prvků
  • vytváření a udržování oddílových tradic a rituálů včetně jednotících oděvních prvků, podpory tradičních oddílových činností. Podporovanými aktivitami projektu mohou být např.:
   • materiální podpora pro rozvoj tradic v oblasti jednotících prvků,
   • podpora tradičních akcí oddílu,
   • zajištění foto a video dokumentace aktivit vážících se k tradicím oddílu případně aktivit a rituálů, které jsou se životem jednotlivých oddílů pevně provázány.

U projektů ve skupině 3 je povinnou součástí projektu:

 • podrobný popis připravované činnosti oddílu na dotčené časové období,
 • návrh výstupů (metodických podkladů, pracovních materiálů, popisů pracovních postupů, herních pravidel apod.), které budou při vyúčtování projektu předány k dalšímu využití ostatním členům spolku,
 • případný návrh na stanovení odměny za přípravu metodického podkladu a dalších výstupů projektu v max. stanovené výši do 10.000,- Kč formou DPP

Stanovení rozdělované částky a omezení výše požadavku

Celková částka určená k rozdělení je stanovena na 1.900.000,- Kč,- Kč.

Minimální výše požadavku je pro všechny skupiny projektů 10.000,- Kč.

Maximální výše požadavku je:

 • 40.000,- Kč na podporu činnosti jednoho oddílu ve skupině projektů č. 1
 • 60.000,- Kč na podporu činnosti jednoho oddílu ve skupině projektů č. 2 a 3

Částka do 10.000,- Kč na dohodu o provedení práce na projekt ve skupině 3, tato případná odměna se nezapočítává do limitu pro ostatní neinvestiční náklady projektu.

Dotace se poskytuje do výše 80% doložených nákladů.

Způsob vyhlášení

Oznámení o vyhlášení programu bude zveřejněno do 31. 1. 2020 prostřednictvím Věstníku – ve vnitřním zpravodaji TU-ŇÁK a na webových stránkách Pionýra určených pro členy spolku.

Oprávněný žadatel

Je pobočný spolek Pionýra, který:

 • je zřizovatelem alespoň jednoho pravidelně pracujícího dětského oddílu;
 • zúčastnil se v posledních dvou letech před podáním žádosti některé republikové nebo krajské akce Pionýra určené pro děti do 15 let.

Vymezení účelu a způsobu čerpání

Finanční prostředky mohou být využity:

 • na nákup materiálu, služeb, vybavení neinvestičního charakteru a jeho údržby k zajištění pravidelné celoroční činnosti;
 • finanční zajištění krátkodobé akce nebo akcí dotčené výchovné jednotky s tím, že pro tako realizovanou akci neplatí normativní omezení poskytované dotace na účastníka a den stanovené Pokyny pro čerpání dotačních prostředků MŠMT v roce 2020 pro plošně poskytované dotace na krátkodobé akce;
 • na údržbu a dovybavení neinvestičního charakteru u prostor sloužících k zajištění celoroční činnosti oddílu nebo oddílů, pokud jsou tyto prostory užívány na základě řádného právního titulu.

Na využití finančních prostředků se vztahují Pokyny pro čerpání dotačních prostředků MŠMT v roce 2020. Poskytnutá dotace se účtuje na věcně odpovídajících formulářích platných v roce 2020. Záloha se poskytuje do výše 50% celkové přidělené dotace. Vyúčtování dotace předloží účtující subjekt nejpozději do 16. 11. 2020 na Ústředí Pionýra. Tento termín je konečný pro uzavření vyúčtování, k datu odeslání se nepřihlíží.

Náležitosti žádosti

Pobočné spolky Pionýra předkládají žádost v písemné podobě.

Žadatel v úvodu žádosti označí skupinu projektů, do které žádost předkládá.

V případě, že pobočný spolek předkládá žádost o podporu činnosti více oddílů, zpracuje jeden souhrnný projekt členěný na dílčí části podle skupin projektů a dále podle jednotlivých oddílů.

Pro každý oddíl může být předložen požadavek pouze v jedné projektové skupině.

Povinnou součást žádosti tvoří:

 • popis pravidelné činnosti, která je realizována a navržena k podpoře, a to včetně přesné specifikace termínů a míst, ve kterých pravidelná činnost probíhá tak, aby mohla být tato činnost případně kontrolována,
 • popis prostorového, materiálního a personálního zajištění činnosti,
 • krátké vyhodnocení a případná návaznost na projekt roku 2019, pokud byl žadatelem v rámci tohoto programu realizován,
 • stanovení měřitelných cílů projektu v návaznosti na rozvoj členské základny a zkvalitňování pravidelné činnosti s dětmi a mládeží a návrh aktivit pro rok 2020,
 • podrobný rozpočet navrhovaných aktivit,
 • potvrzení územně příslušné krajské organizace Pionýra odpovídající vzoru, který je přílohou na Úložišti – lze použít PDF formulář, nebo Wordový dokument,
 • nájemní smlouva na klubovnu, případně jiný užívací titul – doklad je možné vložit do RISPu

V textu projektu, zejména pak v částech věnovaných cílům, prostorovému, materiálnímu a personálnímu zabezpečení, přizpůsobuje žadatel rozsah a zaměření žádost s ohledem na vybranou skupinu projektů.

V případě projektu ve skupině 3 je součástí žádosti závazný rozpis výstupů projektu, které budou poskytnuty k dalšímu využití ostatním pobočným spolkům Pionýra.

Žádosti se předkládají písemně s podpisem statutárního orgánu žadatele na Ústředí Pionýra nejpozději do 2. 3. 2020 do 17.00 hodin. Tento termín je konečný pro uzavření výběrového řízení, k datu odeslání se nepřihlíží.

Způsob vyhodnocení vnitřního výběrového řízení

Sumarizaci a zpracování předložených žádostí zajistí ekonomicko-organizační úsek Ústředí Pionýra.

Z výběrového řízení budou před zahájením hodnocení vyřazeny žádosti nesplňující podmínky stanovené ve ‚Vymezení účelu a způsobu čerpání‘ a dále žádosti těch pobočných spolků, které mají k datu vyhlášení výběrového řízení (25. 1. 2020) neuhrazené splatné závazky vůči Pionýru, neplní podmínky stanovené pro poskytování dotačních prostředků MŠMT, nebo mají na základě rozhodnutí orgánů Pionýra pozastaveno čerpání dotačních prostředků.

Vyhodnocení žádostí a stanovení přidělených částek provede VV ČRP na svém jednání.

Nevyužité prostředky z celkové rozpočtem stanovené částky včetně případných finančních prostředků přidělených na nerealizované akce a finanční prostředky nevyúčtované dotčenými pobočnými spolky do stanoveného termínu budou využity k zajištění další činnosti spolku primárně na náklady přímé práce s dětmi a mládeží.

Rozhodnutí o uzavření DPP provede VV ČRP současně s potvrzením nebo úpravou navržené výše odměny.

Informace o výsledku výběrového řízení bude poskytnuta jednotlivým žadatelům nejpozději do 30. 4. 2020. Rozeslání informace formou vystavení Rozhodnutí o poskytnutí dotace zajistí ekonomicko-organizační úsek Ústředí Pionýra, u neúspěšných žadatelů bude informace poskytnuta prostřednictvím zprávy o výsledku vnitřního výběrového řízení ve vnitřním zpravodaji TU-ŇÁK.


 

VNITŘNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VYHLÁŠENÍ

V návaznosti na schválený rozpočet Pionýra pro rok 2020 vypisuje VV ČRP vnitřní výběrové řízení na rozdělení finančních prostředků určených k zajištění neinvestičních oprav, údržby a dovybavení táborových a turistických základen a dalších objektů ve vlastnictví nebo dlouhodobém užívání Pionýra a jeho pobočných spolků. Dlouhodobým užíváním se rozumí uzavřená smlouva o nájmu nebo zápůjčce, která jednoznačným způsobem zajišťuje celoroční užívání nemovitosti, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let následujících po datu předložení žádosti o dotaci. V případě, že je smlouva vázána na existenci organizační jednotky a nelze ji převést na právního nástupce, musí v ní být řešeno vypořádání vložených finančních prostředků při jejím ukončení.

Stanovení rozdělované částky

Celková částka určená k rozdělení je stanovena na 2.200.000,- Kč.

Způsob vyhlášení vnitřního výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení bude zveřejněno do 31. 1. 2020 prostřednictvím Věstníku – ve vnitřním zpravodaji TU-ŇÁK a na webových stránkách Pionýra určených pro členy spolku.

Vymezení účelu a způsobu čerpání

Finanční prostředky mohou být využity na zajištění oprav, údržby a vybavení objektů neinvestičního charakteru realizovaných do 10. 11. 2020. Veškeré náklady musí přímo souviset se zajištěním činnosti Pionýra v uvedených objektech.

Na využití finančních prostředků se vztahují Pokyny pro čerpání dotačních prostředků MŠMT v roce 2020. Poskytnutá dotace se účtuje na formuláři platném v roce 2020 pro vyúčtování MTZ. Záloha se poskytuje do výše 50% celkové přidělené dotace. Vyúčtování dotace předloží účtující subjekt nejpozději do 16. 11. 2020 na Ústředí Pionýra. Tento termín je konečný pro uzavření vyúčtování, k datu odeslání se nepřihlíží.

Náležitosti žádosti

Pobočné spolky Pionýra a pověření správci u objektů v majetku a užívání Pionýra předkládají žádost v písemné podobě. Povinnou součást žádosti tvoří:

 • popis připravované akce, na kterou je příspěvek požadován;
 • podrobný rozpočet;
 • vyjádření, do jaké poskytnuté finanční výše dotace je schopen žádající subjekt projekt realizovat, případně zda je schopen realizovat jeho dílčí část (části);
 • popis činností, které budou v upravených prostorách realizovány;
 • kopie platné pojistné smlouvy*;
 • podrobný rozpis využití objektu v uplynulých 5 letech;
 • nabídka možností využití objektu Pionýrem a jeho pobočnými spolky;
 • fotodokumentace objektu;
 • fotokopie výpisu z katastru nemovitostí dokladující vlastnický vztah k objektu nebo kopie nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce nebo obdobného právního titulu užívání*.

Přílohy označené * je možné vložit do RISPu v části dokumenty pobočného spolku

Žádosti se předkládají písemně s podpisem statutárního orgánu žadatele na Ústředí Pionýra nejpozději do 2. 3. 2020 do 17.00 hodin. Tento termín je konečný pro uzavření výběrového řízení, k datu odeslání se nepřihlíží.

