Víte, že?

Pokud ve vašem okolí není pionýrský oddíl, můžete ho založit i sami. Ozvěte se nám a my vám rádi poradíme - volejte 777 248 720 nebo pište na adresu pionyr@pionyr.cz.

Dotace – aktuální informace

Dotace MŠMT jsou poskytovány na základě Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

Pro rok 2023 předložil Pionýr žádost v rámci Výzvy MŠMT pro osvědčené organizace

Výsledky dotačního programu nejsou aktuálně k dispozici.  Vnitřní struktura dotací bude jednodušší než v roce 2022.  Jednotlivé vnitřní výzvy postupně zveřejňujeme na této stránce.

Kompletní vnitřní pravidla  budou vymezena v Pokynech pro čerpání dotací, pokyny budou provázány s pravidly stanovenými rozhodnutím MŠMT a jím zveřejněnými pokyny pro vyúčtování dotace.  Předpokládáme vydání pokynů v průběhu února až března návazně na vydané rozhodnutí.

Veškerá vyúčtování a vnitřní žádosti o dotaci ( vnitřní dotační programy jako např. PROČ, Zázemí 2023 a pod.) budou pobočnými spolky vkládány vždy  do připraveného úložiště.

 

Pro vyúčtování dotací a ukládání žádostí budete používat v letošním roce vždy tyto základní odkazy:

Veškerá vyúčtování a žádosti se odevzdávají elektronicky po přihlášení do úložiště 2023

Po vložení vyúčtování je třeba avizovat vložení vyúčtování prostřednictvím notifikačního formuláře.

Vyúčtování z roku 2022 a vyúčtování dotací MHMP pražských pionýrských skupin pro období 2022/2023  najdete v původním úložišti 2022. Do tohoto úložiště vkládají pražské pionýrské skupiny vyúčtování „pražských grantů“ až do května 2023. Pro další období obdrží instrukce z POP.

Do úložiště pro rok 2022 již nevkládejte ani vyúčtování, ani žádosti týkající se dotací MŠMT pro rok 2023. 

Podrobný návod na použití  úložiště najdete TADY

Darujeme kroužky dětem

Darujeme kroužky dětem je nový projekt České rady dětí a mládeže, který pomáhá s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí. Projekt pomáhá rodinám pobírajícím dávku “Příspěvek na dítě” a dětem cizincům/uprchlíkům z Ukrajiny s dočasným pobytem.

Web projektu

Metodický podklad – jak na to


Aktuálně vyhlašované vnitřní programy pro rok 2023

Podpora pravidelné oddílové činnosti (PROČ)

Obdobně jako v předchozích letech vyhlašuje Pionýr vnitřní dotační program Podpora pravidelné oddílové činnosti.  Program se vyplašuje pro 3 oblasti: 

I. Jedeme dál – pracující funkční oddíly – podpora udržitelnosti a rozvoje oddílové činnosti,

II. Jezinky –  program pro stabilizované pobočné spolky vyvíjející dlouhodobě pravidelnou oddílovou činnost zaměřený na podporu vzniku nových „detašovaných“ oddílů mimo stávající prostorové zázemí pobočného spolku,

III. Táborovky – podpora zakládání oddílů na pionýrských skupinách, kde oddílová činnost nebyla v posledních letech realizována.

Kompletní text výzvy s podrobnými informacemi najdete TADY

Žádosti se vyplňují elektronicky, formuláře pro jednotlivé programy jsou k dispozici na těchto odkazech:

Než začnete vyplňovat on-line formulář, doporučujeme prostudovat slepé vzory a připravit si podklady.  Jak vypadají formuláře a co všechno budeme chtít vědět se dozvíte, pokud si otevřete příslušný vzor (sice je tak trochu vyplněný, ale pro orientaci jistě stačí):

Údaje týkající se zapojování dětí s omezenými možnostmi jsme vyplnili pouze ve formuláři pro program I. Požadovány jsou u všech tří programů.  Informace o počtu členů pobočného spolku se  do  roku 2022 včetně vyplní automaticky, rok 2023 a údaje o dotčeném oddílu je třeba vyplnit ručně.

