Hlavně to nezabalit!

HLAVNĚ TO NEZABALIT!

Jak udržet činnost a kontakt s dětmi i při všech opatřeních? Nabízíme pár vyzkoušených příkladů.

Pohádková stezka (PS Zborovice)

PS Zborovice připravila pro děti Pohádkovou stezku. Děti prošly stezkou a odpovídaly na připravené otázky. Umístění stezky bylo ve středu obce, abychom měli poblíž i klubovnu.

Na stezku dohlíželi i pracovníci obce, kteří opodál měli zrovna práci (nežádali jsme je o to, chtěli prostě pomoct). Všechno vydrželo :-D.

Účast 35 dětí různého věku. Ohlas velmi dobrý. Vše vyhodnoceno, slosováno, odměny rozneseny po obci.

Lenka Sakařová – PS Zborovice

Tajemné „TO“ (PS Tuláci)

Ve snaze dát dětem z oddílu vědět o sobě navzájem jsem vymyslela a zrealizovala „TO“.

Napsala jsem dopis, ve kterém jsem popsala krátce, co dělám, co se mně stalo, co prožívám.
Princip aktivity je jednoduchý. Do dopisu jsem vložila adresář všech členů oddílu a prosbu, aby až dopis dostanou, připojili k rozepsanému dopisu něco o sobě, vybrali dalšího člena oddílu a dopis mu předali (poslali, dali do schránky). Dopis se musí vždy poslat někomu jinému, novému, nesmí už jít tomu, kdo jej měl a je určen poslední člen (vedoucí oddílu). Připisuje se a přidávají se další listy, takže všichni si mohou přečíst to, co psali ti před ním.

Konec hry bude spočívat ve zveřejnění celého dopisu, aby si mohli i ostatní členové přečíst to, co psali ti před nimi.

Vladimíra „Aviča“ Brandová – PS Tuláci

Fotopříběh podle Ideálů (PS Sosna)

Pro divadelní oddíl Puzzle byla připravena pořádná výzva, děti měly vyrazit do přírody a nafotit sérii fotek, kdy na každé měl být zachycen jeden z ideálů Pionýra, podklad pro fotku si mohly děti připravit tak, aby Ideálu odpovídal nebo mohly využít, co venku objevily.

Vendy Nejedlá – 63. PS Sosna (PUZZLE)

Kulturní procházka (PS Sosna)

Nejen pro divadelní oddíl, ale i pro členy PS a veřejnost byla připravena Kulturní procházka. Děti si měly ve svém okolí nalézt nějakou zajímavou kulturní památku, mohlo jít např. o kostel, sochu nebo jiné zajímavé místo. K místu se měly vypravit (1. úkol) a splnit 5 úkolů, např. udělat si na místě fotku, ale také zjistit o místě něco zajímavého, ideálně na informační tabuli.

Pavlína Papája Ondrejková – 63. PS Sosna, PUZZLE

Tajné úkoly (PS Plejády)

Oddíl Poletušky připravil pro své členy oddílovou soutěž. Soutěž byla založena na 5ti úkolech – tajných šifrách, které děti musely rozluštit, k některým měly děti k dispozici nápovědu.

Pro odvážlivce, kteří tajné úkoly splnili, byla připravena odměna.

Petr Xˇandy Dvořák – PS Plejády, Poletušky

Jarní soutěž (PS Chomutov)

PS Chomutov připravila pro své členy jarní soutěž, v termínu jarních prázdnin. Soutěž je motivovaná tvorbou kroniky s 2 snadnými úkoly – nafoťte a představte 3 zajímavá místa v okolí – vtipná budova, trasa, památka, výhled na krajinu, prostě cokoliv…, nafoťte se u nich a zjistěte nějaké informace. Nakonec vymyslete vtipný název pro společnou kroniku.