Pokud bude žádost o dotaci předložena nejpozději do 20. 2. 2020, provede pracovník Ústředí Pionýra formální kontrolu předloženého požadavku spočívající zejména v kontrole povinných příloh a náležitostí rozpočtu a v případě zjištění nedostatků vyzve žadatele k jejich odstranění.

Způsob vyhodnocení vnitřního výběrového řízení

Sumarizaci a zpracování předložených žádostí zajistí ekonomicko-organizační úsek Ústředí Pionýra.

Z výběrového řízení budou před zahájením hodnocení vyřazeny žádosti nesplňující podmínky stanovené ve Vymezení účelu čerpání a dále žádosti těch pobočných spolků, které mají k datu vyhlášení výběrového řízení (25. 1. 2020) neuhrazené splatné závazky vůči Pionýru, neplní podmínky stanovené pro poskytování dotačních prostředků MŠMT, povinnosti vyplývající ze Směrnice pro nakládání s nemovitým majetkem nebo mají na základě rozhodnutí orgánů Pionýra pozastaveno čerpání dotačních prostředků.

Vyhodnocení žádostí a stanovení přidělených částek provede VV ČRP na svém jednání s přihlédnutím na kvalitu a obsah zpracovaného projektu, potřebu realizace projektu v návaznosti na zachování hodnot a provozuschopnosti jednotlivých objektů, zabránění vzniku škod na nemovitostech a způsobu a rozsahu využití předmětných objektů.

Nevyužité prostředky z celkové rozpočtem stanovené částky včetně případných finančních prostředků přidělených na nerealizované akce a finanční prostředky nevyúčtované dotčenými pobočnými spolky do stanoveného termínu budou využity k zajištění údržby objektů v majetku Pionýra.

Informace o výsledku výběrového řízení bude poskytnuta jednotlivým žadatelům nejpozději do 30. 4. 2020. Rozeslání informace formou vystavení Rozhodnutí o poskytnutí dotace zajistí ekonomicko-organizační úsek Ústředí Pionýra, u neúspěšných žadatelů bude informace poskytnuta prostřednictvím zprávy o výsledku vnitřního výběrového řízení ve vnitřním zpravodaji TU-ŇÁK.


ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ V RÁMCI „PŘÍMÝCH PROJEKTŮ“

V souladu s 1. verzí schváleného rozpočtu Pionýra pro rok 2020 a na základě předpokladu výše dotačních prostředků poskytovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy bylo schváleno rozdělení dotačních prostředků v jednotlivých oblastech přímých projektů.

Rozdělení vychází z podkladů uvedených v žádostech o dotaci předložených v září 2019 jednotlivými skupinami, z podkladů dokládaných k vyúčtování a v řadě případů z konkrétní místní znalosti situace žadatelů.

Vyčlenění výše dotace na jednotlivé skupiny projektů vychází z přesunu priorit směrem k pravidelné oddílové činnosti (v souladu se závěry jednání Konference o činnosti Pionýra).

Celkový přehled rozdělení dotace najdete v pdf verzi tohoto tu-ňáka.


TERMÍNY OBLASTNÍCH PORAD 2020

23. 2. Středočeská KOP 22. 3. KO kraje Vysočina
8. 3. Jihomoravská KOP 28. 3. Liberecká KOP
14. 3- Pardubická KOP Olomoucko-zlínská KOP
Plzeňská KOP 5. 4. Pražská OP
15. 3. Královéhradecká KO 18. 4. Jihočeská KOP
Moravskoslezská KO 25. 4. Ústecká KOP

Věstník Rejstříku vnitřních předpisů

V lednu 2020 byly zveřejněny následující zápisy do Rejstříku vnitřních předpisů Pionýra.

01/2020 RVP Pokyn předsedy Pionýra č. 01/2020 ke stanovení výše náhrad PHM 2020

02/2020 RVP Pokyny pro čerpání dotací MŠMT pro rok 2020

03/2020 RVP Program podpory pravidelné oddílové činnosti

04/2020 RVP Vnitřní výběrové řízení – vyhlášení

Kompletní sadu všech Pionýrských předpisů najdete vždy v Rejstříku.

 

Důležité termíny

Nezapomeňte na úvodní stránce Pro členy sledovat kalendárium důležitých termínů. Najdete tu termíny jednání, akcí, kurzů apod. V nejbližších měsících jsou aktuální tyto termíny:

Dotace MŠMT (závazné pro KOP)

9. prosince 2019

 • vyúčtování provozních nákladů KOP
 • vyúčtování mzdových nákladů KOP 2. kolo
Termíny platí pro dodání na Ústředí Pionýra (případně KOP), nikoliv pro odeslání.

NOVINKA? FÁMA? ANI JEDNO: X LET STARÁ POVINNOST

Možná jste se o tom doslechli, anebo to právě teď pro vás bude novinka – i když to žádná novinka není. Zároveň s účetní závěrkou mají být každý rok odevzdávány i zápisy o provedených inventurách. Poměrně logicky, majetek přece nejsou jen peníze, ale i nemovitosti, jejich zařízení, materiál… To vše patří do našeho hospodaření a informací o něm.

A tak se například na listopadové poradě předsedů KOP opět mluvilo o tom, že opravdu taková povinnost existuje. Zkrátka že inventury musí proběhnout a musí o tom existovat (a být odevzdán) záznam.

Na dotazy, co je to za novoty a kdo si pořád vymýšlí nové a nové povinnosti, zazněla úplně jednoduchá odpověď:

NIC CO PO VÁS CHCEME V RÁMCI ÚČETNÍCH ZÁVĚREK, NENÍ NIC NAVÍC, NIC NAD RÁMEC TOHO, CO UKLÁDÁ ZÁKON, OBECNÝ PŘEDPIS.

Zkrátka tuhle povinnost máme všichni už dávno. Jenom s jejím naplňováním to místy nebyla úplná hitparáda… Tak na ni pamatujte, až budete připravovat závěrky za rok 2019.

A jestli k tomu chcete vědět podrobnější informace, můžete se obrátit na svou KOP (kancelář, kontrolní komise), protože těm byly podrobné informace předány například na listopadovém školení.

AKTUÁLNÍ VÝZVA: ZAPOJTE SE DO ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLU PRO MŠMT

ODEVZDEJTE ÚDAJE O PŘÍMÉ PRÁCI S DĚTMI ZA ROK 2019

Během přípravy projektu pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, který by měl zajistit stabilní financování Pionýra na další pětileté období, vyplynula potřeba získat od pionýrských skupin údaje ze dvou oblastí:

 • dokumentování aktivit, které probíhaly s dětmi bez dotace MŠMT;
 • neorganizované děti zapojené do pravidelné činnosti.

Jelikož jde o tvorbu projektu, který je bez přehánění pro Pionýr životně důležitý, rozhodla Česká rada Pionýra, že uvedené údaje odevzdají povinně všechny pionýrské skupiny společně s registrací pro rok 2020.

Jak na to?

 • Dotazník pro zaznamenání požadovaných údajů najdete například na úvodní stránce RISPu.
 • Stáhněte si jej včas, ať můžete v klidu dát dohromady potřebné informace.
 • Vyplněný dotazník odevzdejte spolu s registrací pro rok 2020 na vaší KOP.

Věstník Rejstříku vnitřních předpisů.

V listopadu 2019 nebyl učiněn žádný nový (dosud nezveřejněný) zápis do Rejstříku vnitřních předpisů Pionýra.

Kompletní sadu všech Pionýrských předpisů najdete vždy v Rejstříku.

Důležité termíny

Nezapomeňte na úvodní stránce Pro členy sledovat kalendárium důležitých termínů. Najdete tu termíny jednání, akcí, kurzů apod. V nejbližších měsících jsou aktuální tyto termíny:

Dotace MŠMT (závazné pro PS)

18. listopadu 2019

 • vyúčtování realizovaných přímých projektů

Dotace MŠMT (závazné pro KOP)

18. listopadu 2019

 • vyúčtování 2. kola dotací – zájmové akce,
 • vyúčtování dotace nájmy a provozní náklady kluboven a dalších prostor pro činnost
Termíny platí pro dodání na Ústředí Pionýra (případně KOP), nikoliv pro odeslání.

Na žádost čtenářů opakujeme z červnového vydání:

Organizace školního roku 2019/2020

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. 9. 2019. První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. 1. 2020, druhé pololetí v úterý 30. 6. 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. 10. a středu 30. 10. 2019. Vánoční prázdniny začnou v sobotu 23. 12. 2019 a skončí v pátek 3. 1. 2020 (vyučování od 6. 1. 2020).

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. 1. 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

3. 2. – 9. 2. Mladá   Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov,   Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
10. 2. – 16. 2. Benešov,   Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov,   Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
17. 2. – 23. 2. Praha 1   až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo,   Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
24. 2. – 1. 3. Praha 6   až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice,   Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
2. 3. – 8. 3. Kroměříž,   Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník,   Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
9. 3. – 15. 3. Česká   Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava,   Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek,   Náchod, Bruntál

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Věstník Rejstříku vnitřních předpisů.

V říjnu 2019 byly učiněny tři nové zápisy do Rejstříku vnitřních předpisů Pionýra.

06/2019 RVP Pokyn předsedkyně Kontrolní komise Pionýra č. 01/2019 pro odevzdání a kontrolu účetních závěrek 2019

07/2019 RVP Pokyn předsedy Pionýra č. 02/2019 pro přípravu a realizaci jednání ČRP

08/2019 RVP Pokyn předsedy Pionýra č. 03/2019 k provedení inventarizace 2019

Kompletní sadu všech Pionýrských předpisů najdete vždy v Rejstříku.

Důležité termíny

Nezapomeňte na úvodní stránce Pro členy sledovat kalendárium důležitých termínů. Najdete tu termíny jednání, akcí, kurzů apod. V nejbližších měsících jsou aktuální tyto termíny:

Dotace MŠMT (závazné pro PS)

30. září 2019

 • vyúčtování mezinárodní činnosti;
 • vyúčtování letních táborů – děti s omezenými příležitostmi;

18. listopadu 2019

 • vyúčtování realizovaných přímých projektů

Dotace MŠMT (závazné pro KOP)

23 září 2019

 • přehledy realizovaných letních táborů za KOP
 • vyúčtování provozních nákladů KOP – 1. část
 • vyúčtování mzdových nákladů KOP – 1. část

21. října 2019

 • vyúčtování MTZ – 3. kolo
Termíny platí pro dodání na Ústředí Pionýra (případně KOP), nikoliv pro odeslání.

Věstník Rejstříku vnitřních předpisů.

V červenci a srpnu 2019 nebyl učiněn žádný nový (dosud nezveřejněný) zápis do Rejstříku vnitřních předpisů Pionýra.

