Obsahová komise

X. výroční zasedání Pionýra

13. listopadu 2021 – Pardubice

Obsahová komise

Obsahová komise zajišťuje zejména sběr a utřídění námětů pro stanovení obsahu jednání Výročního zasedání Pionýra (VZP) a kandidátů pro volby orgánů Pionýra, prováděné VZP. Její členy jmenoval zpravidla na návrh jednotlivých krajských organizaci Výkonný výbor České rady Pionýra.

Kontakt

Náměty pro Obsahovou komisi (úprava Stanov, navržení kandidátů do orgánů, návrhy dalších materiálů k projednání Výročním zasedáním aj.) je možné zasílat na e-mail okxvzp@pionyr.cz.

Podrobné informace k zaslání námětu na změnu dokumentů najdete na stránce Podání vlastního námětu.

Při zasílání návrhů prosíme dodržujte pravidla stanovená Řádem pro přípravu a jednání Výročního zasedání Pionýra a příslušné termíny.

Členové Obsahové komise

Jméno Krajská organizace Pionýra Pionýrská skupina Kontakt
Dušan Pěchota
předseda ObK
zpravodaj pro personální obsazení
JčKOP PS Jindřichův Hradec dusan@pionyr.cz
Kateřina Brejchová
zpravodaj pro Řád pro přípravu a jednání VZP
POP 63. PS Sosna Praha 8 kaca@pionyr.cz
Pavel Buchta
zpravodaj pro Stanovy Pionýra
JmKOP PS Pionýr Řečkovice pavlin@severka.cz
Milan Matyáš JmKOP PS Tažní ptáci matyasm@email.cz
Martin Bělohlávek POP, PlKOP PS Záře, PS Čtyřlístek martin@pionyr.cz
Ondřej Machulda POP 68. PS Lvíčata ondra@lvicata.cz
Ivana Vejvodová KhKOP PS Za Vodou vejvodova.pionyr@seznam.cz
Martin Mlynářík PlKOP PS Hradec martin.mlynarik@seznam.cz
Jan Šašek PlKOP PS Tuláci Klatovy histor@seznam.cz
Jiří Žďára SKOP 6. PS Kolín jiri.zdara@seznam.cz
Darina Zdráhalová OZKOP 2. PS Julia Fučíka Kroměříž zdrahalova.darina@seznam.cz
Ludmila Kočí OZKOP PC Kroměříž ludmila.koci@seznam.cz
Organizační tajemník X. VZP
Anna Mindlová PlKOP PS Jitřenka Kdyně anicka@pionyr.cz