Víte, že?

Autorem grafického návrhu logotypu Pionýra je Jiří Pokorný a grafický manuál na tomto znaku založený zpracovalo renomované grafické studio Kafka Design.

Hygiena a první pomoc

První pomoc je soubor úkonů, které slouží k záchraně života a zdraví. Každý občan České republiky je povinen poskytnout první pomoc, tím se rozumí i prosté přivolání záchranné služby.

Činnost na táboře může být rozmanitá a realizace samotných aktivit v sobě často skrývá různá rizika. Řízení rizik úzce souvisí s kapitolou BEZPEČNOST.

Je dobré být připraven, tak se podívej na video, kde ti Ondra podá základní informace o poskytování první pomoci a ukáže ti, jak si například nainstalovat aplikaci Záchranka, jaké je vybavení lékárničky a vysvětlí algoritmus cABCDE. Také si nastuduj bližší informace, které se týkají oblasti hygieny.

Důležité je i to, že oblast první pomoci se stále vyvíjí, a proto ne všechny informace, které naleznete, jsou aktuální a v současnosti se mohou jednotlivé situace řešit jinak. Hlavním principem ve vývoji první pomoci je snaha vše zjednodušit, a proto se vypouští různé úkony (např. dlahování, transport, polopropustný obvaz při poranění hrudníku), díky jejichž nesprávnému provedení můžeme spíše ublížit než pomoci.

 

Zkus si odpovědět

Nejdříve se zastav

–       Rozhlédni se, co se stalo, kolik je zraněných.

–       Zorganizuj záchranu, zavolej odbornou pomoc.

–       Ujisti se, že ti nehrozí nebezpečí.

Jednej

–       První kontakt s poškozeným – oslovení, fyzický kontakt, vyšetření a ošetření (cABCDE).

–       Postupuj s ohledem na to, jak k úrazu došlo! (Manipulace s postiženým)

Jedná se o algoritmus, který lze aplikovat na téměř jakýkoliv případ první pomoci.

 

c – critical hemorage – Masivní krvácení

Jedná se o závažný stav, pokud postižený ztratí velké množství krve, je jakákoliv další pomoc zbytečná!

 • Prohlédni, zda někde není veliká kaluž krve.
 • Použij tlakový obvaz, abys zastavil krvácení.
 • U amputací končetin použij škrtidlo.

 

A – Airways – Dýchací cesty

Průchodnost dýchacích cest je zásadní pro dýchání a přísun dostatku kyslíku.

U bezvědomí:

 • Poloha na zádech.
 • Záklonem hlavy a nadzvednutím brady.
 • Případně odstranění cizích těles v ústech (nesahat dovnitř – vyklepat v poloze na boku).

Při vědomí:

 • Osoba se nemůže nadechnout, může nastat problém s cizím tělesem v dýchacích cestách, které je potřeba vypudit (herda do zad a Heimlichův manévr) nebo vyražený dech (herda do zad).
 • Při dýchacích obtížích vhodná poloha v sedě se zapřením rukou o kolena. (Ne u pádu z výšky!)

 

B – Breathing – Dýchání

Dýchání nám okysličuje krev, která je nutná pro fungování mozku.

Zkontroluj stav dýchání (poslechem, pohledem a pocitem):

 • Přilož ucho k ústům, pozoruj hrudník (nezapomeň na záklon hlavy). Normální dýchání je 2 nádechy za 10s.
 • Pokud osoba nedýchá, nebo dýchá nepravidelně či lape po dechu, zavolej ZZS a začni s resuscitací.
 • Pokud osoba dýchá, udržuj zprůchodněné dýchací cesty a volej ZZS.

Při vědomí:

 • Pokud dýchá normálně, pokračuj v algoritmu dále, pokud má problém s dýcháním, může být problém jinde (astma – podání „dýchačky“, šok…).
 • Sleduj stav a pokračuj dále.

 

C – Circulation – Ošetři drobné viditelné krvácení

Pokud jsme se dostali až sem, tak je osoba mimo ohrožení života. Dále postupujeme a snažíme se odvrátit další ohrožení zdraví.

 • Ošetři další krvácení, vyčisti a zakryj rány.

 

D – Disability – Stav vědomí a postižení

 • Osoba je stále v bezvědomí – nutné zajišťovat zprůchodněné dýchací cesty a kontrolu dýchání.
 • Při vědomí s postiženým komunikujeme a ptáme se ho: Pamatuje si, co se stalo, kde se nachází? Cítí bolestivé podněty? Ptej se na případná onemocnění (diabetik…).
 • Zkontroluj, zda postižený nemá ochrnutí poloviny těla nebo spadlý koutek úst.

 

E – Exposure – Druhotné vyšetření

 • Zkontroluj další případná poranění – hledej podlitiny, zlomeniny, bolestivá místa. Prohledej od hlavy až k patě.
 • Pokud jsi to ještě neudělal, a je to potřeba, přivolej pomoc (kamarádi, ZZS) a zorganizuj transport poraněného do bezpečí.

 

V případě, že postižený upadne do bezvědomí, dochází ke změně jeho stavu nebo máme pocit, že je něco špatně,… je potřeba se vrátit na začátek algoritmu a celý ho zopakovat, zda jsme něco nepřehlédli!

Použij aplikaci Záchranka – ta zrychluje celý proces, protože odešle tvou polohu na operační středisko

nebo

Volej 155

dále

Představ se operátorovi.

MÍSTO

 • Řekni mu, kde se nacházíš – nutná informace, aby mohl co nejrychleji vyslat záchranku.

SITUACE

 • popiš co se stalo;
 • kolik je zraněných;
 • jaký je stav zraněných (jsou při vědomí, dýchají…);
 • jsou potřeba další složky (hasiči, policie,…).

Dobré je umět přepnout na hlasitý odposlech, abyste si mohli uvolnit obě ruce pro poskytování první pomoci.

Nikdy dětem nepodáváme jako stravu:

 • tepelně neopracované maso a vejce,
 • mléko a mléčné výrobky z neošetřeného mléka,
 • majonézu,
 • zmrzlinu vlastní výroby.

POZOR si také musíš dát NA ALERGIE – vždy musíš znát omezení dětí (alergie na laktózu, zdravotní diety atd.) a přizpůsobit jejich jídelníček.

Mohlo by se hodit:

Zeptej se Ondry