Kompletní sadu všech Pionýrských předpisů najdete vždy v Rejstříku.

Důležité termíny

Nezapomeňte na úvodní stránce Pro členy sledovat kalendárium důležitých termínů. Najdete tu termíny jednání, akcí, kurzů apod. V nejbližších měsících jsou aktuální tyto termíny:

Dotace MŠMT (závazné pro PS)

30. září 2019

 • vyúčtování mezinárodní činnosti;
 • vyúčtování letních táborů – děti s omezenými příležitostmi;

18. listopadu 2019

 • vyúčtování realizovaných přímých projektů

Dotace MŠMT (závazné pro KOP)

23 září 2019

 • přehledy realizovaných letních táborů za KOP
 • vyúčtování provozních nákladů KOP – 1. část
 • vyúčtování mzdových nákladů KOP – 1. část

21. října 2019

 • vyúčtování MTZ – 3. kolo
Termíny platí pro dodání na Ústředí Pionýra (případně KOP), nikoliv pro odeslání.

KONTAKTY PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

V případě jakýchkoliv mimořádných událostí, vyžadujících pomoc, použijte tyto kontakty na Ústředí Pionýra:

mobil: 777 248 720 (stále), e-mail: pionyr@pionyr.cz

Stálé provozní hodiny jsou během července a srpna od pondělí do pátku

10.00 – 15.00 hodin, tel.: 234 621 299

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. 9. 2019. První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. 1. 2020, druhé pololetí v úterý 30. 6. 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. 10. a středu 30. 10. 2019. Vánoční prázdniny začnou v sobotu 23. 12. 2019 a skončí v pátek 3. 1. 2020 (vyučování od 6. 1. 2020).

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. 1. 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

3. 2. – 9. 2. Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
10. 2. – 16. 2. Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
17. 2. – 23. 2. Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
24. 2. – 1. 3. Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
2. 3. – 8. 3. Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
9. 3. – 15. 3. Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Věstník Rejstříku vnitřních předpisů.

V červnu 2019 nebyl učiněn žádný nový (dosud nezveřejněný) zápis do Rejstříku vnitřních předpisů Pionýra.

Kompletní sadu všech Pionýrských předpisů najdete vždy v Rejstříku.

Důležité termíny

Nezapomeňte na úvodní stránce Pro členy sledovat kalendárium důležitých termínů. Najdete tu termíny jednání, akcí, kurzů apod. V nejbližších měsících jsou aktuální tyto termíny:

Dotace MŠMT (závazné pro KOP)

31. května 2019

 • odevzdání účetních závěrek KOP a pobočných spolků, jež KOP eviduje, provedených k 31. 12. 2018
 • dodání hlavní účetní knihy za rok 2018 – platí pro KOP
 • soupis připravovaných táborů za KOP včetně schvalovacích listů jednotlivých táborů, map přístupu k táboru a doložení kvalifikace HVT

10. června 2019 

 • vyúčtování 1. kola dotací – zájmové akce
Termíny platí pro dodání na Ústředí Pionýra (případně KOP), nikoliv pro odeslání.

Pojištění odpovědnosti

Blíží se nám letní tábory, je proto potřeba myslet na pojištění. Jako každý rok se můžete přihlásit k pojištění odpovědnosti za škodu nad rámec paušálního pojištění (paušál se vztahuje na statutární orgány pobočných spolků, vedoucí oddílů a klubů a jejich zástupce, instruktory starší 15 let, vedoucí družin a hlavní vedoucí táborů). Pokud máte o pojištění nad rámec zájem, zašlete do 20. 6. na adresu ÚP nebo anicka@pionyr.cz vyplněný a podepsaný formulář k přihlášení, který naleznete zde. Pokud chcete mít jistotu, že přihláška dorazila, zaškrtněte si v e-mailu potvrzení o přečtení. Děkujeme.

Plánování činnosti pionýrské skupiny

aneb na co nezapomenout v červnu

V Mozaice vychází povídání o PLÁNOVÁNÍ oddílové činnosti, zde je souhrn tipů, na co bychom v nadcházejícím měsíci (květnu) určitě neměli zapomenout na úrovni PS.

Jde o nápovědu pro jednotlivé oblasti práce…

Činnost – náplň

 • Činnost PS – z plánu činnosti
  • zhodnocení půlročního stavu – co jsme splnili, co nás čeká (stanovení cílů a jmenování osob odpovědných za realizaci otevřených a dalších akcí na 2. pololetí)
  • jak promítneme 30. výročí osamostatnění Pionýra v činnosti PS (a oddílů)?
 • Akce a soutěže KOP a Pionýra
  • kalendáře akcí Pionýra a přihlašování na ně (nový pionýrský rok je za dveřmi)
  • posouzení možností PS k případnému zajištění nějaké akce pro KOP, Pionýr či další PS (nebo ve spolupodílu s jinou PS) pro budoucí období
 • Podpora činnosti oddílů
  • požadavky oddílů k závěru pionýrského roku – je potřeba pomoci? – např. ocenění dětí vyznamenáním Pionýra (schvaluje PS)
  • jak budou oddíly pracovat v novém pionýrském roce
 • Táborová činnost (letní, případně příměstský tábor: práce na programu)

Lidé, rozvoj

 • Předprázdninové osvěžení znalostí, zejména pro táborové pracovníky
  • připomenutí povinností při nakládání s osobními údaji (viz GDPR)
  • upozornění na dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví + řešení krizových situací
 • Doplnění pojištěnců na pojištění odpovědnosti nad rámec paušálního pojištění
 • Oceňování + připomínání životních jubileí
  • narozeniny členů (přijde dlouhé období ne běžné činnosti… – aby se nezapomnělo)
  • návrhy na vyznamenání
  • partnerů-spolupracovníků mimo PS (v souvislosti s končícím půlrokem činnosti)
 • RISP – kontrola rolí (kvůli pojištění), uzavření doregistrací za 1. pololetí

Komunikace, organizace

 • Prezentace činnosti na veřejnosti (pionýrské skupiny i Pionýra) -> využít (rozeslat) Výroční zprávu Pionýra 2018
 • Komunikace šířeji
  • náměty pro další ročník Mozaiky – poslat redakci připomínky či náměty
  • posouzení nápadů, čím by mohla (i naše) PS přispět k budoucímu připomenutí 30. výročí obnovení samostatného Pionýra (obecně, nejen ve vlastní činnosti)
  • příprava podzimního náboru
 • Táborová činnost
  • hlášení táborů institucím – hygiena (ostatní dle zvyklostí PS)
  • k rodičům účastníků – příprava schůzek s rodiči (konají-li se před prázdninami)

Zázemí, hospodaření

 • Uzavření účtování o dotacích (s připomenutím změn v účtování dotací v aktuálním roce) – vyúčtování 1. kola dotací MŠMT či přímo získaných prostředků („PROČ“ a jiné)
 • Finální příprava finančního zajištění tábora/ů, nákup táborového MTZ
 • Informace o plnění plánu povinných revizí apod., příprava případných úprav a obnovy klubovny

Tipy

 • Zamyšlení nad podílem PS při naplňování obecných úloh z dokumentu PIONÝR VIZE 2040
 • Záměry k přípravě podkladů pro projekty ucházející se o podporu dotačních programů krajů a dalších grantů (žádosti)

Věstník Rejstříku vnitřních předpisů.

V  květnu 2019 nebyl učiněn žádný nový (dosud nezveřejněný) zápis do Rejstříku vnitřních předpisů Pionýra.

Kompletní sadu všech Pionýrských předpisů najdete vždy v Rejstříku.

Důležité termíny

Nezapomeňte na úvodní stránce Pro členy sledovat kalendárium důležitých termínů. Najdete tu termíny jednání, akcí, kurzů apod. V nejbližších měsících jsou aktuální tyto termíny:

Dotace MŠMT (závazné pro KOP)

31. května 2019

 • odevzdání účetních závěrek KOP a pobočných spolků, jež KOP eviduje, provedených k 31. 12. 2018
 • dodání hlavní účetní knihy za rok 2018 – platí pro KOP
 • soupis připravovaných táborů za KOP včetně schvalovacích listů jednotlivých táborů, map přístupu k táboru a doložení kvalifikace HVT

10. června 2019

 • vyúčtování 1. kola dotací – zájmové akce
Termíny platí pro dodání na Ústředí Pionýra (případně KOP), nikoliv pro odeslání.

Plánování činnosti pionýrské skupiny

aneb na co nezapomenout v květnu

V Mozaice vychází povídání o PLÁNOVÁNÍ oddílové činnosti, zde je souhrn tipů, na co bychom v nadcházejícím měsíci (květnu) určitě neměli zapomenout na úrovni PS.

Jde o nápovědu pro jednotlivé oblasti práce…

Činnost – náplň

 • Činnost PS – z plánu činnosti
  • zapojení do výchovných programů Výpravy za poznáním – aktuální stav
  • stanovení cílů a jmenování osob odpovědných za realizaci otevřených a dalších akcí
 • Akce a soutěže KOP a Pionýra
  • sledování kalendáře akcí a přihlašování na ně
  • posouzení možností PS k případnému zajištění nějaké akce pro další PS (nebo ve spolupodílu s jinou PS) pro budoucí období
 • Podpora činnosti oddílů
  • doporučení k uzavření oddílového roku a zhodnocení činnosti
  • diskuze o potřebách oddílů (pro odborky, soutěže…) a zajištění výhledu činnosti na další období
 • Táborová činnost (letní, případně příměstský tábor: práce na programu)

Lidé, rozvoj

 • Rozprava o podpoře doregistrace členů
 • Zhodnocení motivace a podpory pro zapojování dalších (starších) členů pro funkce na úrovni PS
 • Kontrola rolí u dospělých členů v RISPu
 • Připomenutí možností využití benefitů Pionýra
 • Návrhy na vyznamenání – výhled, případné zpracování návrhů

Komunikace, organizace

 • Prezentace činnosti na veřejnosti (pionýrské skupiny i Pionýra) – náměty
 • Komunikace šířeji
  • náměty pro další ročník Mozaiky – poslat redakci připomínky či náměty
  • rozhodnutí o otevřených akcích na období květen-září (už s výhledem na podzimní nábor)
 • Táborová činnost
  • hlášení táborů institucím – hygiena (ostatní dle zvyklostí PS)
  • odevzdání schvalovacího listu
  • vložení na web ODT
  • k rodičům účastníků – příprava schůzek s rodiči (konají-li se před prázdninami)

Zázemí, hospodaření

 • Vyúčtování 1. kola dotací MŠMT (předtím znovu: připomenutí si změn v účtování dotací v aktuálním roce)
 • Finální příprava rozpočtu tábora, kontrola táborového materiálu, příprava nákupu táborového MTZ
 • Kontrola pojištění majetku
 • Informace o plnění plánu povinných revizí apod., záměr na případné úpravy a obnovy klubovny

Tipy

 • Zamyšlení nad podílem PS při naplňování obecných úloh z dokumentu PIONÝR VIZE 2040
 • Záměry k přípravě podkladů pro projekty ucházející se o podporu dotačních programů krajů a dalších grantů (žádosti)

Věstník Rejstříku vnitřních předpisů.

