Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Významné dokumenty

Nejvýznamnější dokumenty každé organizace jsou samozřejmě ty tzv. základní (v našem případě Stanovy a Program Pionýra), ty ale mají zde na webu vlastní místo. V této části najdeš na jednom místě další důležité dokumenty, které mají platnost či význam pro celý náš spolek.

Jde například o osvědčení o udělení titulu organizace uznané MŠMT pro práci s dětmi, které se hodí k prezentaci stejně jako třeba k přiložení k projektu, který Pionýrská skupina podává na obecní či krajský úřad.

Pro všechny pobočné spolky platí také například smlouva Pionýra s Ochranným svazem autorským (OSA), kterou je dobré mít u sebe, pokud připravujete akci s hudební produkcí.

Všechny dokumenty najdeš v této složce.