Víte, že?

Pionýr je jedním ze zakládajících členů České rady dětí a mládeže, která je dnes uznávanou reprezentací dětí a mládeže.

Vzdělávání – pobočné spolky

Pobočnými spolky Pionýra jsou pionýrské skupiny (pionýrská centra) a krajské organizace Pionýra. Jejich role v systému pionýrského vzdělávání je odlišné, což jasně vymezuje Směrnice pro přípravu a vzdělávání. Mají ale společný cíl – naplnit základní kvalifikační předpoklady, vyplývající ze Stanov Pionýra.

Pionýrské skupiny

Pionýrské skupiny zajišťují základní proškolení pionýrských pracovníků – Pionýrské minimum, které mohou samy organizovat. Pomáhají také rozvoji svých nových funkcionářů například průvodcováním nebo uváděním do praxe.

Pionýrské skupiny ale také shromažďují požadavky na proškolení svých členů, vybírají vhodné osoby, které se mají účastnit kurzů, vystavují jim doporučení a předávají požadavky na proškolení garantovi své KOP. Pro získání kvalifikací je možné vyrazit na akci jiné krajské organizace. Cílem přitom je, aby na pionýrské skupině pracovaly osoby s příslušnou kvalifikací – vedoucí pionýrské skupiny, hospodář PS, člen rady a další.

V případě, že se pionýrská skupina dohodne se svým vzdělávacím centrem, může se stát pořadatelem vzdělávacích akcí realizovaných v gesci PVC KOP nebo ÚPVC.

Další informace:

Krajské organizace Pionýra

Krajské organizace Pionýra zpravidla zřizují vlastní vzdělávací centra. V rámci jejich činnosti tak zajišťují kvalifikace s platností v Pionýru v plném rozsahu a dále dle pověření pro kvalifikace s obecnou platností. Sledují také naplnění podmínek kvalifikace funkcionářů vyplývající se Stanov Pionýra.

Nabídku kurzů pro získání potřebné kvalifikace zveřejňují v kalendáriu vzdělávacích akcí tak, aby všichni funkcionáři z pionýrských skupin mohli získat do roka potřebnou kvalifikaci.

Na základě potřeby krajská vzdělávací centra mohou uspořádat také kurzy „na klíč“ věnované například obsahu činnosti – oblastní Kamínka či seminář k nabídkovým výchovným programům, zážitkové pedagogiky, či první pomoci.

Co dalšího by tě mohlo zajímat? Vyzkoušej: