Víte, že?

Pokud vás zajímá cokoli o Pionýru, můžete nám zavolat na číslo: 777 248 720 nebo napsat na e-mail: pionyr@pionyr.cz.

Dotace – aktuální informace

Dotace MŠMT jsou poskytovány na základě Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

Aktuálně je možné využívat dotační prostředky poskytované MŠMT v rámci Výzvy MŠMT pro osvědčené organizace

Kompletní vnitřní pravidla  jsou  vymezena v Pokynech pro čerpání dotace MŠMT v roce 2022. Součástí  Pokynů jsou i tři přílohy. První je přehledem pobočných spolků, kterým nebude v roce 2022 poskytována dotace z důvodu nedodržení vnitřních podmínek pro čerpání dotací ve spolku Pionýr. Druhá příloha stanovuje postup pro dokládání oddělené evidence dotace v účetnictví. Třetí  tvoří seznam účastníků v obsahové podobě stanovené pro čerpání dotací.

Pro všechna vyúčtování jsou k dispozici předepsané formuláře pro vyúčtování dotacea také formuláře pro KOP.

Pro krajské organizace Pionýra je k dispozici vzor Pověření.

Přečtěte si pečlivě nové pokyny, protože v letošním roce se zcela mění pravidla pro předávání vyúčtování dotací pro VŠECHNY účtující subjekty.

V další části stránky najdete záznamy z realizovaných webinářů k dotacím a dále rozpis všech dotačních titulů, kde najdete mimo jiné pro lepší orientaci i samostatné formuláře pro vyúčtování jednotlivých dotačních titulů.

Pro vyúčtování dotací budete používat v letošním roce vždy tyto dva základní odkazy:

Veškerá vyúčtování se odevzdávají elektronicky po přihlášení do úložiště.

Po vložení vyúčtování je třeba avizovat vložení vyúčtování  prostřednictvím notifikačního formuláře.

 

Podrobný návod na jejich použití najdete TADY

Mimořádná dotace na krytí nákladů na energie v roce 2022

Na základě výzvy MŠMT předložil Pionýr  požadavek na mimořádnou dotaci na krytí nákladů na nárůst cen energií v roce 2022.  Z dotace je možné čerpat náklady na nájmy, energie a paliva v klubovnách na období po vyúčtování běžné dotace a náklady na energie a paliva týkající se provozu základen a ubytovacích zařízení  vážících se k hlavní činnosti Pionýra.

Podrobné informace najdete ZDE.

Potřebné formuláře pro vyúčtování TADY

Darujeme kroužky dětem

Darujeme kroužky dětem je nový projekt České rady dětí a mládeže, který pomáhá s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí. Projekt pomáhá rodinám pobírajícím dávku “Příspěvek na dítě” a dětem cizincům/uprchlíkům z Ukrajiny s dočasným pobytem.

Web projektu

Metodický podklad – jak na to


Příprava projektu Pionýra pro rok 2023 – předkládání požadavků v rámci specifických aktivit

Pobočné spolky Pionýra mohou do  20.10.2022 předkládat požadavky na  specifické aktivity a aktivity, které musí být jmenovitě popsány v projektu.

Veškeré požadavky předkládají pobočné spolky elektronicky.

Požadavky na vzdělávací dny zaměřené na enviromentální aktivity  vkládáte ZDE

Požadavky na integrační aktivity v rámci táborů vkládáte TADY

Požadavky na integrační aktivity v rámci krátkodobých akcí vkládáte SEM.

Požadavky na mezinárodní výjezdy a výměny zpracujete také elektronicky – formulář připravíme na základě výzvy a  pošleme hned horkými novinkami. Termín pro předložení těchto požadavků bude  stanoven po otevření.

Záznam z informační schůzky k přípravě projektu si můžete pustit ODSUD.

Dotace na mezinárodní aktivity

V rámci projektu je možné předložit požadavek i na realizaci mezinárodních aktivit – recipročních výměn nebo výjezdů na akce zahraničních partnerů. V tomto případě je třeba aktivitu podrobně specifikovat do předkládaného projektu.

