Víte, že?

Činnost pionýrských oddílů a klubů je rozmanitá také díky tomu, že se na její tvorbě podílejí i děti.

Dotace – aktuální informace

Dotace MŠMT jsou poskytovány na základě Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

 

Aktuálně je možné využívat dotační prostředky MŠMT v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v letech 2017-2020.

 

Pro čerpání dotačních prostředků jsou v Pionýru vymezena pravidla v Pokynech pro čerpání dotací MŠMT, kde jsou popsány základní podmínky a termíny. Připomínáme, že u dotačních titulů vyúčtovávaných prostřednictvím krajských organizací Pionýra stanovují termíny a případné další podmínky pro vyúčtování jednotlivé KOP.

Formuláře pro jednotlivé realizátory akcí jsou povinné včetně veškerých uvedených příloh.

Formuláře pro Krajské organizace jsou určeny zejména k vyúčtování provozních dotací a vzdělávání.

Vzory rozhodnutí pro KOP.

Zdůrazňujeme s ohledem na práci s osobními údaji:

U všech akcí, kde je požadován seznam účastníků, je třeba dodat seznam, který bude splňovat stanovené náležitosti – rozsah uváděných osobních údajů je závazný, v dokumentu nelze uvádět žádné další údaje. Označení seznamu a prohlášení statutárního orgánu je závazné.


 

Mimořádná výzva – financování letních vzdělávacích kempů

Mimořádná výzva MŠMT přináší prostředky na financování letních kempů. Současně je možné žádat o dotační prostředky na Vzdělávací dny a doučování.  Podívejte se na prezentaci ze semináře 7. 4. 2021, případně si můžete v průběhu dubna pustit záznam z tohoto semináře.

Požadavky na letní kempy vkládají pobočné spolky do formuláře (https://forms.gle/pogbf2L19paLBuTRA) a to nejpozději do neděle 11. dubna 2021.

Požadavky na vzdělávací dny a doučování vkládají pobočné spolky do formuláře (https://forms.gle/va89sX64g1kv21F59) nejpozději do 19. dubna 2021.

Formuláře pro vyúčtování obou tipů aktivit jsou součástí běžné sady formulářů pro vyúčtování dotací – jsou barevně označené na záložkách.

 


Podpora nad rámec běžné činnosti

Pro oblast přípravy k obraně státu a rozvoj technické zdatnosti dětí a mládeže je možné získat dotační podporu i ze strany Ministerstva obrany.