Víte, že?

V roce 1990 byla obnovena činnost Pionýra jako samostatného sdružení bez vazeb na politické či náboženské ideologie.

Významné dokumenty

Nejvýznamnější dokumenty každé organizace jsou samozřejmě ty tzv. základní (v našem případě Stanovy a Program Pionýra), ty ale mají zde na webu vlastní místo. V této části najdeš na jednom místě další důležité dokumenty, které mají platnost či význam pro celý náš spolek.

Jde například o osvědčení o udělení titulu organizace uznané MŠMT pro práci s dětmi, které se hodí k prezentaci stejně jako třeba k přiložení k projektu, který Pionýrská skupina podává na obecní či krajský úřad.

Pro všechny pobočné spolky platí také například smlouva Pionýra s Ochranným svazem autorským (OSA), kterou je dobré mít u sebe, pokud připravujete akci s hudební produkcí.

Všechny dokumenty najdeš v této složce.