Víte, že?

Největší akcí pro veřejnost, kterou pořádá Pionýr, jsou Ledová města. První ročník se konal v roce 2000. V posledních letech mívá pravidelně přes 14 000 účastníků.

Co mám dělat, když… se chci pojistit?

Pionýr zajišťuje pojištění své činnosti prostřednictvím společné pojistky České rady dětí a mládeže, které jsou sjednány pro spolky dětí a mládeže v ČR.

Pojištění je sjednáno s Generali Českou Pojišťovnou a. s.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Dobrovolníci pracující v Pionýru mohou být pojištěni pro případ způsobené škody. Automaticky jsou pojištěni vybraní pionýrští pracovníci, jsou to:

  • statutární orgány všech pobočných spolků a hlavního spolku;
  • vedoucí oddílů a klubů, jejich zástupci;
  • instruktoři starší 15 let;
  • vedoucí družin;
  • hlavní vedoucí táborů.

Dbejte na to, aby vaše evidence byla úplná, pokud nebudou osoby vykonávající výše uvedenou funkci mít tuto funkci zapsanou v RISP, nebude se na ně pojištění vztahovat!

Pobočné spolky mohou pojistit další osoby vykonávající dobrovolně činnost ve prospěch Pionýra (na osoby pracující na základě dohody o provedení práce se tato pojistka nevztahuje).

Roční pojistná částka pro jednoho dobrovolníka činí 44 Kč (stejné pojistné platí i pojištění, kteří přistoupí v průběhu ročního pojistného období).

Pojistit lze v průběhu celého roku zasláním vyplněného, podepsaného a orazítkovaného formuláře, buď naskenovaného na adresu irena@pionyr.cz, nebo v papírové podobě na adresu Pionýra (Pionýr, z. s., Senovážné náměstí 977/24, 116 47 Praha 1).

Podrobné pokyny pro vyplnění naleznete zde

Formulář pro připojištění zde.

Tabulka pro hromadné nahlašování pojištěnců (více jak 2 osoby) zde.

U osob, s nimiž uzavíráte dohodu o provedení práce, není centrálně pojištění odpovědnosti řešeno a je třeba ho individuálně sjednat s komerční pojišťovnou.

Úrazové pojištění

Pojištěni jsou automaticky všichni registrovaní členové Pionýra (v RISP) a dále účastníci našich akcí a osoby, které je doprovázejí (např. organizátoři, vedoucí oddílů, hospodářští pracovníci).

Podstatnou podmínkou je, že k úrazu musí dojít na akci spjaté s činností pobočného spolku Pionýra (aktivity v rámci oddílových schůzek, výprav, táborů, akcí pro veřejnost).

Připojení ke smlouvě sjednávají pobočné spolky individuálně. Doporučujeme si řádně přečíst pojistné podmínky.

Hlášení pojistných událostí

Hlášení pojistných událostí provádí pořadatel akce (pobočný/hlavní spolek) na které došlo k pojistné události.

Postup hlášení a příslušné formuláře naleznete zde (vyberte si druh pojistky).

Další informace, co dělat, když se stane úraz naleznete zde.

Hlášení posílejte i na Ústředí Pionýra

V případě, že budete zasílat hlášení pojistných událostí, prosíme vás, abyste jej v kopii poslali i na Ústředí Pionýra (stačí jen sken na e-mail pionyr@pionyr.cz). Stává se, že pojišťovna s dotazy kontaktuje i nás, a v takovém případě je dobré být alespoň v obraze a vědět, že k něčemu došlo.

Navíc jsou takové informace vhodné například i pro statistiku či analýzu rizik hledání cest, jak jim při naší činnosti předcházet.