V  dubnu 2019 byl vydán tento vnitřní předpis:

RVP 05/2019 Směrnice pro proplácení příspěvků na úhradu cestovních výdajů (novela) ze dne 6. 4. 2019

Kompletní sadu všech Pionýrských předpisů najdete vždy v Rejstříku.

Důležité termíny

Nezapomeňte na úvodní stránce Pro členy sledovat kalendárium důležitých termínů. Najdete tu termíny jednání, akcí, kurzů apod. V nejbližších měsících jsou aktuální tyto termíny:

Dotace MŠMT (závazné pro KOP)

8. dubna 2019

 • vyúčtování zimních táborů

31. května 2019

 • odevzdání účetních závěrek KOP a pobočných spolků, jež KOP eviduje, provedených k 31. 12. 2018
 • dodání hlavní účetní knihy za rok 2018 – platí pro KOP
 • soupis připravovaných táborů za KOP včetně schvalovacích listů jednotlivých táborů, map přístupu k táboru a doložení kvalifikace HVT

10. června 2019

 • vyúčtování 1. kola dotací – zájmové akce

Termíny platí pro dodání na Ústředí Pionýra (případně KOP), nikoliv pro odeslání.


Plánování činnosti pionýrské skupiny

aneb na co nezapomenout v dubnu

V Mozaice vychází povídání o PLÁNOVÁNÍ oddílové činnosti, zde je souhrn tipů, na co bychom v nadcházejícím měsíci (dubnu) určitě neměli zapomenout na úrovni PS.

Jde o nápovědu pro jednotlivé oblasti práce…

Činnost – náplň

 • Činnost PS – z plánu činnosti
  • posouzení stavu (a účinnosti) výchovné práce – jak se daří? (co může pomoci – zapojení do výchovných programů Výpravy za poznáním)
  • stanovení cílů a jmenování osob odpovědných za realizaci otevřených a dalších akcí
 • Akce a soutěže KOP a Pionýra – sledování kalendáře akcí a přihlašování na ně
 • Podpora činnosti oddílů
  • akce oddílů – je potřeba pomoci?
  • Existují-li funkční družiny – příprava netradičního programu pro ně (v rámci celé PS)
 • Táborová činnost
  • letní tábor: práce na programu, příprava rozpočtů táborů
  • příměstský tábor: práce na programu
 • Zahájení přípravy akce na podzimní prázdniny (idea akce, návazně hledání vhodného místa)

Lidé, rozvoj

 • Analýza registrace – praktické zamyšlení
  • posouzení výsledků z jednání se staršími členy o hledání možností, jak je zapojit, například jejich začleněním do aktivu KOP či Pionýra (i pro lepší informovanost PS)
  • zhodnocení jednání s těmi členy, kteří se letos neregistrovali, a důvodů toho kroku
  • revize životních jubileí
  • řešení otázek osobního růstu – instruktorů i vedoucích
 • Zvážení kroků k obnovení / doplnění kvalifikace účastníků tábora nad 15 roků (co proškolit, kdy, kde…)
 • Připomenutí možností využití benefitů Pionýra
 • Návrhy na vyznamenání – výhled, případné zpracování návrhů

Komunikace, organizace

 • Komunikace šířeji
  • náměty pro další ročník Mozaiky – poslat redakci připomínky či náměty
  • zamyšlení, čím by mohla (i naše) PS přispět k budoucímu připomenutí 30. výročí obnovení samostatného Pionýra
 • Prezentace činnosti na veřejnosti (pionýrské skupiny i Pionýra)
 • Zveřejnění výroční zprávy PS (rozeslání oficiálním partnerům)
 • Prezentace informací o táborech
  • na web ODT
  • k rodičům účastníků (zahájení příprav schůzek s rodiči – konají-li se před prázdninami)

Zázemí, hospodaření

 • Připomenutí si změn v účtování dotací v aktuálním roce
 • Zajištění materiálu pro otevřené akce na období květen–září (už s výhledem na podzimní nábor)
 • Záměry k přípravě podkladů pro projekty ucházející se o podporu dotačních programů krajů a dalších grantů (žádosti)

Tip

Po schválení účetní závěrky ji urychleně předat KOP


 

Podpora pravidelné oddílové činnosti 2019 – přidělené dotace

 

Předkladatel Název/základní popis projektu Dotace
PS Pohoda AŤAS 26 800 Kč
PS Nepomuk Bavíme se celý rok 26 800 Kč
PS Nepomuk Bavíme se celý rok
PS Nepomuk Podpora oddílu Stolní tenis
PS Nepomuk Podpora oddílu Babety
PS Nepomuk Podpora oddílu Florbal
PS Dobřany Podpora pravidelné činnosti 17 800 Kč
2. PS Kroměříž Dobrodružství na každý den 44 000 Kč
PS Obránců míru Chropyně oddíl Táboráček 25 000 Kč
PS Mír Domažlice Celoroční činnost oddílů 2019 100 000 Kč
PS Otava Sušice pravidelná činnost oddílů 44 600 Kč
PS MP Obora Podpora pravidelné práce s dětmi a mládeží 30 000 Kč
PS Dr. Mirko Očadlíka Holešov Svět našima očima 17 800 Kč
PS Skřítkové Blížejov Podpora oddílové činnosti 35 700 Kč
PS Čtyřlístek Jednou budem větší 45 000 Kč
17. PS Karviná Nová klubovna žije II 12 000 Kč
PS Čestice-Podlesáci Střelka v akci 17 900 Kč
PS Zliv Oddíl Vytrvalci 35 700 Kč
PS Zliv Oddíl Draci 45 000 Kč
PS Koloušci pravidelná činnost oddílů 45 000 Kč
PS Šenov Oddíl Paalpixanové 26 800 Kč
PS Hrádek Podpora oddílové činnosti 40 100 Kč
14. TSP ZS PCV podpora oddílové činnosti 68 400 Kč
PS Tažní ptáci Činnost oddílu Černý delfín 2019 12 100 Kč
PS Modřice Schůzky 66.PTO Brabrouci 15 000 Kč
PS Řečkovice Klubovna Řečkovice 35 300 Kč
PS Slunovrat Oddíl Stopaři 27 200 Kč
PS Jevišovice Podpora pravidelné celoroční práce s dětmi a mládeží 13 400 Kč
PS Libochovice Spolu je nám dobře 17 600 Kč
PS Dubí Podpora kroužků 18 000 Kč
PS Chomutov Materiál pro celoroční činnost oddílů Čtyřlístek a Rolničky 30 000 Kč
6. PS Kolín Oddíl URSA a FREAKS CREW 49 000 Kč
PS Jince Podpora pravidelné oddílové činnosti 60 000 Kč
1. PTS Táborník Jedeme na vodu 35 700 Kč
PS Veteráni Kladno Žádost o poskytnutí dotace. 35 000 Kč
PS BORAČ Fashion a oddílová paměť 2 35 000 Kč
188. PS T. O. Bobříci Bojové a Tilia 22 900 Kč
PS Dravci 20 let společnou cestou 48 000 Kč
32. PS Galaxie 32.PTO Severka, Oddíl Muzikanti 62 500 Kč
PS Plejády Štenberk Vybavení a obnova zázemí nové klubovny 41 900 Kč
Jihočeská KOP 4xŠ 37 100 Kč
73. PS Vodovod Víkend na plachetnicích + nákup 2 raftů + den v Tepfaktoru 53 500 Kč
63. PS SOSNA Praha 8 Oddílová činnost 31 200 Kč
PS Záře Oddílová činnost Záře 53 500 Kč
PS Jindřichův Hradec Nákup stolů do klubovny, dataprojektoru, projekčního plátna 16 100 Kč
PS Za vodou Jsme za vodou 53 500 Kč
PS J. A. Komenského Stopa 2019 36 400 Kč
43. PS Vinohrady Tábornické vybavení oddílu pro pobyt v přírodě 47 200 Kč
PS Prácheň Horažďovice Pravidelné oddílové činnosti 35 700 Kč
PS Ptáčata Domažlice Pravidelné oddílové činnosti 35 700 Kč
PS Tuláci Klatovy Makáme spolu 23 100 Kč
PS Jitřenka Kdyně Celoroční činnost oddílů 2019 89 200 Kč
PS Šumperk Oddíl T. O. Slunovrat Nový Malín 41 000 Kč

Celkem: 1 762 600 Kč

 

Vnitřní výběrové řízení 2019 – výsledek

 

