Vyhledávání

Články

Celkem nalezeno článků: 30

Kdo se těší víc?

Nabíráme tempo!

Fénix slaví narozeniny

Setkání u náměstka ministra

Pionýr slavil výročí na koncertu Děti dětem

Praha bude podvacáté Ledová

Přihlaste se na RESET 2020

Víkend plný folku a country

Kamínka se rozhořela v Praze

Největší otevřená akce Pionýra se blíží

RESET 2020 – termín už známe, ale co místo?

Fazole se vrátila

Nové tváře v oddíle

MOST 2018 - Mobilizovat. Organizovat. Sdílet. Tvořit.

Služba vlasti pokračuje i po 50 letech

1968–1970: dva roky prázdnin pro Pionýr

Ledovka se opět povedla!

Kamínka 2018 v Mladé Boleslavi

Sešlo se pár chytrých hlav…

Zmá(č)kli jsme RESET

Kvalifikace oddílového vedoucího

Dvacet let koncertu Děti dětem

Rukodělky už popáté v Holešově

Výměna mezi dobrovolníky ČR–Izrael 2016

IX. výroční zasedání Pionýra

Mezinárodní tábor v Německu

Seznamte se: Pionýrská skupina Bokouš

Znuděná Zdenička

Proč čekat? Najděte svůj dobrý tábor!

Vtipálek Vítek

Výsledky

Celkem nalezeno výsledků: 141

Program Pionýra (1991)

1991 Program Pionýra schválený Celostátní konferencí Pionýra v Brně 6. dubna 1991   I. Pionýr je demokratickou, samostatnou, dobrovolnou organizací dětí, mládeže a dospělých, ve které její členové uspokojují svoje zájmy a potřeby, zdokonalují svoje vědomosti a dovednosti, pomáhají sobě i jiným. Pionýr je nezávislý na politických stranách, hnutích a jiných organizacích. Vztah ke společnosti vyjadřuje obhajobou zájmů dětí, mládeže i dospělých […]

Program Pionýra (1968)

1968 Program Pionýra přijatý na konferenci pionýrských pracovníků z českých zemí  Seč, 21. června 1968   Hlavním cílem Pionýra je stát se hnutím dětí a jejich starších přátel, být výrazem jejich touhy prožívat společně šťastné chvíle, spolu se svými druhy zdokonalovat své vlastnosti a vědomosti, pomáhat svým blízkým a  své socialistické vlasti. Program Pionýra vychází z potřeb vlasti […]

Program Pionýra

      Pionýr Program Pionýra Program Pionýra je základní dokument, jehož současné znění je cca 15 let staré, a proto si zaslouží oprášit. Je tedy třeba: Posoudit současné znění Programu Pionýra. Z hlediska formy přihlédnout k obvyklé podobě tohoto typu dokumentu. Z hlediska obsahu zapracovat aktuální náměty a vývoj v činnosti Pionýra. Sběr podnětů [...]

Prozatimní Programové zásady Pionýra (1990)

1990 Prozatimní Programové zásady Pionýra přijaté na Mimořádné konferenci pionýrských pracovníků  Brno, 20. ledna 1990   Pionýr je samostatná společenská organizace dětí a jejich starších přátel působící na území ČSSR. Vychází ze zájmů a potřeb dětí, národů a národností naší vlasti, z tradic pionýrského hnutí a zkušeností dětských organizací u nás i v zahraničí. Pionýrské ideály Organizace vede své členy v duchu demokratických […]

Stanovy Pionýra a Program

jsou základní dokumenty našeho spolku. Zjednodušeně řečeno: Program popisuje, co a proč děláme, stanovy uvádějí základní pravidla a postupy, kterými se při této činnosti řídíme. Oba dokumenty jsou v mnoha směrech provázány. Kromě hlavních pravidel ve stanovách má Pionýr i řadu dílčích vnitřních předpisů. Stanovy a Program Pionýra najdete ke stažení zde. V tzv. konvertované podobě zde. Dostupné [...]

Výchovné programy

Hlavní myšlenka: Výchovné programy nabízejí jednotlivé náměty i celoroční náplň činnosti. Součástí výchovných programů jsou i Odborky, které směřují k podchycení a prohloubení zájmu jednotlivce, podpoře jeho samostatné aktivity. Cíl: Aby výchovné programy plnily svoji úlohu, je nutné: Vyhodnotit životaschopnost všech stávajících výchovných programů. Hledat cesty (motivace, podpora), jak je dostat do oddílů. Pojmenovat důvody, proč je [...]

Malá obsahová konference

4. - 6. září 2020 Konferenční centrum Immanuel u Ždírce nad Doubravou Aktuálně: Mimořádná situace v České republice zasáhla významným způsobem pionýrský život. Krajské konference o činnosti proběhly pouze v JmKOP a SKOP. Ostatní už kvůli vyhlášení nouzového stavu nemohly proběhnout. Myslíme si, že zrušit plánovanou celostátní konferenci by byla chyba, už proto, že by to mohla [...]

Víkend s výchovnými programy

neboli Fazole, je setkání pionýrských oddílů zapojených do výchovných programů Pionýra.

Stanovy Pionýra (1991)

1991 Stanovy Pionýra schválené Celostátní konferencí Pionýra v Brně 6. dubna 1991   I. Název Pionýr   II. Působnost a sídlo Pionýr rozvíjí svou činnost především na území ČSFR. Sídlem organizace je Praha. Sídla republikových organizací jsou uvedena v příslušných republikových statutech.   III. Cíl činnosti Pionýr je demokratické, samostatné, na politických stranách a hnutích nezávislé dobrovolné sdružení dětí, […]

Statut Pionýra (1991)

1991Statut Pionýra schválený Celostátní konferencí Pionýra v Brně 6. dubna 1991     I. Název organizace: Pionýr II. Vymezení a účel: Pionýr je demokratická, samostatná, dobrovolná, společenská organizace dětí, mládeže a dospělých, zabývající se mimo jiné osvětovou, kulturně výchovnou a  charitativní činností. Je nezávislá na politických stranách, hnutích a ideologiích. Umožňuje uspokojovat potřeby a  zájmy svých členů v různorodých kolektivech. […]