Upozorňujeme, že pro poskytnutí dotace jsou stanovena pravidla vážící se k členství účastníků ve spolku a k programu aktivity.   Doporučujeme, aby rozpočet i požadovaná dotace  obsahovaly realistické požadavky odpovídající  principu efektivně vynaložených nákladů. K předkládanému formuláři je možné přidat případná doplnění.

V případě, že mezinárodní spolupráci pro rok 2023 chystáte, je možné požádat prostřednictvím formuláře  do 30.10.2022.   Vyplněný formulář je třeba dodat podepsaný v pdf a dále ve wordu na mail kaca@pionyr.cz, případně do datové schránky.   Formulář najde zde  TADY.

DOTAČNÍ Webináře

 

BYLO:

2.3.2022 – Vyhlášené vnitřní programy Pionýra 2022

Zaměření: aktuálně vyhlášené programy pro pobočné spolky

  • Podpora pravidelné oddílové činnosti,
  • Vnitřní výběrové řízení – Zázemí 22
  • Výlety do přírody
  • Oddíly nazeleno

Prezentaci k obecným podmínkám a programům PROČ a Zázemí 22 najdete ZDE a prezentaci k „Zeleným dotačním titulům“  TADY. Nahrávku z webináře jsme uložili SEM

 

9.3. 2022 Zlepšovadlo – jak napsat ZORKu

Zaměření: Jak jednoduše na Zprávy o realizaci klíčové aktivity, v čem se jednotlivé klíčové aktivity liší a na co je třeba dát si pozor.

A jak, pokud se budete bát stále, zapojit přímo do zpracování ZORKy metodika.

Základní informační materiál, ze kterého jsme při webináři vycházeli najdete ZDE, veškeré podklady k projektů a aktivitám TADY . Nahrávku z webináře jsme uložili SEM .

 

Základní dotace pro pionýrské skupiny

Termín: 23. března 2022 od 18.00

Anotace: Webinář zejména pro začínající hospodáře PS se zaměří na základní postupy spojené s vyúčtováním dotací na krátkodobé akce, nájmy a provozní náklady kluboven, nákup MTZ, jarní tábory

  • pravidla pro jednotlivé dotační tituly,
  • vazba podmínek dotace k účetnictví pobočného spolku,
  • formuláře,
  • postup předávání vyúčtování.

Záznam z webináře najdete ZDE. A všechny potřebné další informace jsou k dispozici na této stránce. Čtěte pozorně.

 

Vzdělávací dny

Termín: 30. března 2022 od 18.00

Anotace: Webinář je určen pro hospodáře pionýrských skupin, které získaly dotaci na realizaci vzdělávacích dní v roce 2022, zaměříme se na pravidla pro vyúčtování vzdělávacích dní včetně specifické obsahové části vyúčtování, upřesníme si postup pro předávání vyúčtování.

Záznam z webináře najdete ZDE

 

 


Přehled dotačních titulů pro rok 2022

V následujícím přehledu nabízíme kompletní soupis dotačních titulů zprostředkovávaných v rámci Pionýra.

Jedná se o základní přehled, podrobné informace a pravidla najdete v Pokynech pro čerpání dotací MŠMT pro rok 2022, k dispozici budou návazně na Pokyny k vyúčtování dotace ze strany MŠMT. Z tohoto důvodu nejsou aktuálně funkční ani odkazy na formuláře pro vyúčtování dotací.

Dotace jsme rozdělili do „zájmových oblastí“ podle tipu aktivit.

V průběhu měsíce dubna předpokládáme vyhlášení dalších programů v oblasti mezigenerační spolupráce a integračních aktivit.

 

Pobytové a krátkodobé aktivity s dětmi

 

Krátkodobé (jednodenní a vícedenní akce)

Zaměření: krátkodobé akce

Termín pro předložení požadavků: centrálně není, záleží na rozhodnutí KOP

Termíny pro vyúčtování: stanovuje KOP, účtuje se 2x ročně

Formuláře pro vyúčtování:  vícedenní akce,  jednodenní akce

 

Zimní tábory

Zaměření: tábory v termínech jarních prázdnin

Termín pro předložení požadavků: není

Termín pro vyúčtování: stanovuje KOP

Formuláře pro vyúčtování: Zimní tábory

 

Vzdělávací dny

Zaměření: 1-6 denní aktivity zaměřené na odstraňování dopadu covid-19

Termín pro předložení žádosti: v předchozím roce při přípravě projektu

Termíny pro vyúčtování: do 30 dní po ukončení akce nejpozději do 30.11.2022

Formuláře pro vyúčtování: Vzdělávací dny

Tipy při stanovování cílů: ZDE

 

Zelené aktivity

Zaměření: aktivity v oblasti ochrany životního prostředí

Termín pro předložení žádosti: v předchozím roce při přípravě projektu

Termíny pro vyúčtování: do 30 dní po ukončení akce nejpozději do 30.11.2022

Formuláře pro vyúčtování: jednodenní akce,  vícedenní akce

 

Aktivity v oblasti participace

Zaměření: aktivity v oblasti participace na místní úrovni

Termín pro předložení žádosti: v předchozím roce při přípravě projektu

Termíny pro vyúčtování: do 30 dní po ukončení akce nejpozději do 30.11.2022

Formuláře pro vyúčtování: Participace

 

Aktivity v oblasti mezigenerační spolupráce a solidarity

Zaměření: aktivity na místní úrovni

Termín pro předložení žádosti: v předchozím roce při přípravě projektu

Termíny pro vyúčtování: do 30 dní po ukončení akce nejpozději do 30.11.2022

Formuláře pro vyúčtování: mezigenerační spolupráce

 

Podpora aktivit mezigenerační spolupráce

Zaměření: drobné aktivity na místní úrovni

Termín pro předložení žádosti: průběžná výzva do 30.9.2022 nebo do vyčerpání alokace

Vyhlášení programu: ZDE

Formulář pro předložení žádosti: ZDE

Termíny pro vyúčtování: do 30 dní po ukončení akce nejpozději do 30.11.2022

Formuláře pro vyúčtování: mezigenerační spolupráce

 

Spolupráce se školou

Požadavky byly předkládány v rámci přípravy projektu v roce 2021

Formuláře pro vyúčtování: ZDE

 

Doučování

Zaměření: doučování mimo školu, individuální nebo v malých skupinách

Termín pro předložení žádosti: v předchozím roce při přípravě projektu

Termíny pro vyúčtování: do 30 dní po ukončení akce nejpozději do 30.11.2022

Formuláře pro vyúčtování: Doučování

 

Integrační aktivity

Termín pro předložení žádosti: v předchozím roce při přípravě projektu

Termíny pro vyúčtování: do 30 dní po ukončení akce nejpozději do 30.11.2022

Formuláře pro vyúčtování: jednodenní akcevícedenní akce, pravidelné zapojení do oddílové činnostiletní tábory

 

Výlety do přírody

Zaměření: krátkodobé akce oddílů zaměřené na oblast enviromentální výchovy

Celé znění vyhlášeného programu: Výlety do přírody

Termín pro předložení žádosti: do 31.3.2022 prostřednictvím interaktivního formuláře

Vzor formuláře pro přípravu žádosti najdete ZDE

Termíny pro vyúčtování: do 30 dní po ukončení akce nejpozději do 30.11.2022

Formuláře pro vyúčtování: Výlety do přírody – jednodenní , Výlety do přírody vícedenní 

Současně s vyúčtováním dodáváte popis aktivity, který ukládáte na web Pionýra https://pionyr.cz/inspirace/hry-a-aktivity/

 Součástí žádosti je stanovisko předsedy evidující KOP.

 

Podpora mladých dobrovolníků

Zaměření: aktivity v oblasti ochrany životního prostředí

Termín pro předložení žádosti: v předchozím roce při přípravě projektu

Termíny pro vyúčtování: do 30 dní po ukončení akce nejpozději do 30.11.2022

Formulář pro vyúčtování najdete ZDE.

 

Podpora účasti dětí v hmotné nouzi na činnosti spolku

Zaměření: podpora dětí v hmotné nouzi – zajištění  účasti na pobytových akcích

Termín pro předložení žádosti:  průběžná výzva do 30.9.2022 nebo do vyčerpání alokace

Vyhlášení programu: ZDE

Formulář pro předložení požadavku: ZDE

Formuláře pro vyúčtování – formulář krátkodobé akce  + Speciální příloha

 

Aktivity na podporu pravidelné oddílové činnosti

Aktuální vyhlášený program: PROČ – podpora pravidelné oddílové činnosti

Součástí žádosti je stanovisko předsedy evidující KOP.

Oblast I – jedeme dál

Zaměření: pravidelně fungující oddíly a jejich rozvoj

Termín pro předložení žádosti: do 31.3.2022 prostřednictvím interaktivního formuláře

Vzor formuláře pro přípravu žádosti najdete ZDE

Termíny pro vyúčtování: nejpozději do 10.10.2022

Oblast II – Záchranný kruh

Zaměření: revitalizace oddílové činnosti

Termín pro předložení žádosti: do 31.3.2022 prostřednictvím interaktivního formuláře

Vzor formuláře pro přípravu žádosti najdete ZDE

Termíny pro vyúčtování: nejpozději do 10.11.2022

Oblast III – Táborovky

Zaměření: podpora vzniku oddílové činnosti na PS

Termín pro předložení žádosti: do 31.3.2022 prostřednictvím interaktivního formuláře

Vzor formuláře pro přípravu žádosti najdete ZDE

Termíny pro vyúčtování: nejpozději do 10.11.2022

 

Formuláře pro vyúčtování platný pro všechny oblasti: PROČ

 

Zázemí pro činnost

 

Nájmy a provozní náklady kluboven

Zaměření: podpora prostorového zázemí pro činnost

Termín pro předložení požadavků: není

Termíny pro vyúčtování: stanovuje KOP, účtuje se 1x ročně

Formuláře pro vyúčtování: Klubovny

 

Nákup MTZ

Zaměření: nákup materiálu a vybavení neinvestičního charakteru, údržba vybavení

Termín pro předložení požadavků: centrálně není, dotace se přiděluje na základě doložených údajů o realizaci letních táborů

Termíny pro vyúčtování: stanovuje KOP, účtuje se 1x ročně

Formuláře pro vyúčtování: MTZ

 

Oddíl nazeleno 2022

Zaměření: podpora snižování dopadů činnosti

Aktuální vyhlášený program: Oddíl nazeleno

Termín pro předložení žádosti: do 31.3.2022 prostřednictvím interaktivního formuláře

Vzor formuláře pro přípravu žádosti najdete ZDE

Termíny pro vyúčtování: nejpozději do 10.11.2022

Formuláře pro vyúčtování: Oddíly nazeleno

Součástí vyúčtování je i hodnocení realizovaného projektu, které odevzdáváte prostřednictvím elektronického formuláře.

Součástí žádosti je stanovisko předsedy evidující KOP.

 

Vnitřní výběrové řízení – Zázemí 22

Zaměření: opravy a dovybavení neinvestičního charakteru – objekty v majetku nebo dlouhodobém pronájmu

Aktuální vyhlášený program: VVŘ – Výzva 2022

Termín pro předložení žádosti: do 23.3.2022 prostřednictvím interaktivního formuláře

Vzor formuláře pro přípravu žádosti najdete ZDE

Termíny pro vyúčtování: nejpozději do 10.11.2022

Formuláře pro vyúčtování: VVŘ – Zázemí 2022

Součástí žádosti je stanovisko předsedy evidující KOP.