Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Další zdroje financování

Nejvýznamnějším zdrojem financování našich aktivit jsou účastnické poplatky a členské příspěvky.

Zásadní podporu naší činnosti poskytuje stát formou dotací z MŠMT. K jejich čerpání je nutno sledovat aktuální informace, které se mění každý rok.

Pro oblast přípravy k obraně státu a rozvoj technické zdatnosti dětí a mládeže je možné získat dotační podporu i ze strany Ministerstva obrany.

Významnou pomocí pro zajištění financí jsou ale také rozpočty krajů, měst a obcí. Neváhejte se na příslušných úřadech zeptat, jaké máte možnosti.

Další příležitostí k získání hmotné i finanční podpory je fundraising, neboli získávání prostředků od sponzorů a dárců. Sponzory či dárce je důležité zaujmout představením aktivity, pro kterou chceme získat podporu.

V této složce najdete řadu námětů i praktických pomůcek (vzory apod.).

Využít je možné také zdroje poskytované z prostředků Evropské Unie.  Pro oblast školství a mládeže je nejvýznamnější program Erasmus+

Aktuální výzvy k získání prostředků nadací a nadačních fondů různých firem dává Pionýr vědět svým členům prostřednictvím Horkých novinek. Pokud je nedostáváte, můžete se přihlásit k jejich odběru – stačí napsat na pionyr@pionyr.cz.