Ondra Wessely – PS Chomutov, Rolničky

Stopy časem (PS Dobřany)

PS Dobřany připravila nejen pro své členy, ale i pro ostatní děti a mládež bezkontaktní hru „Stopy časem“. Stačí jen papír, tužka a vyrazit do ulic města Dobřany. Připravena byla série otázek, jejichž číselné odpovědi na konci děti sečetly a konečné číslo bylo kódem k získání odměny.

Př. otázek 1) Městem protéká řeka, určitě víš, jak se jmenuje, a požadovaným číslem je počet písmen v jejím názvu. 2) Přes řeku vede starý gotický most. Jaký je počet jeho oblouků nad vodou? A další.

Akci se nám podařilo zveřejnit v městském zpravodaji.

Líba Nejedlá – PS Dobřany

Hra – lednový výlet (34. PTO Tulák)

Letos jsme místo klasického výletu vytvořili výletní trasu v okolí Ořešína, která vedla přes několik krásných studánek. Aby se nejednalo pouze o klasický výlet, tak byl doplněn o zhruba 10 otázek o našem oddíle. Byly zde jednoduché otázky pro nejmenší (například jaké barvy se nachází na našem znaku) až po ty složitější (například skutečná jména vedoucích s přezdívkou). Trasa byla přístupná celý víkend 23. – 24. 1. Zúčastnilo se zhruba 10 až 20 dětí.

František Reitter – 34. PTO Tulák

Hra – poznáváme okolí (32. PS Galaxie)

Primárně je hra pro naše oddílové děti, rodiče a kamarády, ale může si jí projít víceméně kdokoliv. Cílem je seznámit se s okolím klubovny. Pravidla jsou volně přístupná na našich stránkách (www.severka.org) a FB. Hra probíhá v Brně – Bohunicích, v místě naší klubovny. Ale je možné ji přetvořit do každého prostoru.

Úkol hry je jednoduchý – pokuste se správně přiřadit čísla u fotek do políček na mapě. Některá místa určitě hned poznáte, jiné vám trochu zamotají hlavu. U této hry si nejen zkrátíte dlouhé chvíle, ale také se rozhýbáte a pomocí mapy a fotek poznáte i okolí klubovny.

Pro děti byla připravena i odměna – oddílové ponožky.

Na naše zadání se můžete podívat v příloze.

Ondřej Ševčík (Ševa) a Eliška Masaříková (Elis) – 32. PS Galaxie, 32. PTO Severka

Čertovská procházka (PS 8. března Jindřichův Hradec)

Pro děti byla připravena outdoorová hra Čertovská procházka, během které děti plnily úkoly v terénu za pomoci aplikace v mobilním telefonu. Délka procházky se může lišit, ale přibližně se jedná o 5-7 km.

Venkovní hra je založená na používání GPS. Jedná se o jeden typ „keše“ pro Geocasching. Do zařízení se nahraje připravená cartridge s hrou a pomocí přehrávače se hráč posouvá příběhem.

Na konci děti získaly kódový zámek a na cílovém místě na ně čekala odměna – poklad zakopaný u klubovny.

Zdeněk Malý – PS 8. března Jindřichův Hradec

Hledání pokladu (2. PS Julia Fučíka Kroměříž)

Na začátku hledání pokladu byl úvodní text, popisující, co mohou účastníci od hry očekávat. Našli jsme na půdě starou mapu pokladu, ale bohužel nějaké nemehlo poškodilo její část natolik, že místo ukrytí pokladu je nečitelné. Naštěstí máme stále nápovědy, které vás k pokladu přivedou.

Na osmi stanovištích ve městě se každý den postupně objevovala šifra. Šifru bylo nutno nalézt, cestou k ní byly souřadnice speciální mapy, hry a slovní nápověda, popisující přesné místo.

Na fb se každý den objevily souřadnice a nápověda k místu, později pak i nápověda, jak šifru luštit.
Postupně tak účastníci hry sbírali indicie, které je měli navést na místo, kde je ukrytý poklad.