Předkladatel Objekt Anotace Dotace
PS Nepomuk TZ Přebudov oprava kuchyně a pořízení kuchyňského vybavení, oprava kamen, nákup 2 stolů, oprava septiku, oprava 3 chat 50 000 Kč
1. PTS Táborník klub Oáza dětí oprava střechy garáže, oprava WC a klubovny 50 000 Kč
1. PTS Táborník TZ Javor 52 oprava pláště 2. budovy, spol. místnost 55 000 Kč
PC Kroměříž Klubovny Kroměříž dokončení opravy kuchyňky, oprava WC 40 000 Kč
2. PS J. Fučíka Kroměříž TZ Rajnochovice dovybavení a údržba TZ 65 000 Kč
PS Homolka TZ Újezd u Plánice výměna kuchyňské linky, plynový sporák, osvětlení kuchyně, materiál na pergolu 50 000 Kč
PS Březová TZ Bystřina Oprava střechy 150 000 Kč
PS Hrádek TZ Spálený mlýn obnova vybavení TZ 50 000 Kč
PS Mír Domažlice TZ Újezd u Domažlic úpravna vody, čerpadlo, filtrace, oprava přípojky 80 000 Kč
96. PS Veselí medvědi TZ Medvědín Sloup v Čechách zajištění oprav – obnova TZ 80 000 Kč
PS Šumperk Dům pionýrů Šumperk rekonstrukce klubovny, optimalizace vytápění 50 000 Kč
14. PS Aljaška Děčín TZ Lipová u Šluknova výměna otvorových výplní, oprava střechy 120 000 Kč
PS Dravci TZ Zásada výměna vodárny, oprava potrubí, výměna rozvaděče 140 000 Kč
PS Chomutov TZ Bernov oprava UT 35 000 Kč
JmKOP TZ Ketkovice nátěr, vymalování, penetrace, střešní latě 30 000 Kč
Pražská organizace Pionýra TZ Morgana Zajištění opravy fasády včetně vstupních dveří a oken, nákup elektrocentrály 100 000 Kč
PS Záře TZ Meziměstí oprava vybavení TZ 50 000 Kč
PS Dravci TZ Mařenice oprava střechy 250 000 Kč
Pionýr Lipka revize, dovybavení, obklad kuchyně 30 000 Kč
PS Jitřenka Kdyně Chata Jitřenka oprava podkrovní místnosti, vestavné skříně nad koupelny, oprava omítky 147 000 Kč
PS Bokouš TZ Bokouš oprava příjezdové cesty, suché WC, umyvadla, jídelní set 2x, el. ohřívač vody, sada hrnců nerez 30 000 Kč
PS KOLO Koloveč Klubovna Koloveč Oprava vodovodní přípojky, výměna oken 50 000 Kč
43. PS Vinohrady TZ Severka Buchlovice nákup vybavení 30 000 Kč
PS SMĚR TZ Široká Niva oprava podlahy jídelny 30 000 Kč
63. PS SOSNA TZ Kapr Popovice oprava starého srubu 170 000 Kč
PS J. A. Komenského TZ Lipná u Potstátu oprava plotu, okapů a svodů, lavice do jídelny 50 000 Kč
PS Jindřichův Hradec TZ Spálená hájenka obnova vybavení TZ 50 000 Kč
PS Vysočina Svitavy TZ Ostrý Kámen rekonstrukce zábradlí 15 000 Kč
Jihočeská KOP AB Husova výměna vchodových dveří a výloh 60 000 Kč
Pionýr TZ Espero Rejdice revize, nákup židlí, oprava kotle 30 000 Kč
PS Ještěr TZ Šance kompletní oprava srubu 105 000 Kč

Celkem: 2 242 000 Kč

Věstník Rejstříku vnitřních předpisů.

V březnu 2019 nebyl učiněn žádný nový (dosud nezveřejněný) zápis do Rejstříku vnitřních předpisů Pionýra.

Kompletní sadu všech Pionýrských předpisů najdete vždy v Rejstříku.

 

Důležité termíny

Nezapomeňte na úvodní stránce Pro členy sledovat kalendárium důležitých termínů. Najdete tu termíny jednání, akcí, kurzů apod. V nejbližších měsících jsou aktuální tyto termíny:

Program podpory pravidelné oddílové činnosti

1. března do 17:00

 • předložení písemné žádosti na Ústředí Pionýra

Vnitřní výběrové řízení

1. března do 17:00

 • předložení písemné žádosti na Ústředí Pionýra (při předložení do 20. 2. proběhne kontrola a výzva k odstranění případných formálních nedostatků)

Dotace MŠMT (závazné pro KOP)

8. dubna 2019

 • vyúčtování zimních táborů

31. května 2019

 • odevzdání účetních závěrek KOP a pobočných spolků, jež KOP eviduje, provedených k 31. 12. 2018
 • dodání hlavní účetní knihy za rok 2018 – platí pro KOP
 • soupis připravovaných táborů za KOP včetně schvalovacích listů jednotlivých táborů, map přístupu k táboru a doložení kvalifikace HVT

10. června 2019

 • vyúčtování 1. kola dotací – zájmové akce
Termíny platí pro dodání na Ústředí Pionýra (případně KOP), nikoliv pro odeslání.

Plánování činnosti pionýrské skupiny

aneb na co nezapomenout v březnu

V Mozaice vychází povídání o PLÁNOVÁNÍ oddílové činnosti, zde je souhrn tipů, na co bychom v nadcházejícím měsíci (březnu) určitě neměli zapomenout na úrovni PS.

Jde o nápovědu pro jednotlivé oblasti práce…

Činnost – náplň

 • Činnost PS – z plánu činnosti
 • přihlášky na Český den proti rakovině
 • po analýze registrace (srovnání počtu členů v jednotlivých věkových kategoriích) – zvážit využití (dalších) Cest za poznáním (výchovných programů)
 • jmenování osob odpovědných za realizaci otevřených a dalších akcí – nejlépe již na celý rok
 • Akce a soutěže KOP a Pionýra – sledování kalendáře těchto akcí a přihlašování na ně
 • Oddílová činnost – koordinace
  • akce oddílů – je potřeba pomoci?
  • Nabídka pro jednotlivce – pomoc se zajištěním odborek
 • Táborová činnost
  • letní tábor: práce na programu, příprava rozpočtů táborů
  • jarní tábor: dokončování příprav, realizace
  • příměstský tábor: práce na programu

Lidé, rozvoj

 • Analýza registrace – praktické zamyšlení
  • rozhodnutí, jak ke starším členům – kteří se třeba neregistrovali – a hledání možností, jak je zapojit, například jejich zapojením v aktivu KOP či Pionýra (i pro lepší informovanost PS)
  • noví funkcionáři PS (KOP…) – zamyšlení a výběr – tipy a jednání s nimi o chuti zapojit se
  • vyslání zástupců PS do dalších vyšších organizačních struktur
  • řešení otázek osobního růstu – instruktorů i vedoucích
 • Zajištění – pro zájemce – Osvědčení o výkonu dobrovolné práce
 • Výběr z nabídky kurzů PVC KOP a přihlašování účastníků
 • Připomenutí možností využití benefitů Pionýra
 • Návrhy na vyznamenání – výhled, případné zpracování návrhů
 • Pracují-li v oddílech družiny: samostatný rozvrh přípravy instruktorů

Komunikace, organizace

 • Prezentace činnosti PS a Pionýra na veřejnosti (naplňování Plánu komunikace)
  • aktualizace plánu akcí PS na webu
  • zvážení akcí pro oddílové příznivce, či vůbec pro (všechny) rodiče
 • Zprávy z jarních táborů – na web, do Mozaiky Pionýra
 • Dokončení a schválení výroční zprávy PS
 • Vkládání informací o táborech na web ODT

Zázemí, hospodaření

 • Po uzavření inventarizace (majetek, smlouvy, apod.) – projednání zprávy
  • případně vyřešit rozdíly objevené při inventarizaci
 • Příprava provozu turistické či táborové základny, plán oprav, plán brigád, plán revizí apod.
 • Schválení účetní závěrky, rozdělení hospodářského výsledku (z předcházejícího roku) – materiál definitivně schvaluje rada PS
  • daňové přiznání k dani z příjmu podává PS mající příjmy, jež jsou předmětem daně
 • Záměry k přípravě podkladů pro projekty ucházející se o podporu dotačních programů krajů a dalších grantů (žádosti)

Věstník Rejstříku vnitřních předpisů

V únoru 2019 nebyl učiněn žádný nový (dosud nezveřejněný) zápis do Rejstříku vnitřních předpisů Pionýra.

Kompletní sadu všech Pionýrských předpisů najdete vždy v Rejstříku.

Důležité termíny

Nezapomeňte na úvodní stránce Pro členy sledovat kalendárium důležitých termínů. Najdete tu termíny jednání, akcí, kurzů apod. V nejbližších měsících jsou aktuální tyto termíny:

Program podpory pravidelné oddílové činnosti

1. března do 17:00

Vnitřní výběrové řízení

1. března do 17:00

 • předložení písemné žádosti na Ústředí Pionýra (při předložení do 20. 2. proběhne kontrola a výzva k odstranění případných formálních nedostatků)

Dotace MŠMT (závazné pro KOP)

8. dubna 2019

 • vyúčtování zimních táborů

31. května 2019

 • odevzdání účetních závěrek KOP a pobočných spolků, jež KOP eviduje, provedených k 31. 12. 2018
 • dodání hlavní účetní knihy za rok 2018 – platí pro KOP
 • soupis připravovaných táborů za KOP včetně schvalovacích listů jednotlivých táborů, map přístupu k táboru a doložení kvalifikace HVT

10. června 2019

 • vyúčtování 1. kola dotací – zájmové akce

Termíny platí pro dodání na Ústředí Pionýra (případně KOP), nikoliv pro odeslání.


Aktuálně z jednání VV ČRP

Na základě žádosti Středočeské KOP zrušila Česká rada Pionýra podmínečně s platností od 1. 1. 2019 opatření k vyplácení dotací státního rozpočtu schválená ČRP 8. 9. 2013. Kontrolní komise Pionýra provedla na svém zasedání 26. 1. 2019 kontrolu uložených opatření a o výstupech informovala předsedkyně KK Výkonný výbor České rady Pionýra.

Výkonný výbor ČRP

 • vzal na vědomí vystoupení předsedkyně KKP k Stanovisku KKP k vyhodnocení závěru zápisu z kontroly účetnictví SKOP a písemné stanovisko KKP, ve kterém KKP konstatuje, že:
  • po prostudování nových směrnic SKOP, nedošlo k zásadním změnám, které by pozitivně ovlivnily vedení účetnictví, zvláště pak výpočet cestovních náhrad;
  • jako Směrnice o zpracování účetnictví a úschově účetní dokumentace byla použita schválená směrnice Pionýra, a to zcela bez úpravy na reálné poměry.
 • schválil trvání dosavadního režimu při poskytování dotačních prostředků MŠMT.

VV projednal stanovisko VV PlKOP ve věci změny sídla 87. pionýrské skupiny Javor a s přihlédnutím k diskusi a stanovisku České rady Pionýra v této věci:

 • vzal na vědomí:
  • informace předložené písemně k této záležitosti;
  • ústní informace předložené panem Jindřichem Červenkou v této věci.
 • doporučil: projednat problematiku přesunů PS mezi KOP na poradě předsedů KOP.
 • schválil závěr neposkytovat 87. pionýrské skupině Javor finanční prostředky z veřejných rozpočtů.

Plánování činnosti pionýrské skupiny

aneb na co nezapomenout v únoru

V Mozaice vychází povídání o PLÁNOVÁNÍ oddílové činnosti, zde je souhrn tipů, na co bychom v nadcházejícím měsíci (únoru) určitě neměli zapomenout na úrovni PS.

Jde o nápovědu pro jednotlivé oblasti práce…

Činnost náplň

» Přihlášky na Český den proti rakovině

 • Příprava projektu – žádosti podpory celoroční činnosti oddílů
 • Oddílová činnost – koordinace

» akce oddílů – je potřeba pomoci?