Po vyplnění formuláře obdržíte PDF žádosti do mailu.  U všech programů potvrzuje žádost evidující KOP.  Podepsané a potvrzené žádosti vkládá pobočný spolek se všemi povinnými  přílohami do dotačního Úložiště.  Pro žádost vytvoříte nový adresář s názvem PROČ. Podrobný návod na postup vkládání najdete na této stránce. Nezapomeňte vyplnit notifikační formulář.

Termín pro předložení dotací je 28.2.2023

Zázemí 2023

Obdobně jako v předchozích letech je vyhlášen program podpory pro opravy, údržbu a neinvestiční dovybavení objektů  využívaných pro přímou práci s dětmi a mládeží Zázemí 2023.

Vyhlášení programu najdete v únorovém čísle TUŇÁKA.

Žádost o dotaci vyplňujete prostřednictvím Google formuláře, je k dispozici TADY

Po vyplnění formuláře obdržíte PDF žádosti do mailu.  U všech programů potvrzuje žádost evidující KOP.  Podepsané a potvrzené žádosti vkládá pobočný spolek se všemi povinnými přílohami do dotačního Úložiště. Pro žádost vytvoříte nový adresář Zázemí. Nezapomeňte vyplnit notifikační formulář.

Žádost o dotaci potvrzuje územně příslušná KOP.

Termín pro podání žádosti je 10. března 2023

Úspora 2023

Na program Oddíly nazeleno z roku 2022 navazuje program Úspora 2023. Je zaměřen na snižování dopadů naší činnosti a energetické úspory. Opět se jedná o program neinvestiční.

Vyhlášení programu najdete v únorovém čísle TUŇÁKA.

Žádost o dotaci vyplňujete prostřednictvím Google formuláře, je k dispozici TADY.

Po vyplnění formuláře obdržíte PDF žádosti do mailu.  U všech programů potvrzuje žádost evidující KOP.  Podepsané a potvrzené žádosti vkládá pobočný spolek se všemi povinnými přílohami do dotačního Úložiště. Pro žádost vytvoříte nový adresář Úspora. Nezapomeňte vyplnit notifikační formulář.

Žádost o dotaci potvrzuje územně příslušná KOP.

Termín pro podání žádosti je 10. dubna 2023

DOTAČNÍ Webináře

 

BYLO:

2.3.2022 – Vyhlášené vnitřní programy Pionýra 2022

Zaměření: aktuálně vyhlášené programy pro pobočné spolky

  • Podpora pravidelné oddílové činnosti,
  • Vnitřní výběrové řízení – Zázemí 22
  • Výlety do přírody
  • Oddíly nazeleno

Prezentaci k obecným podmínkám a programům PROČ a Zázemí 22 najdete ZDE a prezentaci k „Zeleným dotačním titulům“  TADY. Nahrávku z webináře jsme uložili SEM

 

9.3. 2022 Zlepšovadlo – jak napsat ZORKu

Zaměření: Jak jednoduše na Zprávy o realizaci klíčové aktivity, v čem se jednotlivé klíčové aktivity liší a na co je třeba dát si pozor.

A jak, pokud se budete bát stále, zapojit přímo do zpracování ZORKy metodika.

Základní informační materiál, ze kterého jsme při webináři vycházeli najdete ZDE, veškeré podklady k projektů a aktivitám TADY . Nahrávku z webináře jsme uložili SEM .

 

Základní dotace pro pionýrské skupiny

Termín: 23. března 2022 od 18.00

Anotace: Webinář zejména pro začínající hospodáře PS se zaměří na základní postupy spojené s vyúčtováním dotací na krátkodobé akce, nájmy a provozní náklady kluboven, nákup MTZ, jarní tábory

  • pravidla pro jednotlivé dotační tituly,
  • vazba podmínek dotace k účetnictví pobočného spolku,
  • formuláře,
  • postup předávání vyúčtování.

Záznam z webináře najdete ZDE. A všechny potřebné další informace jsou k dispozici na této stránce. Čtěte pozorně.

 

Vzdělávací dny

Termín: 30. března 2022 od 18.00

Anotace: Webinář je určen pro hospodáře pionýrských skupin, které získaly dotaci na realizaci vzdělávacích dní v roce 2022, zaměříme se na pravidla pro vyúčtování vzdělávacích dní včetně specifické obsahové části vyúčtování, upřesníme si postup pro předávání vyúčtování.

Záznam z webináře najdete ZDE

 

 


Přehled dotačních titulů pro rok 2023