Už od poloviny hry byl poklad uložený na určeném místě, protože nebylo nutné najít všechny indicie (inspirací byl princip hry Pevnost Boyard).

Vladimír Snopek – 2. pionýrská skupina J. Fučíka Kroměříž, Stopa

Cesta za pokladem (PS Modřice)

Cílem účastníků bylo zjistit pětimístný číselný kód, pomocí kterého bylo možné otevřít truhlu s pokladem. V truhle byly ukryty drobné ceny, arch na podpisy a dezinfekce. Úkoly/šifry, jejichž výsledkem byla vždy jedna číslice, byly umístěny na našem webu. Kromě úkolů byly na webu k dispozici i nápovědy. Umístění truhly se účastníci dozvěděli po vyplnění krátkého Google formuláře (jméno, družinka)

Někteří účastníci se na místo vraceli i několikrát a dorazilo nám velké množství pozitivních zpětných vazeb a fotek z hledání. Všechny úkoly najdete na https://brabrouci.cz/onas/nadalku/lednovy-vylet/.

Paša – pionýrská skupina Modřice, Brabrouci

Desková hra naživo (PS Modřice)

Modřice se na jeden víkend proměnily v plán deskové hry. Na mapě se objevilo 36 hracích polí. Na každém políčku se skrýval úkol, po jehož splnění hráč mohl pokračovat dál ve hře. V rámci hry se každý hráč pohyboval pomocí hrací kostky. Podrobná pravidla hráči našli na webové stránce. Heslo k mapě/plánu se hráčům zobrazilo po vyplnění krátkého dotazníku (abychom věděli kolik hráčů hru zahájilo). Mapu mohli hráči po zadání hesla využívat interaktivně na stránkách nebo si ji vytisknout. Některé plnění úkolů hráči měli za úkol fotit nebo zaznamenávat na papír a po příchodu do cíle poslat na mail vytvořený pro tuto hru. Mapu s úkoly pro inspiraci najdete zde: https://brabrouci.cz/onas/nadalku/deskove-hry/.

Šifrovací Ledové Modřice (PS Modřice)

Myšlenkou Ledových Modřic bylo připomenout si každoroční akci Ledové město (ne každý rok jezdíme do Prahy, ale prozkoumáváme města napříč republikou). Připraveny byly 4 šifry navázané na aktivity spojené s činnostmi a místy každoročně probíhajícími (Nádraží, Galerie, Procházka městem a Aquapark).

Účastníci měli možnost si napsat až o 2 nápovědy, druhá nápověda již byla návodem k vyluštění. K vyluštění šifer byl potřeba především nápad a nebyly nutné žádné vědomosti k šifrování. Šifry i možnost si napsat o nápovědu 😉 najdete zde: https://brabrouci.cz/onas/nadalku/ledove-modrice/

Paša – pionýrská skupina Modřice, Brabrouci

PS Safír Kdyně – tvořivé výzvy a bezkontaktní hra

Tento školní rok jsme se s našimi Mrňousky viděli pouze jednou v září a ještě k tomu venku, ale to pro nás nebylo moc pohodlné, protože je náš oddíl zaměřený pro děti ve věku 0–3 roky. A protože se nám i našim dětem stýskalo a bylo nám líto, že se nemůžeme vidět, rozhodli jsme se, že si pro děti připravíme tvořivé výzvy vždy na týden a teď nově jsme zkusili i bezkontaktní hru.

Jelikož máme děti, které neumí číst ani psát, tak bylo jasné, že výzvy musí být jen pomocí obrázků a fotek, aby děti viděly, jak to mají dělat. Musím říct, že rodiče jsou nadšeni a děti s radostí tvoří a posílají nám výtvory na naši společnou facebookovou skupinu, přes kterou v téhle době s rodiči komunikujeme.