» letní tábor: práce na programu

» jarní tábor: dokončování příprav, realizace

» definitivní rozhodnutí o konání příměstského tábora

Lidé, rozvoj

 • Analýza registrace (např. srovnání počtu členů v jednotlivých věkových kategoriích – otázka výhledů, potřeby průvodcování, oslovení starších členů – kteří se třeba neregistrovali a hledání možností, jak je zapojit atd.)
 • Výběr z nabídky kurzů PVC KOP a přihlašování účastníků (Kamínka, LTŠ apod.)

» zajištění alespoň kvalifikace Pionýrského minima

» zjištění, zda někdo potřebuje vystavit Osvědčení o výkonu dobrovolné práce

 • Zajištění tradičních poučení všech funkcionářů PS

» přinejmenším připomenutí zásad bezpečnosti

Komunikace, organizace

 • Prezentace činnosti PS a Pionýra na veřejnosti (naplňování Plánu komunikace)

» aktualizace plánu akcí PS na webu, doplnění zpráv z akcí, fotoalb apod.

» jednání s obecními zastupiteli

» rozhodnutí o pozvání dalších zástupců (poslanců, zastupitelů na kraji…) na akce PS

 • V návaznosti na dokončenou registraci prověřit funkčnost toku informací k členům PS (zvlášť k dětem/rodičům a vedoucím/instruktorům a přátelům PS) a od nich zpět na PS
 • Příprava výroční zprávy PS
 • Vkládání informací o táborech na web ODT

Zázemí, hospodaření

 • Uzavření inventarizace (majetek, smlouvy, apod.) – projednání zprávy

» případně vyřešit rozdíly objevené při inventarizaci

 • Práce na účetní uzávěrce
 • Dokončení práce na archivaci dokumentace PS za uplynulý rok a vyřazení již prošlých dokumentů
 • Plán oprav klubovny v kalendářním roce, plán brigád, plán revizí apod.
 • Schválení roční závěrky, rozdělení hospodářského výsledku
 • Záměry k přípravě podkladů pro projekty ucházející se o podporu dotačních programů krajů a dalších grantů (žádosti)

Program podpory

Pravidelné oddílové činnosti 2019

Vyhlášení programu vychází z pilotní realizace v roce 2018 a je součástí schváleného rozpočtu pro rok 2019.

 

Pravidelnou celoroční činností se pro účely výběrového řízení rozumí oddílová činnost realizovaná zpravidla jedenkrát týdně nebo v odůvodněných případech v jiném pravidelném cyklu. Za pravidelnou oddílovou činnost se pro potřeby tohoto programu nepovažuje stav, kdy se oddíl schází pouze v rámci víkendových pobytových akcích.

V rámci tohoto programu nebudou podpořeny

 • aktivity zaměřené na práci s neorganizovanými dětmi, činnosti volnočasových klubů a aktivity obdobného charakteru, ke kterým jsou směřovány prostředky v jiných částech rozpočtu Pionýra;
 • aktivity zaměřené na podporu dobrovolníků ve věku 15–26 let a jejich vzdělávání, byť by se jednalo o členy spolku.

Stanovení rozdělované částky a omezení výše požadavku

Celková částka určená k rozdělení je stanovena na 1 500 000 Kč.

Minimální výše požadavku je 10 000 Kč, maximální výše požadavku je 60 000 Kč na podporu činnosti jednoho oddílu.

Dotace se poskytuje do výše 80 % doložených nákladů.

Způsob vyhlášení

Oznámení o vyhlášení programu bude zveřejněno do 31. 1. 2019 prostřednictvím Věstníku – ve vnitřním zpravodaji TU-ŇÁK a na webových stránkách Pionýra určených pro členy spolku.

Oprávněný žadatel

Je pobočný spolek Pionýra, který:

 • je zřizovatelem alespoň jednoho pravidelně pracujícího dětského oddílu;
 • zúčastnil se v roce 2018 nebo v roce 2019 před podáním žádosti některé republikové nebo krajské akce Pionýra určené pro děti do 15 let.

Vymezení účelu a způsobu čerpání

Finanční prostředky mohou být využity:

 • na nákup materiálu, služeb, vybavení neinvestičního charakteru a jeho údržby k zajištění pravidelné celoroční činnosti;
 • finanční zajištění krátkodobé akce nebo akcí dotčené výchovné jednotky s tím, že pro tako realizovanou akci neplatí normativní omezení poskytované dotace na účastníka a den stanovené Pokyny pro čerpání dotačních prostředků MŠMT v roce 2019 pro plošně poskytované dotace na krátkodobé akce;
 • na údržbu a dovybavení neinvestičního charakteru u prostor sloužících k zajištění celoroční činnosti oddílu nebo oddílů, pokud jsou tyto prostory užívány na základě řádného právního titulu.

Na využití finančních prostředků se vztahují Pokyny pro čerpání dotačních prostředků MŠMT v roce 2019. Poskytnutá dotace se účtuje na věcně odpovídajících formulářích platných v roce 2019. Záloha se poskytuje do výše 50 % celkové přidělené dotace. Vyúčtování dotace předloží účtující subjekt nejpozději do 18. 11. 2019 na Ústředí Pionýra. Tento termín je konečný pro uzavření vyúčtování, k datu odeslání se nepřihlíží.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI

Pobočné spolky Pionýra předkládají žádost v písemné podobě.

V případě, že pobočný spolek předkládá žádost o podporu činnosti více oddílů, zpracuje jeden souhrnný projekt členěný na dílčí části podle jednotlivých oddílů.

Povinnou součást žádosti tvoří

 • popis pravidelné činnosti, která je realizována a navržena k podpoře, a to včetně přesné specifikace termínů a míst, ve kterých pravidelná činnost probíhá tak, aby mohla být tato činnost případně kontrolována,
 • popis prostorového, materiálního a personálního zajištění činnosti,
 • krátké vyhodnocení a případná návaznost na projekt roku 2018, pokud byl žadatelem v rámci tohoto programu realizován,
 • stanovení měřitelných cílů projektu v návaznosti na rozvoj členské základny a zkvalitňování pravidelné činnosti s dětmi a mládeží a návrh aktivit pro rok 2019,
 • podrobný rozpočet navrhovaných aktivit,
 • potvrzení územně příslušné krajské organizace Pionýra odpovídající vzoru, který je přílohou tohoto materiálu,
 • nájemní smlouva na klubovnu, případně jiný užívací titul – doklad je možné vložit do RISPu.

Žádosti se předkládají písemně s podpisem statutárního orgánu žadatele na Ústředí Pionýra nejpozději do 1. 3. 2019 do 17.00 hodin. Tento termín je konečný pro uzavření výběrového řízení, k datu odeslání se nepřihlíží.

ZPŮSOB VYHODNOCENÍ VNITŘNÍHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Sumarizaci a zpracování předložených žádostí zajistí ekonomicko-organizační úsek Ústředí Pionýra.

Z výběrového řízení budou před zahájením hodnocení vyřazeny žádosti nesplňující podmínky stanovené ve ‚Vymezení účelu a způsobu čerpání‘ a dále žádosti těch pobočných spolků, které mají k datu vyhlášení výběrového řízení (26. 1. 2019) neuhrazené splatné závazky vůči Pionýru, neplní podmínky stanovené pro poskytování dotačních prostředků MŠMT, nebo mají na základě rozhodnutí orgánů Pionýra pozastaveno čerpání dotačních prostředků.

Vyhodnocení žádostí a stanovení přidělených částek provede VV ČRP na svém jednání.

Nevyužité prostředky z celkové rozpočtem stanovené částky včetně případných finančních prostředků přidělených na nerealizované akce a finanční prostředky nevyúčtované dotčenými pobočnými spolky do stanoveného termínu budou využity k zajištění další činnosti spolku primárně na náklady přímé práce s dětmi a mládeží.

Informace o výsledku výběrového řízení bude poskytnuta jednotlivým žadatelům nejpozději
do 30. 4. 2019. Rozeslání informace formou vystavení Rozhodnutí o poskytnutí dotace zajistí ekonomicko-organizační úsek Ústředí Pionýra, u neúspěšných žadatelů bude informace poskytnuta prostřednictvím zprávy o výsledku vnitřního výběrového řízení ve vnitřním zpravodaji TU-ŇÁK.


VNITŘNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VYHLÁŠENÍ

V návaznosti na schválený rozpočet Pionýra pro rok 2019 vypisuje VV ČRP vnitřní výběrové řízení na rozdělení finančních prostředků určených k zajištění neinvestičních oprav, údržby a dovybavení táborových a turistických základen a dalších objektů ve vlastnictví nebo dlouhodobém užívání Pionýra a jeho pobočných spolků. Dlouhodobým užíváním se rozumí uzavřená smlouva o nájmu nebo zápůjčce, která jednoznačným způsobem zajišťuje celoroční užívání nemovitosti, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let následujících po datu předložení žádosti o dotaci. V případě, že je smlouva vázána na existenci organizační jednotky a nelze ji převést na právního nástupce, musí v ní být řešeno vypořádání vložených finančních prostředků při jejím ukončení.

Stanovení rozdělované částky

Celková částka určená k rozdělení je stanovena na 2 200 000 Kč.

Způsob vyhlášení vnitřního výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení bude zveřejněno do 31. 1. 2019 prostřednictvím Věstníku – ve vnitřním zpravodaji TU-ŇÁK a na webových stránkách Pionýra určených pro členy spolku.

Vymezení účelu a způsobu čerpání

Finanční prostředky mohou být využity na zajištění oprav, údržby a vybavení objektů neinvestičního charakteru realizovaných do 10. 11. 2019. Veškeré náklady musí přímo souviset se zajištěním činnosti Pionýra v uvedených objektech.

Na využití finančních prostředků se vztahují Pokyny pro čerpání dotačních prostředků MŠMT v roce 2019. Poskytnutá dotace se účtuje na formuláři platném v roce 2019 pro vyúčtování MTZ. Záloha se poskytuje do výše 50 % celkové přidělené dotace. Vyúčtování dotace předloží účtující subjekt nejpozději do 15. 11. 2019 na Ústředí Pionýra. Tento termín je konečný pro uzavření vyúčtování, k datu odeslání se nepřihlíží.

Náležitosti žádosti

Pobočné spolky Pionýra a pověření správci u objektů v majetku a užívání Pionýra předkládají žádost v písemné podobě. Povinnou součást žádosti tvoří:

 • popis připravované akce, na kterou je příspěvek požadován;
 • podrobný rozpočet;
 • vyjádření, do jaké poskytnuté finanční výše dotace je schopen žádající subjekt projekt realizovat, případně zda je schopen realizovat jeho dílčí část (části);
 • popis činností, které budou v upravených prostorách realizovány;
 • kopie platné pojistné smlouvy*;
 • podrobný rozpis využití objektu v uplynulých 5 letech;
 • nabídka možností využití objektu Pionýrem a jeho pobočnými spolky;
 • fotodokumentace objektu;
 • fotokopie výpisu z katastru nemovitostí dokladující vlastnický vztah k objektu nebo kopie nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce nebo obdobného právního titulu užívání*.

