Víte, že?

Pokud ve vašem okolí není pionýrský oddíl, můžete ho založit i sami. Ozvěte se nám a my vám rádi poradíme - volejte 777 248 720 nebo pište na adresu pionyr@pionyr.cz.

Ediční řada 2 – Kdo a jak

Publikace jsou určeny na podporu systému vzdělávání v Pionýru. Názvy zpravidla odpovídají kurzům určeným pro získání kvalifikace k výkonu příslušné funkce.

Stanovy Pionýra a Program Pionýra – tištěná verze základních dokumentů schválených XI. výročním zasedáním Pionýra (24. 9. 2022)
  Pionýrské minimum (POP, 2016) – aktualizovaný studijní materiál ke vstupnímu školení pro přímou práci s dětmi a mládeží v Pionýru. Publikaci vydalo na základě aktuálního Programu Pionýra Pražské pionýrské vzdělávací centrum v roce 2016
  Kvalifikace instruktora Pionýra (2006) – soubor materiálů pro přípravu instruktorů oddílů a klubů vydalo Ústřední pionýrské vzdělávací centrum v roce 2006, v současné době probíhá jeho aktualizace
  Studijní text pro Kvalifikaci instruktora (JmKOP, 2015) – publikaci vydalo Pionýrské vzdělávací centrum Jihomoravské KOP v roce 2015 v rámci projektu Pojďme spolu
  Studijní text KOV – pro kvalifikaci oddílového vedoucího. Publikaci vydalo Pionýrské vzdělávací centrum Jihomoravské KOP v roce 2015 v rámci projektu Pojďme spolu
  Rukověť pro začínajícího vedoucího – obsahuje souhrn námětů a doporučení pro ty, kdo se rozhodnou pracovat s oddílem. Vydalo ÚPVC v roce 2004
  Tábor volá (2012) – studijní text k přípravě na kvalifikaci hlavního vedoucího tábora. Publikaci vydalo Ústřední pionýrské vzdělávací centrum v roce 2012
  Studijní text HVDT (2015) – je určen pro přípravu hlavních vedoucích letních táborů. Publikaci vydalo Pionýrské vzdělávací centrum Jihomoravské KOP v roce 2015 v rámci projektu Pojďme spolu
  Hospodář pionýrského tábora – materiál je určen pro vzdělávání táborových hospodářů. Vydalo jej v roce 2008 Ústřední pionýrské vzdělávací centrum
  Jak na projekty – aneb hrst zkušeností k využití o tom, jak napsat dobrý projekt, když hledáte prostředky k zajištění své činnosti
  Revizor pionýrské skupiny – metodická pomůcka k revizní činnosti na úrovni pionýrské skupiny. Vydalo Ústřední pionýrské vzdělávací centrum v roce 2008
  Abeceda lektora – publikace, je určena hlavně pro lektory Pionýra. Má sloužit všem, kdo se chtějí zapojit do lektorské činnosti. Vydalo ÚPVC v roce 2005
  Vzdělávání dospělých – Pracovní text pro rozvoj lidských zdrojů na úrovni pionýrské skupiny a práci pionýrských vzdělávacích center. Vydalo ÚPVC v roce 2003
Z klubovny až k oceánu – malý rádce pro cesty oddílů do Evropy i Evropy do oddílů. Souhrn informací z mezinárodní činnosti a metodických doporučení, pro rozvoj spolupráce se zahraničními partnery a obohacení oddílové činnosti. Vydal Pionýr v roce 2009.
Zpětná vazba – náměty, jak získat potřebné informace o tom, jak činnost oddílu vnímají děti a jak tyto náměty využít. Čtenář zde najde i mnoho her a aktivit, jak je možné zpětnou vazbu získávat opravdu nenásilně. Publikace byla vydána v roce 2017. O knižní podobu si můžete napsat.