Bezkontaktní hru máme tvořenou ze série 5 fotek v místě bydliště, kde se děti musí vyfotit na důkaz, že tam byly, a poslat nám do zprávy 5 fotek z těchto míst. Protože máme hodně dětí z vedlejší vesnice, vytvořili jsme trasy hned dvě – jednu trasu pro Kdyni a druhou pro Kout na Šumavě. Za splnění úkolu pak pro ně máme připravené odměny.

Kačka, Barča a Vlaďka – PS Safír Kdyně, oddíl Mrňouskové

Oddíl UFO – pečení, městečko Palermo i pubkvíz pro vedoucí

Když na jaře začala karanténa, nevěděli jsme, co s tím. Než nám došlo, že se můžeme scházet i online, chvíli nám to zabralo. Pak jsme to ale rozjeli.
Online schůzky probíhaly v normálním čase, hráli jsme hry jako Městečko Palermo (nevěřili jsme, že to bude fungovat, ale je to fakt sranda!), Krycí jména, Gartic.io atd., ale hlavně jsme si povídali a udržovali kontakt.

Mimo pravidelné středeční setkávání jsme dělali i online či offline výlety (každý UFOun sám za sebe). Vymýšleli jsme výzvy, chatboty a pekli jsme (video na youtube, podle kterého si děti mohly vyzkoušet jednoduchý recept – v zásobě máme další). Zároveň jsme se zapojili do Koronachallenge od Oddílu Poutníci a účastnili se Předčítače, který teď spoluorganizujeme a 11. 11. se k nám můžete připojit i vy. Potkávali jsme se i s vedoucími, hráli jsme hry, či pořádali mezioddílové „pubkvízy“.

Na druhou vlnu jsme chtěli být lépe připraveni. Když to začalo vypadat, že nás zase zavřou, svolali jsme válečnou poradu. Dopadlo to následovně: Naši činnost jsme přesunuli na online platformu Discord, kde se můžeme potkávat jak v rámci „družinek“, tak s rodiči i mezi vedoucími. Dále jsme se rozhodli některé schůzky rozdělit na Kreativní, Povídací, Hrací a Plné zajímavostí. V první takto rozdělené schůzce jsme si upekli buchtu, zahráli online deskové hry a pověděli si něco o bezpečnosti na internetu. A myslím, že to dopadlo výborně.

Co říci závěrem? Nebojte se onlinu. Jistě, všichni se těšíme, až se zase potkáme osobně, ale je potřeba pracovat s tím, co je. Pokud si nevíte rady, nebo máte pochybnosti, tak nám klidně napište a rádi si s vámi popovídáme a posdílíme zkušenosti.

Mája Šafaříková – oddíl UFO (www.oddilufo.cz), 213. PS UFO, Praha

Brabrouci – výzvy, hry i kvízy

Myšlenka na online aktivity se rodila již při jarní vlně, tam však moje úsilí směřovalo k Buď Ideální a na čistě oddílové aktivity již nezbýval čas. Nyní jsme se hned po začátku přerušení kontaktní činnosti pustili do aktivit tak, aby děti vstaly od počítačů a zároveň si trochu aktivně procvičily i tábornické dovednosti.

Každý týden vyvěšujeme jednu aktuální výzvu, kterou lze plnit jen daný týden. K tomu přibývají dlouhodobé výzvy všeho druhu pro aktivnější účastníky, například vyrábění krystalů ze soli, přespání doma ve spacáku či hledání soch v okolí bydliště. Za splnění každé výzvy je 1 bod, bodování ale příliš netlačíme, je to spíš doplněk pro ty, které to více motivuje.

Kromě výzev jsme přidali i část „Zábava“, kde si všichni můžou zkusit nejen zábavné kvízy. Na podzimky pak chystáme bezkontaktní venkovní hru po Modřicích, při které se budou sbírat kousky kódů podle fotonápověd – tak uvidíme, jaký o tuto týdenní aktivitu bude zájem. Do výzev se už teď zapojilo 16 účastníků, ale máme za sebou zatím jen první týden, a tak doufáme, že počet ještě naroste. Však sami koukněte na brabrouci.cz/online.

