O nás

Realizováno za finanční podpory Magistrátu města Chomutov
 

V ROCE 2020 JSME OSLAVILI 30 LET SAMOSTATNÉHO PIONÝRA

PÁR VĚT K NAŠÍ HISTORII

       Jak v krátkosti popsat třicet let života? Není to jednoduché. Tu spoustu lidí, dětí i dospělých, kteří naší pionýrskou skupinou prošli, byli tvůrci stovek aktivit a společných zážitků, není možné vyjmenovat. Mé poděkování proto patří všem.

       Pionýrská skupina Chomutov vznikla sloučením bývalých skupin Pionýrské organizace SSM při základních školách v Chomutově. Na jaře 1990 jsme se přihlásili ke členství v nově obnoveném samostatném občanském sdružení Pionýr. Naše činnost ale už byla ve školách nežádoucí. Přesto jsme ještě jednotlivě uspořádali letní pionýrské tábory. (Neplést si s podnikovými pionýráky pořádanými ROH). Jádro budoucí společné party utvořily bývalé PS při 6.ZŠ na Kamenné a 14.ZŠ K.Marxe na Březenecké. Postupně se přidaly PS při ZŠ Na příkopech, Havlíčkova, Zahradní, Písečná a Kadaňská. Ostatní zanikly. Zůstaly nám táborové základny v Bernově u Nejdku a v Hrobech u Chýnova. Po dokončení slučování jsme se dohodli na novém názvu Pionýrská skupina Chomutov, který užíváme dodnes.

      Doba nám nepřála a z Pionýra odešla většina dětí i dospělých. Z vedoucích zůstali jenom srdcaři. Ti, kdo opravdu chtěli dál dělat něco pro děti a nenechali se odradit nepřející společenskou atmosférou. Přežila jenom parta nejvěrnějších. Základnu v Hrobech jsme museli vyklidit. S o to větší vervou jsme se pustili do stavebních úprav základny v Bernově a v létě 1991 zde proběhl náš první společný letní tábor. Od té doby se Bernov změnil k nepoznání a tábory jsou zde každoročně již třicet let. Nejen ty letní. Ale i o jarních a podzimních prázdninách. Odpracovali jsme tam tisíce brigádnických hodin a víkendovek uspořádali nespočet. Bernov nás spojil.

      Základem Pionýra vždy byla a bude pravidelná činnost oddílů. K té jsou ale potřeba vhodné prostory. Když nás v roce 1990 ředitelé vyhnali ze škol, měli jsme velký problém. Děti z Kadaňské se dokonce jeden čas scházely i v salonku restaurace mimo otevírací hodiny. Naštěstí pomohlo naše město Chomutov. Vždy nám prostory našlo a naši činnost podporovalo a stále podporuje. I tak jsme se často stěhovali. Do krytu civilní obrany v Dřínovské ulici, do bývalé školky v Havlíčkovce, do školky na Zahradní, do bývalých jeslí v Cihlářské. Nakonec jsme od města v roce 2010 dostali k užívání prostory v bývalé 9.ZŠ v Havlíčkově ulici. I uvnitř školy jsme se ale stěhovali, když město budovu pronajalo nynějšímu uživateli, soukromé ZŠ a MŠ. Děkujeme. Tady snad už zůstaneme.

       V nejhorším období devadesátých let i později všechno záviselo na lidech. Na těch, kdo chtěli nést odpovědnost za oddíly, jejich činnost, a hlavně za děti. V prvních letech se z původního oddílu ze 6.ZŠ na Kamenné se stal oddíl Čtyřlístek pod vedením Jiřího Perknera. Z oddílu ze 4.ZŠ na Kadaňské se staly Rolničky pod vedením Jitky Wesselé. Už bylo jedno, kdo ze které části města a jeho okolí je, nebo zda je přespolní. Mnoho z nás získalo byt a žije v Jirkově. Jeden čas jsme měli oddílů i pět, když dělením Čtyřlístku vznikly oddíly Itešiša vedený Pavlem Sandy Rohelem, Hunkpapa vedený Petrem Tatankou Štěrbou a Sluníčko vedený Simonem Pižlou Kostkou. Naši skupinu jeden čas prezentovaly po celých Čechách i Jezdecká historická společnost Magentis a Spolek přátel vojenské historie Pevnost, pod vedením Františka Pohody Šefla. Ty však vydržely jen pár let. Jejich vedoucí měli jiné životní priority a nástupci se nenašli. Jinak tomu bylo tam, kde jablko nepadlo daleko od stromu. Oddíl Čtyřlístek převzala Zdeňka Perknerová mladší, nyní Vrátníková a Rolničky Jarka Wesselá. Postupně pak vznikly volnočasové kluby. Klub indianistiky Magažu Teča Tiošpaye vedený Pérákem, klub airsoftu Oddíl taktických operací O.T.O. a klub vodní turistiky. Ty už jsou vedeny odchovanci Martinem Glasy Glasbergerem a Ondřejem Wesselým.

