Vyhledávání

Články

Celkem nalezeno článků: 30

Místo, kde stromy rostou do nebe už 65 let

Kdo se těší víc?

Nabíráme tempo!

Fénix slaví narozeniny

Setkání u náměstka ministra

Pionýr slavil výročí na koncertu Děti dětem

Praha bude podvacáté Ledová

Přihlaste se na RESET 2020

Víkend plný folku a country

Kamínka se rozhořela v Praze

Největší otevřená akce Pionýra se blíží

RESET 2020 – termín už známe, ale co místo?

Fazole se vrátila

Nové tváře v oddíle

MOST 2018 - Mobilizovat. Organizovat. Sdílet. Tvořit.

Služba vlasti pokračuje i po 50 letech

1968–1970: dva roky prázdnin pro Pionýr

Ledovka se opět povedla!

Kamínka 2018 v Mladé Boleslavi

Sešlo se pár chytrých hlav…

Zmá(č)kli jsme RESET

Kvalifikace oddílového vedoucího

Dvacet let koncertu Děti dětem

Rukodělky už popáté v Holešově

Výměna mezi dobrovolníky ČR–Izrael 2016

IX. výroční zasedání Pionýra

Mezinárodní tábor v Německu

Seznamte se: Pionýrská skupina Bokouš

Znuděná Zdenička

Proč čekat? Najděte svůj dobrý tábor!

Výsledky

Celkem nalezeno výsledků: 160

Program Pionýra (1991)

1991 Program Pionýra schválený Celostátní konferencí Pionýra v Brně 6. dubna 1991   I. Pionýr je demokratickou, samostatnou, dobrovolnou organizací dětí, mládeže a dospělých, ve které její členové uspokojují svoje zájmy a potřeby, zdokonalují svoje vědomosti a dovednosti, pomáhají sobě i jiným. Pionýr je nezávislý na politických stranách, hnutích a jiných organizacích. Vztah ke společnosti vyjadřuje obhajobou zájmů dětí, mládeže i dospělých […]

Program Pionýra (1968)

1968 Program Pionýra přijatý na konferenci pionýrských pracovníků z českých zemí  Seč, 21. června 1968   Hlavním cílem Pionýra je stát se hnutím dětí a jejich starších přátel, být výrazem jejich touhy prožívat společně šťastné chvíle, spolu se svými druhy zdokonalovat své vlastnosti a vědomosti, pomáhat svým blízkým a  své socialistické vlasti. Program Pionýra vychází z potřeb vlasti […]

Program Pionýra

      Pionýr Program Pionýra Program Pionýra je základní dokument, jehož současné znění je cca 15 let staré, a proto si zaslouží oprášit. Je tedy třeba: Posoudit současné znění Programu Pionýra. Z hlediska formy přihlédnout k obvyklé podobě tohoto typu dokumentu. Z hlediska obsahu zapracovat aktuální náměty a vývoj v činnosti Pionýra. Sběr podnětů [...]

Program a Stanovy Pionýra

Ve studijním podkladu najdeš informace o dvou základních dokumentech Pionýra - Programu a Stanovách Pionýra. Podívej se na video o Stanovách Pionýra a přečti si, co v nich najdeš. Určitě nevynechej ani video o Programu Pionýra a přečti si to nejdůležitější o našem programu, co by ti mělo zůstat v paměti.   Zkus si odpovědětCo [...]

Prozatimní Programové zásady Pionýra (1990)

1990 Prozatimní Programové zásady Pionýra přijaté na Mimořádné konferenci pionýrských pracovníků  Brno, 20. ledna 1990   Pionýr je samostatná společenská organizace dětí a jejich starších přátel působící na území ČSSR. Vychází ze zájmů a potřeb dětí, národů a národností naší vlasti, z tradic pionýrského hnutí a zkušeností dětských organizací u nás i v zahraničí. Pionýrské ideály Organizace vede své členy v duchu demokratických […]

Stanovy Pionýra a Program

jsou základní dokumenty našeho spolku. Zjednodušeně řečeno: Program popisuje, co a proč děláme, stanovy uvádějí základní pravidla a postupy, kterými se při této činnosti řídíme. Oba dokumenty jsou v mnoha směrech provázány. Kromě hlavních pravidel ve stanovách má Pionýr i řadu dílčích vnitřních předpisů. Stanovy a Program Pionýra najdete ke stažení zde. V tzv. konvertované podobě zde. Dostupné [...]

Historie Pionýra

Jsi členem organizace, která má za sebou již více než 30 let samostatné činnosti. Zajímá tě, co předcházelo současnému Pionýru? Vydej se na rychlou exkurzi do historie pionýrského hnutí u nás.   Pionýr 1990 - 2021 Dnešní Pionýr se věnuje výchovné práci s dětmi a mládeží ve volném čase. Nabízíme mnohé – celoroční pravidelnou činnost a dílčí [...]

X. Výroční zasedání Pionýra (2021)

X. výroční zasedání Pionýra 13. listopadu 2021 - Pardubice X. VZP Úpravy základních dokumentů Obsahová komise Termíny Volba delegátů na VZP Výroční zasedání Pionýra je nejvyšším orgánem Pionýra. Koná se alespoň jednou za pět let a účastní se ho delegáti z každé pionýrské skupiny. Zasedání rozhoduje mj. o změnách Stanov Pionýra, je to také příležitost [...]

Kvalifikace instruktora Pionýra

Ahoj, mailem ti přišel odkaz na tyto stránky, kde je pěkně na hromadě všechno, co by se ti jako instruktorovi nebo instruktorce u oddílu mohlo hodit. Zároveň v mailu byly i informace o průběhu kurzu, způsobu komunikace s lektory, o možnostech konzultací a o způsobu ukončení tohoto kurzu. Kurz je určen pouze pro členy Pionýra [...]

Pionýrská apatyka – program

  Zajímá Tě, co se bude na Pionýrské Apatyce dít? Přinášíme připravovaný program. Na Přihlašovně si můžeš svůj program navolit. Pro celou apatyku si volíš jednu tématickou sekci (jednání po sekcích proběhne v sobotu dopoledne od 10.45 do 12.15 a večer od 19.30 do 20.30). Ostatní program si poskládej podle své volby. Na Apatyce budou [...]