Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Umíme si poradit

Covid nám háže klacky pod nohy, kde může. Ne nadarmo je ale mezi Ideály Pionýra také Překonání, které se promítá v hledání nových cest a neobvyklých řešení, jež umožní zachovat naši činnost pro děti a zároveň dodržet všechna stanovená pravidla.

Mnoho pionýrských skupin a oddílů totiž opravdu dělá vše pro to, aby jejich činnost s dětmi mohla probíhat třeba i v nějaké „náhradní variantě“ – a za to jim patří obrovské poděkování.

Na těchto stránkách najdete inspiraci v příbězích některých z nich, stejně jako praktické náměty a informace, které mohou s udržením činnosti pomocí i u vás.

Čas od času se sem vraťte, protože další příklady i náměty budeme doplňovat. A jestli se o nějaké chcete sami podělit, tak pište na pionyr@pionyr.cz. Děkujeme!