Přílohy označené * je možné vložit do RISPu v části dokumenty pobočného spolku.

Žádosti se předkládají písemně s podpisem statutárního orgánu žadatele na Ústředí Pionýra nejpozději do 1. 3. 2019 do 17.00 hodin. Tento termín je konečný pro uzavření výběrového řízení, k datu odeslání se nepřihlíží.

Pokud bude žádost o dotaci předložena nejpozději do 20. 2. 2019, provede pracovník Ústředí Pionýra formální kontrolu předloženého požadavku spočívající zejména v kontrole povinných příloh a náležitostí rozpočtu a v případě zjištění nedostatků vyzve žadatele k jejich odstranění.

Způsob vyhodnocení vnitřního výběrového řízení

Sumarizaci a zpracování předložených žádostí zajistí ekonomicko-organizační úsek Ústředí Pionýra.

Z výběrového řízení budou před zahájením hodnocení vyřazeny žádosti nesplňující podmínky stanovené ve Vymezení účelu čerpání a dále žádosti těch pobočných spolků, které mají k datu vyhlášení výběrového řízení (27. 1. 2019) neuhrazené splatné závazky vůči Pionýru, neplní podmínky stanovené pro poskytování dotačních prostředků MŠMT, nebo mají na základě rozhodnutí orgánů Pionýra pozastaveno čerpání dotačních prostředků.

Vyhodnocení žádostí a stanovení přidělených částek provede VV ČRP na svém jednání, a to následujícím způsobem:

 • hodnocení je prováděno písemně, bodovým systémem, a to tak, že jednotlivým žádostem může hodnotitel přidělit 0–10 bodů, přičemž celkový součet bodů přidělených všem žádostem nesmí překročit 10;
 • body žádosti, kterou předkládá pobočný spolek, jehož je hodnotitel členem, hodnotitel nepřiděluje;
 • bodové hodnocení přidělené jednotlivým žádostem se sečte a vydělí celkovým počtem hodnotitelů, kteří se procesu hodnocení účastní;
 • bodové hodnocení jednotlivých žádostí získané uvedeným způsobem tvoří základ pro přidělení dotačních prostředků, přičemž hodnota 1 bodu bude přepočtena částkou rovnající se 1/10 celkové částky určené k rozdělení. V případě, že předložený projekt získá nižší bodové ohodnocení (stanovené výše uvedeným postupem), než jaké by zajistilo poskytnutí minimálního objemu dotace, při které je dle své žádosti schopen předložený projekt, nebo jeho dílčí část realizovat, budou finanční prostředky určené bodovým hodnocením tomuto projektu přerozděleny mezi ostatní projekty vybrané k realizaci, a to poměrem podle počtu přidělených bodů až do celkové výše požadované dotace.

Před zahájením hodnocení jednotlivých žádostí výše popsaným způsobem může VV ČRP na žádost kteréhokoliv člena projednat přímé přidělení příspěvku z dotace některé předložené žádosti, a to s ohledem k nutnosti realizace navrženého projektu. Tento postup se týká zejména případů, kdy realizace projektového záměru zabraňuje vzniku škod na nemovitosti, uzavření objektu pro práci s dětmi a mládeží nebo se jedná o odstranění škod vzniklých na objektu v důsledku živelné události. V případě využití této možnosti se celková částka k rozdělení výše uvedeným postupem bodování sníží o prioritně přidělené příspěvky.

Nevyužité prostředky z celkové rozpočtem stanovené částky včetně případných finančních prostředků přidělených na nerealizované akce a finanční prostředky nevyúčtované dotčenými pobočnými spolky do stanoveného termínu budou využity k zajištění údržby objektů v majetku Pionýra.

Informace o výsledku výběrového řízení bude poskytnuta jednotlivým žadatelům nejpozději
do 30. 4. 2019. Rozeslání informace formou vystavení Rozhodnutí o poskytnutí dotace zajistí ekonomicko-organizační úsek Ústředí Pionýra, u neúspěšných žadatelů bude informace poskytnuta prostřednictvím zprávy o výsledku vnitřního výběrového řízení ve vnitřním zpravodaji TU-ŇÁK.

Věstník Rejstříku vnitřních předpisů.

V prosinci 2018 a lednu 2019 byly vydány tyto vnitřní předpisy:

RVP 01/2019 Pokyn předsedy Pionýra č. 01/2019 ke stanovení výše náhrad PHM ze dne 3. 1. 2019

RVP 02/2019 Program podpory pravidelné oddílové činnosti – vyhlášení ze dne 26. 1. 2019

RVP 03/2019 Vnitřní výběrové řízení – vyhlášení ze dne 27. 1. 2019

RVP 04/2019 Pokyn pro čerpání dotací MŠMT v roce 2019 ze dne 27. 1. 2019

Kompletní sadu všech Pionýrských předpisů najdete vždy v Rejstříku.

Důležité termíny

Nezapomeňte na úvodní stránce Pro členy sledovat kalendárium důležitých termínů. Najdete tu termíny jednání, akcí, kurzů apod.


Pojištění odpovědnosti

Pokud chcete doplnit pojištěnce do pojištění odpovědnosti za škodu, nahlaste je vždy nejpozději dva dny před koncem měsíce předcházejícího tomu, od kterého má pojistka platit (osoba je pojištěna vždy do konce kalendářního roku).

S dotazy se obracejte na ustredi@pionyr.cz.


Plánování činnosti pionýrské skupiny

aneb na co nezapomenout v lednu

V Mozaice vychází povídání o PLÁNOVÁNÍ oddílové činnosti, zde je souhrn tipů, na co bychom v nadcházejícím měsíci (lednu) určitě neměli zapomenout na úrovni PS.

Jde o nápovědu pro jednotlivé oblasti práce…

Na co nezapomenout v lednu

Činnost – náplň

 • Akce a soutěže Pionýra a KOP – sledování kalendáře těchto akcí a přihlašování na ně

» zajištění účasti, případně podílu na přípravě krajských a republikových akcí a soutěží

 • Akce PS v aktuálním roce – plán zabezpečení (i s ohledem na prezentaci Pionýra a PS na veřejnosti)
 • Oddílová činnost – koordinace

» náměty na zapojení do plnění odborek – případná pomoc mezi oddíly

» akce oddílů – je potřeba pomoci?

» jarní tábor: dokončení programu, nákup potřebného materiálu…

» letní tábor: distribuce přihlášek, stanovení funkcionářů – pověření

Lidé, rozvoj

 • Upřesnění plánu vzdělávání na PS – vyhledání vhodných vzdělávacích kurzů a školení

» přihlašování na Kamínka

 • Jsou-li noví funkcionářů PS (OV, I a další) – po evidenci, zajistit školení Pionýrského minima
 • Plán zajištění účasti na oblastních poradách, radách KOP
 • Poučení všech funkcionářů PS o ochraně osobních údajů

» kontrola zpracovávaných osobních údajů (zda jsou nějaké nové, jak jsou zpracovány, na základě čeho, nové povinnosti plynoucí ze smluv atd.)

 • Revize „kulatých“ životních jubileí

Komunikace, organizace

 • Evidence členů, příp. registrace nových osob v RISPu, aktualizace informací v RISPu
 • Aktualizace informací na webu PS (kontaktů/údajů oddílů – na webu, zaslání informací rodičům)
 • Projednání představy prezentace činnosti PS a Pionýra na veřejnosti (plán komunikace)

» aktualizace plánu akcí PS na webu, doplnění zpráv z akcí, fotoalb apod.

» oslovení zastupitelů

 • Příprava výroční zprávy a dalších podkladů pro zasedání rady PS
 • Úprava plánu práce PS (plánu práce vedení PS)
 • Zahájení práce na archivaci dokumentace PS

Zázemí, hospodaření

 • Nový rozpočet – východiska (otázky plnění), aktuálně stav výběru členských příspěvků
 • Dokončení inventarizace (majetek, smlouvy, apod.)
 • Projednání zprávy o inventuře, inventarizační komise

» případně vyřešit rozdíly objevené při inventarizaci

 • Příprava účetní závěrky
 • Schválení vnitřních účetních předpisů pro účetní rok
 • Záměry k přípravě podkladů pro projekty ucházející se o podporu dotačních programů krajů a dalších grantů (žádosti)

Tipy…

 • Pokud se počítá s organizačními změnami PS, je nejvyšší čas…
 • Noví zastupitelé v obecních a městských zastupitelstvech se již seznámili s prostředím – je na čase se jim ozvat či připomenout

Věstník Rejstříku vnitřních předpisů

V listopadu 2018 byl vydán tento vnitřní předpis:

RVP 40/2018 Směrnice pro poskytování prostoru pro webovou prezentaci pobočných spolků Pionýra ze dne 17. 11. 2018

Kompletní sadu všech Pionýrských předpisů najdete vždy v Rejstříku.

Důležité termíny k dotacím MŠMT 2018

Nezapomeňte na úvodní stránce Pro členy sledovat kalendárium důležitých termínů.

Do konce roku zbývá k dotacím ještě jeden termín závazný pro krajské organizace Pionýra:

10. prosince 2018

 • vyúčtování provozních nákladů KOP
 • vyúčtování mzdových nákladů KOP 2. kolo
 • poslední termín pro vyúčtování vzdělávacích akcí

Další termíny mohou být stanoveny v rámci vaší KOP. Sledujte také stránku věnovanou aktuálním informacím k dotacím.

V kalendáriu najdete také termíny jednání, akcí, kurzů apod.


Pojištění odpovědnosti

Pokud chcete doplnit pojištěnce do pojištění odpovědnosti za škodu, nahlaste je vždy nejpozději dva dny před koncem měsíce předcházejícího tomu, od kterého má pojistka platit (osoba je pojištěna vždy do konce kalendářního roku).

S dotazy se obracejte na ustredi@pionyr.cz.


Plánování činnosti pionýrské skupiny

aneb na co nezapomenout v prosinci

V Mozaice vychází povídání o PLÁNOVÁNÍ oddílové činnosti, zde je souhrn tipů, na co bychom v nadcházejícím měsíci (prosinci) určitě neměli zapomenout na úrovni PS.

