Víte, že?

Zaměření pionýrských oddílů je rozmanité, najdou se například indiánské, rybářské, myslivecké, modelářské a další.

Jak na hry

Činnost na táboře by měla být z velké části dopředu naplánovaná, rozmyšlená a připravená. Proto se oddíloví vedoucí a instruktoři scházejí už před táborem a připravují hry tak, aby s tím na táboře měli co nejméně práce a všechno proběhlo v klidu.

Přečti si, jak připravit a zorganizovat hru.

Ne všechno vždy proběhne podle plánu, a proto je dobré mít v zásobě hry a aktivity, které se dají zrealizovat s minimem materiálu a minimální časovou náročností na přípravu. Zkus si před táborem sadu takových her připravit.

Zapamatuj si

Úspěšnost činnosti, vzdělávání a výchovy dětí a tedy i soudržnosti a pevnosti našich družin a oddílů a jejich dalšího rozvoje záleží na správném výběru metod a forem práce. Ani ten nejrozmanitější obsah děti nezaujme, pokud správně nezvolíme metodu (hru, vyprávění, rozhovor…).

Zkus si odpovědět

Hry můžeme třídit podle různých kritérií do následující kategorií:

Věkové

 1. nejmladší (6–9 let)
 2. mladší (10–12 let)
 3. starší (13–15 let)
 4. 15+

Podle pohlaví – hry vhodné spíše

 1. pro kluky
 2. pro holky

Podle počtu hráčů

 1. pro jednotlivce
 2. pro dvojice
 3. pro určitý počet hráčů
 4. pro družinu
 5. pro oddíl/celý tábor

Podle prostředí

 1. venku (louka, les, hřiště, město…)
 2. uvnitř (klubovna, tělocvična, dopravní prostředek…)

Podle výchovného cíle

 1. cvičící paměť
 2. cvičící postřeh
 3. cvičící smysly
 4. k rozvoji pohybu a vytrvalosti
 5. k rozvoji jemné motoriky
 6. k podpoře komunikace
 7. k podpoře týmové spolupráce
 8. seznamovací
 9. na rozehřátí
 10. na uvolnění
 11. dramatické
 12. hudební
 • Znalost – pravidel, problému, možností. Rozhodčí musí dokonale zvládat pravidla hry, soutěže, předpokládat chyby, kterých se účastníci mohou dopustit. Nelze měnit pravidla hry v průběhu soutěže.
 • Nestrannost – v žádném případě nesmíš stranit lepšímu, sympatickému a oblíbenému dítěti, oddílu, žádným způsobem nesmíš nikoho z účastníků hry nebo soutěže zvýhodňovat.
 • Rozhodnost – tvoje rozhodnutí při hře nebo soutěži jsou konečná, nepřipouštěj diskusi. Zjistíš-li, že jsi se mýlil/a tak, že to ovlivnilo konečný výsledek soutěže, hry, omluv se postiženým a raději soutěž (krátkodobou) opakujte. Nerozhodnost nikdy nedej najevo!
 • Klid – nenech se jako rozhodčí nikdy strhnout průběhem hry ke vzteku, projevům radosti, zlosti – nenadávej, nekřič zbytečně. Hádky a rozpory, které mohou vzniknout, ukonči ihned – domluvou, napomenutím, vyloučením ze hry či soutěže. Nervozita, nerozhodnost a neklid vždy snižují autoritu rozhodčího.

Mohlo by se hodit:

Zeptej se Dáši