       Po celých třicet let jsme pořádali každý týden oddílové schůzky. Naše činnost byla celoroční a pravidelná. Bylo pro nás samozřejmostí, být ve středu v klubovně a mít připravený program her, sportu a zábavy pro děti. Nejméně jednou v měsíci pořádaly oddíly a kluby víkendovky. Nejčastěji na základně v Bernově, ale na výpravách jsme navštívili desítky krásných míst v celé republice. Zapojovali jsme se i do mnoha aktivit a soutěží, které Pionýr vyhlašoval. Nejvíce do Pionýrské stezky. Z ní se děti učily o přírodě, historii a další spoustě užitečných oblastí života. Na krajských kolech a na republikovém finále naše děti získávaly cenná umístění. My jsme pořádali Stezku poprvé v roce 1993, pak v roce 1998, 2001 a při každém krajském setkání Pionýra. Samozřejmostí pro nás byla vždy i účast na Republikovém setkání Pionýra. Byli jsme už na prvním republikovém srazu na Libavé v roce 1991 a pak na všech dalších. V roce 2001 jsme ho pro 1200 účastníků uspořádali u nás, na Kamencovém jezeře v Chomutově. V letech 2013 ve Kdyni, v roce 2015 v Praze na Džbánu a v roce 2017 na Landeku v Ostravě, jsme dokonce byli největší výpravou z celé republiky. V roce 1999 jsme se zúčastnili i 1.celostátní Bambiriády v Praze. Naše týpí postavená na Střeleckém ostrově byla atrakcí a nepřehlédnutelnou prezentací Pionýra. Poté jsme byli nedílnou součástí všech Bambiriád na Kamencovém jezeře v Chomutově. V letech 1998-2003 jsme byli spolupořadateli Posledních indiánských válek ve Vysoké Peci. Dvakrát jsme uspořádali indiánskou výstavu v Domečku. Díky Jitce jsme se v roce 2012 aktivně zapojili do projektu Klíčení a výchovných programů Pionýra.

        Počet členů naší skupiny se léty s výkyvy nahoru i dolů ustálil okolo stovky. Byli jsme vždy mezi třemi největšími skupinami v Ústeckém kraji. I když fluktuace členů je každoročně vysoká. Děti ale teprve hledají svou „specializaci“. Odchází do odborných kroužků v Domečku, do Lidušek a do sportovních oddílů. Mnohdy na přání svých rodičů, aby měly zajištěn životní růst. My si totiž vlastně s dětmi „jenom“ hrajeme, učíme je žít v kolektivu a mít kamarády. Naše mimoškolní výchova z nich neudělá mistry sportu, umělce ani odborníky různých profesí. Možná jenom slušné lidi, kteří i po létech budou rádi vzpomínat na chvíle prožité v klubovně, na výpravě nebo u táborového ohně.

          Snad jsme rodiče a své okolí za uplynulých třicet let přesvědčili, že nejsme mladí komunisté. Asi nikdo z nich nestudoval Statut a nové Stanovy Pionýra. My ale určitě v praxi dodržujeme a dokazujeme, že: Pionýr, z. s. je demokratický, dobrovolný, samostatný a nezávislý spolek dětí, mládeže a dospělých. Předmětem hlavní činnosti Pionýra je veřejně prospěšná činnost.

   Naše existence by nebyla možná bez obětavosti těch dospělých členů, kteří nevykonávali volené či jmenované funkce, ale „jenom“ pomáhali zajišťovat schůzky, víkendové akce, výlety, velké výpravy, jarní, podzimní a letní tábory a všemožné další aktivity pro děti. Bez těch, kdo pomáhali vybudovat táborovou základnu v Bernově a stále jezdí na brigády. Bez těch, kdo jako dobrovolníci, zdarma a bez nároku na jakoukoliv odměnu věnují svůj volný čas dětem. Jim patří mé velké poděkování a úcta. Stejně tak by nebyla možná bez podpory našeho Statutárního města Chomutova, jehož voleným orgánům i zaměstnancům jsme za ni opravdu vděčni.

 

Jiří Perkner – Pérák

Vedoucí Pionýr, z. s – Pionýrská skupina Chomutov