Víte, že?

Vedoucí oddílu své dobrovolné práci v průměru věnuje čas odpovídající polovičnímu pracovnímu úvazku. A za to si zaslouží velký dík.

Schůzky v synagoze

Naše Pionýrská skupina Jitřenka má ve Kdyni 5 oddílů, čtyři z nich se scházejí v pátek odpoledne. Dva mívaly schůzku hned po sobě ve škole a druhé dva podobně v hale základní školy. Jenže jak se situace postupně zhoršovala, oznámil nám pan ředitel, že školní prostory už nemůžeme využívat. Co teď, když nechceme schůzky přerušit? (Což tedy rozhodně nechceme!)

Nezbývalo, než začít rychle shánět jiný prostor. Nakonec nám hodně pomohla paní ředitelka z místního kulturního střediska, přes kterou jsme získali útočiště ve zdejší synagoze. Ta už sice neslouží věřícím, konají se v ní ale například kulturní akce. A v patře nad hlavním sálem je donedávna nevyužívaný salónek, který se stal dočasnou klubovnou dvou našich rukodělných oddílů. Ty druhé dva zatím využívají v místní sokolovně vedlejší malou tělocvičnu.

Brzo ale přijde zima a hlavně v synagoze bude chladno. A tak doufáme, že se nám podaří sehnat i jiné prostory, kde nebudeme jen hosté, ale stanou se naší klubovnou natrvalo. Hledáme dál…

Ivana Mochurová, PS Jitřenka Kdyně

Praktické informace k získání prostředků na nájmy a provoz kluboven.