HoPiK: Hodnocení pionýrské kvality

Možná si říkáš, že sousloví „hodnocení kvality“ patří spíš někam do průmyslu, do výroby, ale to je jen zdání. Bez vyhodnocení toho, jak se nám povedla například akce pro veřejnost, o jaké materiály a informace byl zájem, můžeme jen těžko obdobnou aktivitu přichystat poučeni z vlastních nedostatků – tedy lépe.

Na základě zkušeností s metodami hodnocení, nasbíraných od roku 2010, začal vznikat pionýrský nástroj, který jsme nazvali HoPiK. Jeho cílem je zohlednit specifika Pionýra i jeho organizační výstavbu a pomoci s hodnocením naší činnosti na všech úrovních.

V roce 2019 byly představeny první výsledky práce na tomto novém nástroji. V tuto chvíli je zpracováno:

Aktuálně probíhá příprava podkladů pro další úrovně: oddíl, pionýrskou skupinu a Pionýr.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že jde o pilotní ročník hodnocení, je podklad určený také k finalizaci dle praktických zkušeností s jeho využitím, proto budeme vděční za připomínky a náměty pro jeho další zlepšování.

Pár poznámek k hodnocení kvality v Pionýru

O tom, k čemu hodnocení slouží, jsme mluvili už výše, ostatně to je známá věc. Základní princip hodnocení je stejný, ať už se bavíme o jednotlivých hrách, schůzkách (tady nám i se získáním názoru od dětí pomůže nedávno vydaná brožurka ke zpětné vazbě) nebo hodnotíme například naplnění ročního plánu činnosti. Jde o to pojmenovat, co nám jde – a to rozvíjet, a na druhou stranu si narovinu říct, co nám dělá potíže – a zde hledat cesty ke změně. A to přece k naší činnosti nepochybně patří – proto o takovém hodnocení hovoří i Směrnice o hlavní činnosti.

Využít se při něm dají drobné dílčí nástroje (například náměty pro hodnocení dobrovolníků) i složitější a obsáhlejší metody. Jednu z nich – CAF – testoval Pionýr od roku 2010.

CAF a Pionýr

V průběhu sedmi let proběhla tři velká hodnocení Pionýra na centrální úrovni (vlastně čtyři, ale dvě byla krátce po sobě s velmi podobným výsledkem, proto jsou v přehledech výsledků uváděna spojená).

Šlo o zajímavou zkušenost, díky které jsme se ujistili, že metody hodnocení kvality jsou prospěšné, pokud se s nimi pracuje důsledně. Zároveň se ale ukázalo, že ty „oficiální“ lze jen těžko využít v pionýrských skupinách a oddílech.

Po posledním hodnocení v roce 2017 bylo zřejmé, že do budoucna bude pro Pionýr nejlepší si některou stávající metodu upravit dle našich specifik anebo vytvořit vlastní nástroj – a tak začal vznikat HoPiK.