Podání vlastního námětu

X. výroční zasedání Pionýra

13. listopadu 2021 – Pardubice

Podání vlastního námětu

Návrhy na úpravu dokumentů, jejichž úprava přísluší VZP, může podat kterýkoliv orgán Pionýra nebo jeho pobočných spolků (krajských organizací, pionýrských skupin/center).

Pro podání návrhu využijte připravený formulář. Do předurčených polí vyplňte požadované údaje, u typu námětu vyberte ze seznamu a návrh a odůvodnění zapište do existujících ohraničených bloků.

Vyplněný dokument zašlete e-mailem na adresu okxvzp@pionyr.cz nebo datovou schránkou na d. s. Pionýra (ID u36ia36). Podnět je také možné vytištěný odeslat na adresu Pionýr, z. s. – Senovážné náměstí 977/24 – 116 47 – Praha 1. Obdržený námět následně zpracuje Obsahová komise postupem, který je uvedený níže.

Před podáním doporučujeme prostudovat Řád pro přípravu a jednání VZP. Je třeba také dodržet stanovené termíny: nové návrhy na změny dokumentů musí být podány nejpozději do 13. 7. 2021. Jiné návrhy a náměty k dalším otázkám VZP, má-li o nich VZP jednat, je možné dodat Obsahové komisi do 13. 9. 2021.

Postup zpracování námětů na změny dokumentů

V první fázi byly zpracovány náměty shromážděné z různých stran spolku. Tyto náměty Obsahová komise projednala a předkládá k široké diskusi ve spolku, budou také prezentovány a dále prodiskutovány na „oblastních poradách“ jednotlivých krajských organizací v průběhu jara 2021 a případně dle zpětné vazby upraveny a doplněny. Náměty jsou zveřejněny na stránce Úpravy Stanov a Řádu.

Následně (až do 13. 7. 2021) je možné předložit nové návrhy na změny uvedených dokumentů ze strany kterékoliv pionýrské skupiny/centra nebo krajské organizace Pionýra. Obsahová komise došlé návrhy projedná a pokud si je osvojí, zahrne je k návrhům, které bude překládat na Výročním zasedání a zveřejní je. Pokud návrhy Obsahová komise nezahrne, zveřejní k nim příslušné zdůvodnění (viz zde).

Do 13. 9. 2021 je možné ze strany pobočných spolků předkládat alternativní návrhy k již dříve předloženým materiálům. Obsahová komise je opět projedná a rozhodne o zahrnutí do předkládaných návrhů.

Do 13. 10. 2021 pak bude zveřejněna konečná podoba materiálů zpracovaných Obsahovou komisí pro jednání VZP. Zvolení delegáti ji následně obdrží písemně.

Přímo na jednání výročního zasedání je možné pozměňovací návrhy k těmto dokumentům předkládat pouze písemně – ovšem minimálně 120 minut před zahájením jejich projednávání podle schváleného programu a dle postupu stanoveného Řádem pro přípravu a jednání VZP. Vřele ale doporučujeme návrhy předložit již dříve k rukám Obsahové komise – tedy do 13. 7. (resp. 13. 9.).