Víte, že?

Největší akcí pro veřejnost, kterou pořádá Pionýr, je Ledová Praha. První ročník se konal v roce 2000. V posledních letech mívá pravidelně přes 14 000 účastníků.

Co mám dělat, když… jsem se nově stal vedoucím oddílu?

Stal ses vedoucím oddílu? Blahopřejeme! Již za sebou máš několik významných kroků, získal jsi důvěru a byl jmenován (podepsal jsi souhlas se jmenováním) a splnil jsi nutnou kvalifikaci. To hlavní tě teprve čeká, ale neboj, nejsi v tom sám. Přinášíme ti pár užitečných informací a odkazů.

Do začátku se ti může hodit:

Pionýrské databáze a aplikace:

  • Web pro členy – část pionýrského webu je určena jen členům 15+ – zde najdeš důležité dokumenty, odkazy, kontakty a další informace. Podle oprávnění uživatele tu lze i dost informací vkládat, jde například o články, hry a aktivity, informace o otevřených akcích, táborech, táborových základnách apod.
  • RISP – registrační a informační systém Pionýra – je databází členů a dalších evidovaných osob. Data můžeš použít například pro export seznamu účastníků akce. Pokud se ti nepodaří do systému vstoupit, obrať se na vedoucího své PS.
  • V RISPu se také nastavují práva pro přihlašování do členské části webu (více zde).
  • E-moška – internetový pionýrský jarmark – tady si můžeš vybrat z pionýrského oblečení, propagačních předmětů a materiálů pro děti i dospělé. Přihlašovací údaje jsou shodné s těmi do členské části webu.
  • Přihlašovna – slouží k přihlašování na pionýrské akce (Kamínka, RESET, vzdělávací kurzy apod.). Přihlašovací údaje jsou i zde shodné s těmi do členské části webu.

Kromě RISPu u všech dílčích aplikací (jako je právě E-moška či Přihlašovna) platí, že pokud se jednou přihlásíš, můžeš dle libosti „překlikávat“ a systém si tě až do odhlášení „pamatuje“.

Vzdělávání:

Jako vedoucí oddílu musíš mít splněnu Kvalifikaci oddílového vedoucího. Ale nezapomeň dbát na svůj další rozvoj i na vzdělávání ostatních členů oddílů – tvůj zástupce, instruktoři.

Činnost:

Náměty pro činnost můžeš čerpat například z nabídkových výchovných programů – ty najdeš buď na „Inspiruj se“ nebo tady.

Pionýr pořádá celorepublikové akce a soutěže (některé jsou i postupové), tak neváhej a vyprav se se svým oddílem na některou z nich. Potkáš tam stejně naladěné lidi. Ať už je to Pionýrský Sedmikvítek, uzlařská soutěž O Putovní pohár Zlaté růže, Pionýrská Stezka nebo sportovní turnaj. Informace průběžně vycházejí v Mozaice Pionýra.

Užitečné kontakty a odkazy:

Máš nějaký problém? Napiš nám na pionyr@pionyr.cz.