Víte, že?

Výstupy projektu Klíčení jsou volně k využití nejen pro další sdružení dětí a mládeže, ale například i pro školská zařízení.

Vzdělávání – oddíly a kluby

 

Činnost našich oddílů a klubů zajišťují kvalifikovaní vedoucí a instruktoři. Všechny osoby, které přímo pracují s dětmi v oddílech nebo klubech, mají před zahájením výkonu své funkce absolvovat Pionýrské minimum. Pro práci v oddílu je nutné získat kvalifikaci oddílového vedoucího nebo instruktora. Ty jsou popsány ve Směrnici pro přípravu a vzdělávání v Pionýru.

Každoročně probíhají kurzy, na kterých je možné potřebnou kvalifikaci získat. Krom toho se koná také letní táborová škola zaměřená na rukodělnou činnost, obdobná LTŠka se zaměřením na zážitkovou pedagogiku, semináře první pomoci, kurzy odborné přípravy pro lyžování, stavbu lanových lávek, výtvarných a rukodělných činnosti, k nabídkovým výchovným programům a další. Inspirací a náměty na další rozvoj je také nabitá největší akce pionýrského neformálního vzdělávání Kamínka. Aktuální informace o ní je možné získat například v Přihlašovně.

Další informace:

Co by tě ještě mohlo zajímat? Vyzkoušej: