Víte, že?

Slovo pionýr pochází z francouzštiny (pionnier) a dnes se užívá především ve významu průkopník. V minulosti označovalo i pěší vojáky a sapéry (dnešní ženisty).

Dotace – aktuální informace

Dotace MŠMT jsou poskytovány na základě Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

 

Aktuálně je možné využívat dotační prostředky MŠMT v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v letech 2017-2020.

 

Pro čerpání dotačních prostředků jsou v Pionýru vymezena pravidla v Pokynech pro čerpání dotací MŠMT, kde jsou popsány základní podmínky a termíny. Připomínáme, že u dotačních titulů vyúčtovávaných prostřednictvím krajských organizací Pionýra stanovují termíny a případné další podmínky pro vyúčtování jednotlivé KOP.

Formuláře pro jednotlivé realizátory akcí jsou povinné včetně veškerých uvedených příloh. 

Formuláře pro Krajské organizace jsou určeny zejména k vyúčtování provozních dotací a vzdělávání.

Vzory rozhodnutí pro KOP.

 

Zdůrazňujeme s ohledem na práci s osobními údaji:

U všech akcí, kde je požadován seznam účastníků, je třeba dodat seznam, který bude splňovat stanovené náležitosti – rozsah uváděných osobních údajů je závazný, v dokumentu nelze uvádět žádné další údaje. Označení seznamu a prohlášení statutárního orgánu je závazné.

 


 

Přidělené dotace v Programu podpory pravidelné oddílové činnosti 2019 a výsledky Vnitřního výběrového řízení najdete v březnovém Tu-ňákovi.

Rozdělení dotačních prostředků MŠMT na realizaci přímých projektů 2019.

 


 

Požadavky na přímé projekty 2020

Pionýrské skupiny mohou žádat o zařazení aktivit do projektu předkládaného MŠMT pro rok 2020.

Jedná se o aktivity v oblasti práce s neorganizovanými dětmi, začleňování znevýhodněných dětí do činnosti, mezinárodní spolupráci a naplňování priorit MŠMT.

Formuláře a podrobné informace najdete zde.

 


Podpora nad rámec běžné činnosti

Na základě vlastních projektů můžete čerpat dále dotační prostředky MŠMT v rámci programu Naplňování koncepce podpory mládeže na krajské úrovni, který je zprostředkováván jednotlivými krajskými úřady. V rámci odkazu najdete i přehled výzev v krajích.

Investiční dotace MŠMT lze čerpat v rámci Programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

Pro oblast přípravy k obraně státu a rozvoj technické zdatnosti dětí a mládeže je možné získat dotační podporu i ze strany Ministerstva obrany.