Víte, že?

Pokud vás zajímá cokoli o Pionýru, můžete nám zavolat na číslo: 777 248 720 nebo napsat na e-mail: pionyr@pionyr.cz.

Ediční řada 1 – Co dělat

Obsahuje náměty k činnosti – programovou nabídku pro činnost oddílů s různým základním zaměřením. Zahrnuje také publikace, které slouží všem oddílům či klubům, protože se soustřeďují na výchovu v duchu obecných zásad zachycených například v Programu Pionýra. Některé náměty ale nebyly dosud dotvořeny do podoby publikace, a tak se stále nacházejí mezi rozpracovanými a nedokončenými náměty.

Ediční řadu námětů můžeme dále rozdělit do oblastí činnosti podle typu oddílů.

Všestranné a všeobecné
Pionýr – dobrodružství na míru – přehled aktuálních zájmových a volnočasových aktivit. Publikace obsahuje popis nabídkových aktivit, které je možné využít v rámci činnosti Pionýra. Vydáno v roce 2013.
Výchovné programy – Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly, Osmá planeta – soubor metodických listů v šanonech určených pro oddílovou činnost ve čtyřech věkových kategoriích (nejmladší, mladší, starší, 15+). Každý program obsahuje náměty z oblastí člověk a společnost, příroda, sport, technika, umění. Vydáno v roce 2013 a průběžně doplňováno přílohami v Mozaice. Sadu materiálů můžete získat zapojením do výchovných programů. Jednotlivé aktivity jsou přístupné i na webu Inspiruj se.
Zápisník Mláďátek – sešit pracovních listů, který slouží na podporu výchovného programu Mláďátka. Náměty jsou určeny dětem, které neumí číst a psát. Vydáno v roce 2013. Zápisník je možné získat pro oddíly zapojené do výchovných programů.
Zápisník Zvířátek (2013) – sešit pracovních listů, který slouží na podporu výchovného programu Zvířátka. Náměty jsou uzpůsobeny věkové kategorii dětí, které začínají číst a psát. Vydáno v roce 2013. Zápisník je možné získat pro oddíly zapojené do výchovných programů.
Zápisník Výpravy za poznáním – zápisník pro děti určený především oddílům, které využívají program činnosti Putování se psem. Zpracování formou náplně do karisbloku A6 dovoluje dětem brát jej všude s sebou a doplňovat jej o další listy. Vydáno v roce 2016. Vytištěnou podobu v kroužkové vazbě nebo v karisbloku si můžete objednat na E-mošce.
Sborník příkladů dobré praxe I. (k programům Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem) a Sborník příkladů dobré praxe II. (k programům Tajemství staré truhly, Osmá planeta) obsahují náměty z metodických listů, které byly vyzkoušeny během oddílové činnosti a doplněny o nové nápady. Sborníky byly vydány v roce 2013 a jsou průběžně doplňovány přílohami v Mozaice. V tištěné podobě jsou k dispozici oddílům zapojeným do výchovných programů.
Zápisník Zvířátek (2008) – sešit pracovních listů, který sloužil původnímu výchovnému programu – celoroční etapové hře. Na rozdíl od novější verze v něm nejsou zohledněny přístupy k dětem se specifickými potřebami ve vzdělávání. Naposled vydáno v roce 2008. Zápisník je možné získat v E-mošce.
Etapové hry – publikace popisují tradiční součást pionýrské činnosti na letních a zimních táborech či během celoroční činnosti. Jejich vydávání má dlouhou tradici především díky každoročně vyhlašované soutěži etapových her.
Život oddílu – Knížka o participaci – příručka věnovaná tomu, jak lépe zapojit děti do dění v oddílu – do přípravy aktivit, realizace a hodnocení činnosti. Publikace byla vydána v roce 2005 díky financování projektu Českou národní agenturou mládež. O knižní podobu si můžete napsat, nebo se s jejím obsahem můžete seznámit na stránkách projektu.
Oáza – metodická příručka s praktickými náměty na podporu rozvoje tolerance a přirozeného zapojení dětí s odlišnostmi (národními, kulturními, sociálními apod.). Publikace vznikla díky podpoře České národní agentury Mládež v roce 2003. O knižní podobu publikace si můžete napsat.
Speciál Mozaiky – tahák pro (začínající) vedoucí obsahuje nápady na inovaci oddílové činnosti, popisuje způsoby, jak se zapojit do výchovných programů, seznamuje s akcemi a soutěžemi Pionýra, ukazuje některé nové aktivity vhodné pro oddíly a kluby. Vydáno v dubnu 2017.
Speciál Mozaiky – otevřené akce (nejen) pro začátečníky – náměty, rady a tipy pro uspořádání akcí, při kterých se Pionýr propaguje činností. Využijí jej všichni, kdo chtějí oslovit veřejnost nebo přivést nové děti do oddílu. Vydáno v dubnu 2016.
Turisticko-tábornické
Robinsonův ostrov – náměty na činnosti pro začínající vedoucí turistických oddílů. Vydáno v roce 1994.
Sportovní
Pentatlon – publikace popisuje konkrétní soutěž v pěti sportovně-herních disciplínách (kolektivní a individuální sport, sportovní stezka, netradiční sport a hra). Publikace vznikla díky podpoře České národní agentury mládež v roce 2001.
Pravidla netradičních rekreačních sportů – sbírka pravidel sportů pro zpestření činnosti oddílů a táborů. V době zpracování publikace se jednalo o opravdové novinky, řada z nich se ale postupem doby rozšířila. Vydal Pionýr v roce 1998. Odkaz směřuje na podklady k publikaci.
Speciál Mozaiky – sport, tipy (nejen) pro začínající vedoucí. Speciál přináší náměty, jak dát dětem chuť sportovat. Radí, jak uspořádat turnaj například v některé netradiční sportovní hře. Přináší vedoucím tipy, jak sportovat s oddílem v přírodě i jinde. Vydáno v listopadu 2017.
Branná činnost
Speciál Mozaiky – branná výchova je víc než hraní na vojáčky. Speciál popisuje mnoho námětů, které se využívají v branných oddílech, ale objevují se téměř ve všech oddílech, když učí děti, jak se o sebe mají postarat. Přináší například inspiraci, jak se zážitkově vypořádat s výukou první pomoci nebo zpestřit práci s mapou a buzolou. Vydáno v listopadu 2016.
Přírodovědné
Rok v přírodě – soubor náměrů členěný podle jednotlivých měsíců, který dává ucelený nabídkový program pro přírodovědně zaměřené oddíly. Zahrnuje ale také prvky nutné k pobytu v přírodě a k podpoře ohleduplného chování v ní. Rok vydání 1998.
Kulturní
Apollonovy hry 1 (kino, divadlo), 2 (výstava, nad knihou) 3 (za písničkou, na koncert). Autor popisuje náměty pro kulturně zaměřené oddíly. Jsou ale užitečné pro každý oddíl, který se příležitostně zabývá kulturní činností. Vydáno v roce 2001