Víte, že?

Opravdu dobrý tábor pomáhá dětem a rodičům s výběrem táborů už od roku 2005. Cenné rady nabízí i návodná videa na našem YouTube kanále.

Jak na pronájem klubovny

Řada pionýrských oddílů se v posledních týdnech potýká s tím, že se nemají kde scházet – zejména jde o ty, které se scházely ve školách. Pokud i vy hledáte nové prostory a zvažujete možnosti, může se vám hodit pár následujících informací.

Zajištění zázemí v podobě prostor pro činnost patří dlouhodobě k prioritám v Pionýru. Existuje proto dotační titul, který je určen právě na úhradu nájmů a provozních nákladů kluboven. Není tedy třeba mít obavy z toho, že by veškeré náklady musela nést skupina z vlastních prostředků.

Co je důležité vědět:

  • Dotace je určena na dlouhodobé pronájmy prostor na základě nájemní smlouvy, tedy prostor, které tak získáváme do svého užívání bez časového omezení.
  • Lze hradit náklady na nájem a nezbytné provozní náklady (vodné, stočné, odvoz odpadů, elektřina, plyn, teplo..) a dále náklady spojené s využitím společných prostor v objektu a náklady na povinné revize (elektro, plyn, komíny..).
  • Vždy mluvíme o nákladech, které vznikly a byly uhrazeny v daném kalendářním roce, v případě záloh se musí jednat o zálohy vyúčtované.  Zejména zde je třeba dát si pozor na termín vyúčtování záloh, případně volit takového dodavatele, který je schopen dodat vyúčtování v potřebném termínu, zvolit měsíční fakturaci dodávek nebo hledat jiné vhodné řešení. Vždy platí, že nevyúčtované zálohy nelze jako náklad uplatnit.
  • Vyúčtování se předává na Ústředí Pionýra v první polovině listopadu za celý rok, je tedy třeba mít ideálně uhrazené náklady na co nejdelší období v daném roce.
  • Poskytovaná dotace se nepřiděluje nárokem předem, nicméně v posledních dvou letech bylo pokryto 100 % řádně vyúčtovaných požadavků.
  • Náklady na prostorové zajištění schůzkové činnosti mohou vznikat i jako jednorázové krátkodobé pronájmy, kdy si sice dlouhodobou smlouvou ale na omezený čas schůzky opakovaně pronajímám prostor pro konání schůzek (tělocvična, klubovna společenského domu,  klubovna jiného spolku…). V takovém případě je možné náklad pokrýt z dotace částečně také – budou se pak vztahovat návazně na poměrný náklad k jednotlivým realizovaným schůzkám a je možné pak schůzky účtovat jako krátkodobé – jednodenní akce, kdy nájem je jeden z nákladů na schůzku. Můžeme uplatnit i další náklady na její zajištění (materiál, drobné vybavení, pitný režim apod.), dotace se pak poskytuje jako u ostatních jednodenních akcí.
  • V obou případech je možné tak jako u ostatních dotací kombinovat dotaci ze státního rozpočtu s podporou z obce či kraje. V konečném důsledku tak může být  náklad na klubovnu uhrazen  téměř ve 100% výši.
  • Podrobnosti k vyúčtování najdete v Pokynech pro čerpání dotací na webu Pionýra.