Víte, že?

Pokud vás zajímá cokoli o Pionýru, můžete nám zavolat na číslo: 234 621 299 nebo napsat na e-mail: pionyr@pionyr.cz.

Dotace – aktuální informace

Dotace MŠMT jsou poskytovány na základě Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

 

Aktuálně je možné využívat dotační prostředky MŠMT v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v letech 2017-2020.

 

Pro čerpání dotačních prostředků jsou v Pionýru vymezena pravidla v Pokynech pro čerpání dotací MŠMT, kde jsou popsány základní podmínky a termíny. Připomínáme, že u dotačních titulů vyúčtovávaných prostřednictvím krajských organizací Pionýra stanovují termíny a případné další podmínky pro vyúčtování jednotlivé KOP.

Formuláře pro jednotlivé realizátory akcí jsou povinné včetně veškerých uvedených příloh.

Formuláře pro Krajské organizace jsou určeny zejména k vyúčtování provozních dotací a vzdělávání.

Vzory rozhodnutí pro KOP.

Zdůrazňujeme s ohledem na práci s osobními údaji:

U všech akcí, kde je požadován seznam účastníků, je třeba dodat seznam, který bude splňovat stanovené náležitosti – rozsah uváděných osobních údajů je závazný, v dokumentu nelze uvádět žádné další údaje. Označení seznamu a prohlášení statutárního orgánu je závazné.


 

Příprava projektu Pionýra na rok 2022

Pro rok 2022 připravuje Pionýr projekt pro MŠMT, který bude navazovat na prezentovaný dvouletý plán rozvoje i na aktuální situaci a podněty z veřejného prostoru.

Plánujete pro příští rok aktivity na oživení činnosti, budete pomáhat dětem zvládat problémy způsobené covidem třeba formou vzdělávacích dní, doučování nebo jinak?

Zapojujete do své činnosti děti ohrožené školním neúspěchem?

Máte bezva nápad na propojování generací, environmentální vzdělávání nebo třeba v oblasti mezigenerační solidarity? Zapojte se do přípravy našeho Pionýrského projektu.

Prezentaci z informační schůzky najdete zde.

Požadavky na jednotlivé oddílové, skupinové nebo krajské aktivity je třeba vložit přes Google formulář.

Formulář je poměrně rozsáhlý, nicméně je možné ho po přihlášení do Googlu vyplňovat postupně (bude se na 30 dní ukládat). Pro ty, kteří si nejsou v on-line prostředí jistí, nabízíme podkladovou tabulku, podle které si můžete odpovědi připravit dopředu a pak vyplňovat najednou.

 

Termín pro dodání podkladů je 10. října 2021. Po tomto termínu bude sběr podkladů uzavřen.

 


Podpora nad rámec běžné činnosti

Pro oblast přípravy k obraně státu a rozvoj technické zdatnosti dětí a mládeže je možné získat dotační podporu i ze strany Ministerstva obrany.