Paša – 66. PTO Brabrouci – PS Modřice

PS Jitřenka Kdyně – čtenářská výzva a pestrobarevné šaty

Pionýrská skupina Jitřenka Kdyně se snaží se svými členy a jejich rodiči zůstat i v této těžké době v kontaktu. Máme vymyšleno několik akcí.

První je čtenářská výzva, kterou jsme dětem vyhlásili na poslední schůzce, a do které se zapojují i rodiče, za což jsme moc rádi. Pokaždé, když přečtou nějakou knihu, tak ji vyfotí, pošlou nám ji a my si ji zapíšeme do tabulky. Cílem je zaplnit celou abecedu, přičemž knihy píšeme jak podle autorů, tak i podle názvu knihy.

Druhý úkol máme připravený – to bude obrázek postavičky, která bude mít vystřiženou část oblečení, například šaty. Děti budou mít za úkol si vybrat postavu, jít s ní do přírody a vždy ji přiložit k nějakému povrchu či krajině a vyfotit ji. Každý tento povrch nebo krajina tak postavičce propůjčí chybějící část oblečení.

A dalším úkolem bude výzva na postřeh, kterou jsme viděli na FB stránkách, kde často čerpáme inspiraci.

Ivana Mochurová – PS Jitřenka Kdyně

Iktómi – dubánci, kešky i šití kostýmů

I přes všechny lockdowny se stále snažíme zůstat co nejvíce v kontaktu s našimi dětmi a jejich rodiči. Záměrně neděláme schůzky on-line, jak by se možná nabízelo, protože si myslíme, že děti mají sezení u počítače po on-line výuce až až. Naopak se je snažíme trochu dostat ven a rozpohybovat. E-mailem a přes naše Facebookové stránky posíláme rodičům a dětem různé tipy na výlety, tvoření, hry, knížky, půjčujeme oddílové deskové hry, posíláme „výukové“ materiály (např. vlastnoručně vyrobené pexeso s mapovými značkami atd.). Zároveň je prosíme o zpětnou vazbu, aby nám napsali nebo vyfotili, jak se jim podařilo úkoly splnit, poslali jejich tipy na výlety atd. Děti tak třeba dostaly za úkol vyrobit dubánky – kromě návodu na YouTube, jak se dubánek vyrábí, jsme jim poslali i tipy na výlet, kde najdou dostatek žaludů na jejich výrobu, a seznámili jsme je s knihou o dubáncích.

Také jsme jim napsali, že bude mezinárodní den stromů, a poslali odkaz na audio knihu „Muž, který sázel stromy“ s tím, že pokud jim nějaké žaludy zbydou, mohou je jít zasadit. Také jsme dětem poslali souřadnice naší skupinové multicache, aby si ji mohly jít ulovit. Dalším úkolem bylo vyrobit draka. Drak mohl být jen krásný – na ozdobu, ale kdo chtěl, mohl nám poslat i fotku, jak jeho drak létá. Další výzva byla trochu o pohybu – naučit se dělat pořádné kliky a skákat přes švihadlo. Děti, které rády píší, nám mohou poslat básničku třeba o tom, jak se mají.

Na jaře jsme se zase věnovali výrobě indiánských kostýmů na tábor. Posílali jsme různé návody a tipy, jak ušít a vyzdobit správné indiánské šaty. Sdíleli jsme také různé osvědčené recepty na vaření a pečení, třeba na velikonoční perníčky. Sdíleli jsme i výzvu Pionýra „Buď ideální“ a nyní určitě pošleme i E-odborky. Využíváme bezva tipy na www.ucimesevenku.cz a www.jdeteven.cz. A hlavně se už moc těšíme, že se brzy zase se svými dětmi uvidíme…

Danka Chaloupková – 11. PTO Iktómi (PS Vlci Brno)

