Víte, že?

Pokud ve vašem okolí není pionýrský oddíl, můžete ho založit i sami. Ozvěte se nám a my vám rádi poradíme - volejte 777 248 720 nebo pište na adresu pionyr@pionyr.cz.

Bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana

Bezpečnost je pro naši činnost nesmírně důležitá. Rodiče nám svěřují své děti a věří, že jsou s námi v bezpečí. A my se zase snažíme nic nezanedbat a připravovat pro děti bezpečnou činnost, která jim umožní poznávat a zkoušet nové. Určitě si přečti celý tento přehled toho nejdůležitějšího z bezpečnosti a požární ochrany, co by měl vědět každý táborový pracovník a dávat si na to pozor.

Pokud chceš mít větší přehled, můžeš zalistovat ve vzdělávacím materiálu (pouze pro členy), ve kterém jsou přehledně ke každé činnosti uvedena doporučení, zákazy nebo nařízení. Možná ti bude jasnější, proč u vás v oddíle některé věci fungují tak, jak fungují.

Je už dávno (i statisticky) doloženo, že nejčastější příčinou dětských úrazů je neukázněnost, přecenění vlastních sil a znalostí, příliš mnoho „volna“ bez kontroly a dohledu.

Pokud se však přece jenom ocitneš v situaci, která by mohla opravdu vážně ohrozit život dětí i tvůj, snaž se udržet chladný rozum. Neztrácej hlavu, nejednej vyděšeně, nepanikař a nedávej najevo nervozitu, pokud už se něco stane. Bude to možná dost těžké, ale zvládnout se to dá.

Zkus si odpovědět

 • Koupání kolektivu osob mladších 18 let je možné pouze se souhlasem a za přítomnosti pověřené osoby starší 18 let schopné vykonávat dozor u této činnosti.
 • Koupání dětí vpřírodě musí být přizpůsobeno počasí, fyzické zdatnosti dětí, jejich otužilosti a jejich plaveckým schopnostem.
 • Děti se mohou koupat jen za dohledu osoby činné při zotavovací akci jako dozor.
 • Dohled může vykonávat jen osoba, která je schopna poskytnout záchranu tonoucímu.
 • Koupat se děti smějí nejdříve 1 hodinu po hlavním jídle nebo intenzivním cvičení. Nikdy ne rozpálené a uhřáté.
 • Místo ke koupání v přírodě, s výjimkou koupání v bazénech a rekreačních rybnících, musí být projednáno s okresním hygienikem; vedoucí musí být vždy dobrý plavec, jinak nemůže být touto funkcí pověřen.
 • Před koupáním je třeba prozkoumat dno, přístup k vodě, hloubku vody a vyhradit prostor pro plavce i neplavce.
 • Při první návštěvě koupaliště se vedoucí osobně přesvědčí o plaveckých schopnostech dětí a rozdělí je na plavce a neplavce, přestože ve většině přihlášek je uvedeno: PLAVEC x NEPLAVEC.
 • U koupaliště na řece nebo velké vodní ploše při koupání více než jednoho oddílu musí být na vodě loďka, obsazená dospělým pracovníkem akce a vybavená jednoduchým (i nafukovacím) záchranným kruhem na 10 m dlouhém pevném provazu.
 • Při koupání více oddílů a plaveckém výcviku dětí má být přítomen zdravotník.
 • Pro neplavce platí neopouštět vyhrazený prostor, kde stačí; pokud neprobíhá výcvik neplavců, měli by mít plovací vestu nebo kruh či jiné rovnocenné vznášecí pomůcky.
 • Ani plavci se nesmějí vzdalovat mimo stanovený prostor pro koupání.
 • Neukázněné děti odešleme okamžitě zvody.
 • Je vhodné rozdělit děti do dvojic s tím, že se navzájem hlídají.
 • S dětmi se koupe vždy vedoucí a je s nimi ve vodě. Pouze při nácviku skoků do vody pozoruje děti ze břehu.
 • Program ve vodě zařazovat jen v teplém počasí nebo tehdy, jsme-li schopni zajistit následné prohřátí účastníků (sauna, vytápěná místnost).
 • Vedoucí musí mít neustálý přehled o všech dětech, tedy i o těch, které se právě nekoupou.
 • Doporučují se společná koupání oddílů s tím, že na nekoupající se děti dozírá druhý vedoucí.
 • Je vhodné děti ve vodě označit, nejlépe barevně rozlišenými čepičkami nebo páskami.
 • Po vykoupání se děti převlečou do suchého oděvu.
 • Děti musí mít v zimě před venkovním přesunem řádně vysušené vlasy.

Požární poplachové směrnice obsahují:

 • postup osoby, která zpozoruje požár;
 • způsob a místo ohlášení požáru;
 • způsob a postup osob při vyhlášení požárního poplachu (evakuace, jiné mimořádné události);
 • důležitá telefonní čísla.
Střelbu musí řídit minimálně oddílový vedoucí (osoba starší 18 let).
Střelba ze zbraně (vzduchová pistole nebo puška „vzduchovka“, luk nebo kuše) je zakázána na místě, kde by střelbou mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku.
Neníli na takovém místě určen pro střelbu bezpečný prostor, musí být zajištěn dohled odpovědné osoby, nebo neníli takové místo viditelně označeno jako místo, kde probíhá střelba a na kterém je střelba umožněna pouze s vhodnými ochrannými pomůckami.
 
Na co nezapomenout při střelbě ze vzduchovky, luku nebo kuše
Vymezit prostor pro střelbu s ohledem na:
 • zabránění možného vstupu osob do dráhy střely (palebný sektor),
 • zabránění dopadu střely mimo palebný sektor,
 • ohrožený prostor v okolí palebného sektoru.

Nesmí se zapomenout na to, že se střílí ze ZBRANĚ s možnými nevratnými účinky možného zranění.

Vedoucí aktivity určí a srozumitelně popíše způsob a postup při nabíjení, střelbě a zjišťování zásahů (pravidla činnosti na střelnici):

 • přípravná čára
 • palebná čára,
 • druhy povelů,
 • způsob kontroly a výměny terčů,
 • rozdělení do směn.

Nabitou zbraň střelec nedává z ruky.

NIKDY A NIKDO NESMÍ ANI NENABITOU ZBRANÍ MÍŘIT NA JINÉHO ČLOVĚKA!

Při odložení zbraně se střelec musí přesvědčit, zda není nabitá (u opakovacích zbraní, zda není náboj v hlavni).

V případě jakékoliv nekázně vedoucí aktivity přeruší střelbu a osobu vykáže ze střelnice. Pro zvýšení bezpečnosti aktivity je doporučeno osoby v blízkosti střelnice vhodně zaměstnat.

Střelba z jiných zbraní než je vzduchová pistole nebo puška – „vzduchovka“, luk nebo kuše, je možná POUZE NA STŘELNICI, zřízené podle zákona o zbraních.

Mohlo by se hodit:

 • Zde najdeš sérii videí od BESIPu, která ti přiblíží jak se pohybovat s organizovaným útvarem chodců. Videa jsou sice natočena pro školu, ale pravidla pro nás platí stejná.
 • Podívej se na sadu videí od Kruhu bezpečí:
  • Videa o chování v dopravě a o bezpečnosti pro cyklisty, skateboardisty, bruslaře a další se ti mohou hodit i do běžného života. Klidně je můžeš pustit i dětem na schůzkách.
  • Sice se jedná o požáry v domácnostech, ale základ je stejný např. pro hlavní budovu na táboře.

Zeptej se Dáši a Jirky