Jde o nápovědu pro jednotlivé oblasti práce…

Na co nezapomenout v prosinci

Činnost – náplň

Lidé, rozvoj

 • Hodnocení činnosti funkcionářů PS a oddílů: poděkování za kalendářní rok, návrhy na vyznamenání Pionýra – motivace pro další období
 • Akce pro vedoucí, instruktory a přátele na závěr roku
 • Pracovní diskuze o zapojení odrůstajících/mizejících členů PS
 • Otázka vysílání členů mimo PS (získání zkušeností) – zapojení do orgánů či pracovních týmů KOP/Pionýra

Komunikace, organizace

 • Zahájení přípravy evidence (registrace) 2019
 • Připomenutí řádné práce s osobními údaji (jak s nimi nakládat)
 • Rozeslání PéeFek Pionýra – partnerům, příznivcům či „potřebným úředníkům“…
 • Spisová inventura: existence a dostupnost zápisů z porad a oficiálních jednání na PS (vedení, rad PS…)
 • Zhodnocením činnosti PS za rok začít připravovat podklady pro výroční zprávu PS
 • Stanovení klíčových akcí (pro veřejnost aj.), témat pro propagaci PS a Pionýra pro další rok

Zázemí, hospodaření

 • Kontrola plnění ročního rozpočtu a příprava nového (na následující rok)
 • Poslední informace od Pionýra/KOP o přerozdělení dotačních prostředků
 • Uzavření nákupů a poslední termín předání dokladů hospodáři PS
 • Nejzazší termín jmenování inventarizační komise a její práce – inventura
 • S vyhodnocením nákladů na energie zvážit zapojení do benefitu „Společná energie“

Tipy…

 • Rozvrh využití táborové základny na další rok a případná nabídka volné kapacity, aktualizace informací o táborové základně v katalogu základen  

Věstník Rejstříku vnitřních předpisů

V říjnu 2018 vyly vydány tyto dva vnitřní předpisy:

RVP 38/2018 Pokyn předsedy Pionýra pro přípravu a realizaci jednání ČRP č. 02-2018 ze dne 29. 10. 2018

RVP 39/2018 Pokyn předsedy Pionýra k provedení inventarizace majetku a závazků Pionýra č. 03-2018 ze dne 30. 10. 2018

Kompletní sadu všech Pionýrských předpisů najdete vždy v Rejstříku.

Důležité termíny k dotacím MŠMT 2018

Nezapomeňte na úvodní stránce Pro členy sledovat kalendárium důležitých termínů. Pionýrských skupin se do konce roku týká ještě jeden společný termín k dotacím:

19. listopadu 2018

 • vyúčtování realizovaných přímých projektů

Další termíny mohou být stanoveny v rámci vaší KOP. Sledujte také stránku věnovanou aktuálním informacím k dotacím.

V kalendáriu najdete také termíny jednání, akcí, kurzů apod.


Plánování činnosti pionýrské skupiny

Na co nezapomenout v listopadu

V Mozaice vychází povídání o PLÁNOVÁNÍ oddílové činnosti, zde je souhrn tipů, na co bychom v nadcházejícím měsíci (listopadu) určitě neměli zapomenout na úrovni PS.

Jde o nápovědu pro jednotlivé oblasti práce…

Činnost – náplň

 • Stav v oddílech – jak to vypadá s nováčky (je třeba doplnit materiál pro výchovné programy?)
 • Příprava plánu PS na příští rok (stanovení nároků na rozpočet dalšího roku)
 • Zajištění účasti na akcích a soutěžích Pionýra a KOP – sledování kalendáře těchto akcí a přihlašování na ně
 • Předběžná přihláška na Ledovou Prahu
 • Vyzkoušíme nějaké kolo a oblast Pionýrského Sedmikvítku?
 • Příprava táborové činnosti – postup v zajištění zimního tábora, rozhodnutí o konání jarního a letního tábora = zahájení přípravy táborů

Lidé, rozvoj

 • Diskuze o osobním rozvoji instruktorů a vedoucích a přihlašování na kurzy a školy
 • Zastoupení členů PS do dění na úrovni KOP a Pionýra – získávání zkušeností a zapojení do orgánů či pracovních týmů
 • Příprava návrhů na vyznamenání (s končícím rokem a hodnocením)
 • Posouzení jak na PS využíváme nabízených benefitů Pionýra
 • Ověření práce s osobními údaji – před evidencí: připomenutí jak s nimi nakládat

Komunikace, organizace

 • Distribuce informací k evidenci členů (registraci) na další rok
 • Podpora oddílů v komunikaci s rodiči nových členů
 • Prověření toku informací mimo PS (články o činnosti, videa…)
 • Příprava na zhodnocení uzavřených smluv – spolupráce, podpora
 • Rozhodnutí o tom, zda a jak se bude zpracovávat výroční zpráva PS

Zázemí, hospodaření

 • Kontrola plnění ročního rozpočtu, úpravy ročního rozpočtu dle informací o dotacích (případně tvorba podkladů pro rozpočet)
 • Dokončování realizace aktivit krytých dotačními prostředky – jejich vyúčtování
 • Vyúčtování státních dotací KOP (provozní dotace, termíny dle regionu), obdobně bývá též u grantů krajů a měst
 • Schválení prvního návrhu rozpočtu PS na příští rok a stanovení členských příspěvků v rámci PS (odvody zčlenských příspěvků pro KOP a ústředí + potřeby PS)
 • Příprava inventarizace, příp. jmenování inventarizační komise vedoucím PS a následná spolupráce

Tipy…

 • Podávání žádosti (zpracování projektů) na dotace místní správy a samosprávy (toto může být v každém regionu jinak)
 • Revize pojištění – majetku či funkcionářů (odpovědnost za škodu) – příprava na následující rok

Rozvrh využití táborové základny na další rok a případná nabídka volné kapacity, aktualizace informací o táborové základně v katalogu nemovitostí


Věstník Rejstříku vnitřních předpisů.

Od vydání posledního věstníku (září 2018) nebyl vydán žádný nový vnitřní předpis.

Kompletní sadu všech Pionýrských předpisů najdete vždy v Rejstříku.

 

Tuňák nově

Od září 2018 bude mít Tuňák na internetu jinou podobu, než jste zvyklí. Na této stránce najdete pro každý měsíc výpis aktuálních informací s odkazy na podrobnosti na pionýrských stránkách i mimo ně. Komu ale více vyhovovala původní podoba, může si ji tu stále stáhnout a třeba vytisknout, je to na vás. 🙂

 

Důležité termíny k dotacím MŠMT 2018

Nezapomeňte na úvodní stránce Pro členy sledovat kalendárium důležitých termínů. Pionýrských skupin se do konce roku týkají ještě tyto společné termíny k dotacím:

 

 1. října 2018
 • předložení žádostí na mimořádné projekty realizované v roce 2019
 • vyúčtování mezinárodní činnosti
 • vyúčtování letních táborů – děti s omezenými příležitostmi
 1. listopadu 2018
 • vyúčtování realizovaných přímých projektů

 

Další termíny mohou být stanoveny v rámci vaší KOP. Sledujte také stránku věnovanou aktuálním informacím k dotacím.

 

V kalendáriu najdete také termíny jednání, akcí, kurzů apod.

 


 

Plánování činnosti pionýrské skupiny

Na co nezapomenout v září/říjnu

V Mozaice vychází povídání o PLÁNOVÁNÍ, zde je souhrn tipů, na co by jistě v tomhle čase (září/říjnu) určitě nemělo opomenout.

Jde o jistou nápovědu pro jednotlivé oblasti práce…

Činnost – náplň

 • Schválení ročních plánů činnosti jednotlivých oddílů, návazně ročního plánu PS (stanovení nároků na rozpočet dalšího roku)
 • Plán účasti na akcích a soutěžích Pionýra a KOP – sledování kalendáře těchto akcí a přihlašování na ně
 • Přihláška do projektu 72 hodin
 • Hodnocení táborů, záměry táborové činnosti na další rok, zahájení přípravy zimních táborů

Lidé, rozvoj

 • Nový plán vzdělávání na PS – vyhledání vhodných vzdělávacích kurzů a školení, přihlášení na vzdělávací kurzy a školy
 • Poděkování všem funkcionářům za zajištění letní činnosti, jejich ocenění
 • Návrh na cenu ČRDM PŘÍSTAV
 • Dopojištění funkcionářů odpovědnosti za škodu

Komunikace, organizace

 • Realizace otevřených (náborových) akcí
 • Aktualizace kontaktů/údajů oddílů – na webu, zaslání informací rodičům o nových vedoucích, o táborové základně v katalogu základen (na www.pionyr.cz)
 • Podpora oddílů v komunikaci s rodiči nových členů
 • Schválení ročního plánu oddílů vymezení rozpočtových požadavků na další rok
 • Hlášení o uskutečněných táborech
 • Upřesnění rozvrhu klubovny

Zázemí, hospodaření

 • Zajistit vyúčtování všech táborů PS, předložit jejich hospodaření ke kontrole (v průběhu podzimu)
 • Předložení žádosti o dotace (mezinárodní spolupráce apod.) na následující rok (na Pionýr, ústředí)
 • Kontrola plnění ročního rozpočtu, úpravy ročního rozpočtu dle informacích o dotacích (případně tvorba podkladů pro rozpočet)
 • Zjišťování dotací a grantů (příprava podkladů pro další rok)
 • Zajištění prostorových podmínek pro oddíly a kluby na příští rok – dohoda o budoucích pronájmech ve třídách a tělocvičnách

Tipy…

 • Revize pojištění – majetku (či funkcionářů odpovědnosti za škodu)
 • Inventarizace nikoho nemine – je začátek období, kdy je možné ji začít (končí 31.1.) – při přejímce táborového materiálu… s vymezením způsobu náhrady materiálu, jeho opravy a stanovení rozpočtového požadavku na obnovu materiálu – pro další rok
 • Pokud se počítá s organizačními úpravami PS, je vhodný čas…

 


 

Organizace školního roku 2018/2019

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začalo v pondělí 3. 9. 2018. První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 31. 1. 2019, druhé pololetí v pátek 28. 6. 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. 2018.

Vánoční prázdniny začnou v sobotu 22. 12. 2018 a skončí ve středu 2. 1. 2019 (vyučování od 3. 1. 2019).

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. 2. 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

 

4. 2. – 10. 2. Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
11. 2. – 17. 2. Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
18. 2. – 24. 2. Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
25. 2. – 3. 3. Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
4. 3. – 10. 3. Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
11. 3. – 17. 3. Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Zdroj www.msmt.cz

 


 

Věstník Rejstříku vnitřních předpisů.

Od vydání posledního věstníku (červen 2018) nebyl vydán žádný nový vnitřní předpis.

Kompletní sadu všech Pionýrských předpisů najdete vždy v Rejstříku.