Lvíčata – šifrovačka v okolí klubovny

To, že nám zakázali dělat schůzky, ještě neznamená, že necháme děti sedět doma na zadku! Hned v pondělí potom, co nám zavřeli úplně všechno, jsem místo schůzky měl pro děti připravenou šiforvačku po stopách v okolí klubovny. Děti měly týden (po–ne) na to celou hru projít (byla krátká, jen 7 stop, které musely najít podle mapy). Na konci je čekal poklad. Někteří to udělali již v pondělí (kupříkladu jedna skupinka spolužáků ze třídy), další jednotlivě nebo po sourozeneckých skupinkách v průběhu týdne. Celkem trasu prošlo 15 z 23 dětí, které mají naše dvě mladší družinky. (A k tomu ještě pár mladších sourozenců a rodičů.) Kartičky byly běžně zalaminované a musím poděkovat sousedům, že všechny vydržely celý týden ve veřejném prostoru a nikdo jim nic neudělal.

Pusťte se do něčeho podobného. Dejte dětem důvod jít ven. To je to, co od nás potřebují (kromě sociálního kontaktu, který se ale zařizuje mnohem hůř…).

S pionýrskou POMOCÍ

Radovan – 68. PS Lvíčata, Praha

PS Údolí slunce – Schůzky v kýblu

Co se schůzkami, když jsou zakázané a nechcete se pouštět do on-line, kterého mají školáci už tak dost? My vrazili vše do kýblu.

Ze starých kyblíků od jogurtu, které dobře těsní, jsme pomocí pionýrské igelitky, papíru, izolepy, nůžek a fix vytvořili pionýrské schránky na schůzkové úkoly. Děti prostřednictvím vývěsky, SMS zprávy a FB stránek získaly nápovědu, od kdy a kde najdou první schránku. Ta obsahovala úkol, drobný dárek a indicii k další schránce. Vlastně zjednodušený geocaching.

Schránky jsou venku, v přírodě, takže v rámci zdravotních procházek, které jsou povolené, je možné je navštívit bez omezení.

Úkoly ve schránkách jsou činnosti, co by se dělaly na schůzce, byť zjednodušené, aby nestály rodiče moc práce. A taky odpovídají roční době – výrobky z přírodnin. S úkoly nám pomáhají pracovní listy z Výprav za poznáním, které mají děti doma a mohou si je vyplnit.

Za najití schránky získají děti drobnou odměny, aby byly motivované k hledání. V našem případě jde o pionýrské drobnosti – píšťalka, tužka, magnetka, KPZ, reflexní páska (na tu bude třeba asi větší kýbl)…

Co se týče zpětné vazby o plnění úkolů, zatím nevíme. Požádali jsme děti o fotodokumentaci a zprávu na FB, ale není to povinné. Plnící členové by měli vyplňovat pracovní listy zápisníků. Zvažujeme, že součástí bude tvorba jakéhosi deníčku plnění.

Teď jen aby schůzky v kýblu netrvaly moc dlouho a přálo nám počasí. Alternativou je truhla s číselným zámkem u klubovny, ale uvidíme – snad se brzo uvidíme.

Čus virus a covidu zmar

Katka Součková – PS Údolí slunce, Hamry nad Sázavou

Když nemůžeme na výlety do přírody spolu, tak alespoň každý zvlášť

„Přijdeme o Podzimáky, výpravu, která je za celý rok nejvíce turistická. Nebudeme moci chodit na různé výlety do přírody a objevovat nové kouty České republiky, jak jsme zvyklí…“ To vše nám běželo hlavou na začátku karantény. A tak jsme si položili otázku: „Co dělat, abychom přiměli děti chodit na výlety do přírody, i když nebudeme spolu?“ A v tu chvíli se zrodil nápad výzvy a vznikla „Severácká desítka“. Cíl výzvy je jednoduchý. Ujít za týden alespoň 10 kilometrů. Tuto výzvu jsme pro snadné porovnávání založili v Endomondu, což je webová i mobilní aplikace. Kilometry lze zaznamenávat během chůze, nebo následně ručně přidat v aplikaci. Během výzvy posíláme rodičům tipy na zajímavé výlety v okolí klubovny, na které se mohou vydat. Výzva běží čtyři týdny a nejlepší účastníci již mají nachozeno skoro 150 kilometrů. S podobným porovnáváním aktivity pak plánujeme pokračovat i po skončení karantény, v novém roce ale budeme bohužel muset změnit platformu, protože Endomondo v prosinci skončí. Podobných aplikací je ale dost, a tak věřím, že se nám podaří nachodit ještě spoustu kilometrů.

