Víte, že?

V Pionýru každoročně proběhne přes 400 táborů pro přibližně 20 000 účastníků.

Dotace – aktuální informace

Dotace MŠMT jsou poskytovány na základě Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

 

Aktuálně je možné využívat dotační prostředky MŠMT v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v letech 2017-2020.

 

Pro čerpání dotačních prostředků jsou v Pionýru vymezena pravidla v Pokynech pro čerpání dotací MŠMT, kde jsou popsány základní podmínky a termíny. Připomínáme, že u dotačních titulů vyúčtovávaných prostřednictvím krajských organizací Pionýra stanovují termíny a případné další podmínky pro vyúčtování jednotlivé KOP.

Formuláře pro jednotlivé realizátory akcí jsou povinné včetně veškerých uvedených příloh.

Formuláře pro Krajské organizace jsou určeny zejména k vyúčtování provozních dotací a vzdělávání.

Vzory rozhodnutí pro KOP.

Zdůrazňujeme s ohledem na práci s osobními údaji:

U všech akcí, kde je požadován seznam účastníků, je třeba dodat seznam, který bude splňovat stanovené náležitosti – rozsah uváděných osobních údajů je závazný, v dokumentu nelze uvádět žádné další údaje. Označení seznamu a prohlášení statutárního orgánu je závazné.


 

Mimořádná výzva – financování letních vzdělávacích kempů

Formuláře pro vyúčtování jsou součástí běžné sady formulářů pro vyúčtování dotací – jsou barevně označené na záložkách.

Vzorové podklady k vyúčtování letních kempů najdete na Pionýr » Vložit soubor » Specifické aktivity a letní kempy (pionyr.cz)

 


Podpora nad rámec běžné činnosti

Pro oblast přípravy k obraně státu a rozvoj technické zdatnosti dětí a mládeže je možné získat dotační podporu i ze strany Ministerstva obrany.