Lucka – 10. PTO Severka Brno

Detektivka na naučné stezce

Koronavirus uvěznil doma i nás, vedoucí PS Chomutov, a tak bylo dost času na brouzdání po internetu a hledání inspirace. On-line komunikace je fajn, ale není nad procházku na čerstvém vzduchu. Jak ale v této době vyrazit „společně“ za dobrodružstvím? Na řešení nás navedl facebookový příspěvek od Radovana Mlejnka a bylo rozhodnuto. Vytvoříme hru venku po trase a vytáhneme děti ven. Zvolili jsme trasu po naučné stezce po československých opevněních na vrch Kočičák. Se souhlasem zřizovatele stezky jsme pro tuto trasu vytvořili příběh detektivního pátrání. Účastník se stává detektivem a vyšetřuje krádež náhrdelníku. Na jednotlivých stanovištích pátrá po důkazech a také projde malým dopravním kvízem. V závěru hry se ukáže, jak se při detektivní práci osvědčil. Pokud si vedl dobře, odhalí pachatele.

Hru jsme umístili a nechali volně k dispozici na 14 dní. Zároveň jsme v místních skupinách na Facebooku na tuto hru upozornili. Naše zpětná vazba je zajištěna pomocí vyplnění on-line formuláře. Dobrá zpráva je, že 100 % účastníků si vedlo dobře a pachatele odhalili. Drobné zklamání je, že účast je prozatím relativně slabá. Věříme ale, že na to má vliv špatné počasí a do konce hry se ještě účast zvýší. Dalším faktem je, že ne všichni vyplní on-line formulář. O pár účastnících jsme se tak dozvěděli náhodou.

Ondra a Týnka – PS Chomutov

Vánoční charitativní sbírku lze uspořádat i při covidu

Vánoční sbírka je už naše tradiční akce. Před 12 lety jedna z maminek oddílu Klubíčko, který pracuje s maminkami a batolaty, přišla s myšlenkou na vánoční dárky pro obyvatele Domu sv. Zdislavy v Plzni. Začali jsme proto vždy v prosinci vybírat hračky, knihy a hry, které jsme potom dětem vezli pod stromeček. Protože je to azylový dům pro maminky s dětmi, které nemají jinak střechu nad hlavou, vždy jsme se setkali s díky. V loňském roce nás prosili, že mají na hračky sponzora, ale nedostává se jim hygienických pomůcek. A tak jsme sbírali papírové kapesníky, utěrky, vlhčené ubrousky atd. Protože je vše nyní vinou covidu zpomalené, začínáme letos sbírat už v listopadu, abychom měli vše včas na Vánoce připravené. Realizace probíhá tak, že sbírku nahlásíme na městský úřad, plakáty dáme na webové stránky města a necháme akci hlásit z městského rozhlasu. Dále o akci informujeme v okresním tisku, kde nám rádi otisknou informace. Na sběrná místa do MŠ, do školní jídelny ZŠ a do novinového stánku pak dáme koš a dostatek velkých igelitových pytlů. Průběžně naplněné pytle vozíme do klubovny a před štědrým dnem zatelefonujeme do Domu sv. Zdislavy, domluvíme si termín a čas, kdy máme věci přivézt, a sbírka je u konce. Nakonec ještě do městského rozhlasu necháme vyhlásit pro všechny dárce poděkování.

Vlasta Vasková – PS Hrádek