Pionýrská přihlašovna


Pionýrská apatyka 2020

4. 9. 18:00 - 6. 9. 2020 14:00

Slavíkov, u Ždírce nad Doubravou

Pionýrská apatyka je tak trochu jiná konference o činnosti Pionýra.

Na co se určitě můžeš v Pionýrské apatyce těšit?

 • Debaty k jednotlivým tématům, s podklady z elektronické diskuse a výstupy z dotazníkového šetření.             
 • Kulaté stoly např. na témata kořeny Pionýra, studijní materiály ke vzdělávání, práce s dospělými ve spolku.
 • Praktické dílny – ochutnávky aktivit k jednotlivým oblastem činnosti se členy republikových štábů a sekcí, např. sportovní aktivity, branná výchova.
 • Tříminutovky - máš dobrý nápad, námět nebo tip? Nenech si to pro sebe a poděl se o něj. V nedělním dopoledním bloku ve vymezeném čase tří minut máš příležitost představit ostatním nápady, které u vás fungují, podělit se o zajímavé náměty nebo ostatním vysvětlit, jak to u vás chodí. Využít k prezentaci můžeš i dataprojektor. Pokud do toho jdeš, napiš nám o tom při přihlašování. Potřebuješ na prezentaci víc času? Napiš na anna.novakova@pionyr.cz. Čas můžeme v případě potřeby až zdvojnásobit.

Zveme i tebe, zveme každého, kdo má k tématům co říct. Zapoj se co nejdříve  do diskuzí, zjistíš, které téma je ti nejbližší a budeš mít později při tvorbě osobního programu jednodušší rozhodování.

 

Pořadatel akce: Pionýr, z. s.

Doprava: vlastní

Strava: zajištěna

Přihlášení

 • Kapacita: 100 účastníků, přihlášených účastníků 76
 • Uzávěrka přihlášek: 31. 7. 2020

Sekce

5. 9. 2020, 9:00

 • Kulatý stůl k akcím a soutěžím
  5. 9. 2020 9:00 - 10:30

  Vneste do pionýrských akcí a soutěží svůj nápad. Zpřístupnit a zatraktivnit je pro svou skupinu nemusí být těžké. 

  Každý máme jasnou představu, co a jak chceme, a jak se to má dělat. Podělte se o své náměty, nápady a praktické zkušenosti. 

  Věcná debata by měla přinést konkrétní návrhy, které nezapadnou. Prosadit svůj pohled na věc v oblasti akcí a soutěží a stát se právoplatným členem štábu může každý...

  • Kapacita: 20 účastníků, přihlášených účastníků 11
  • Lektor: Katka "Pimpa" Součková

 • Kulatý stůl k historii Pionýra v oddílech
  5. 9. 2020 9:00 - 10:30

  Je pro nás historie Pionýra výchovným prvkem? Jak zapojit naši historii do oddílového života?

  Propojováním historie s děním v oddílech rozvíjíme znalosti, postoje i schopnosti dětí. Tradice a rituály. Historie pionýrského hnutí nabízí příležitosti k promítání základních hodnot Pionýra (viz Ideály Pionýra) do běžné činnosti oddílů.

  Cílem setkání není informování o historii nebo případné spory o některé etapy naší minulosti, ale rozprava k využití pionýrské historie ve výchovné činnosti.

  • Kapacita: 20 účastníků, přihlášených účastníků 1
  • Lektor: Martin Bělohlávek

 • Kulatý stůl k práci s dospělými v Pionýru
  5. 9. 2020 9:00 - 10:30

  Při osamostatnění Pionýra v roce 1990, jehož výročí letos slavíme, bylo jedním z důležitých témat i členství dospělých. Jak jsme s ním naložili? K čemu nám je a jak s ním pracujeme?

  Pojďme si vážně odpovědět na otázky: Jaké postavení mají mít dospělí lidé v Pionýru? Jaké role by měli zastávat? K čelu by jim měl Pionýr být? K čemu by oni měli být Pionýru a proč by měli lidé v Pionýru zůstávat i v dospělosti?

  Cílem stolu je získat jasnou představu o rolích, které je žádoucí, aby dospělý v Pionýru zastával a vzájemném významu vztahu pionýr/ka-Pionýr (ve smyslu jedinec-spolek) a o způsobech, jak tohoto žádoucího stavu dosáhnout.

  • Kapacita: 20 účastníků, přihlášených účastníků 16
  • Lektor: Radovan Mlejnek

 • Kulatý stůl ke vzdělávacím materiálům
  5. 9. 2020 9:00 - 10:30

  V dubnu byl naplánovaný kulatý stůl ke vzdělávacím materiálům, ale Covid se ukázal jako důležitější téma. Pojďme to zkusit znovu. Vzdělávací materiály – co na nich upravit, co předělat, vydávat tištěné či elektronicky, mají nárok na vlastní web (nebo stačí jen soubory ke stažení), jak na aktualizace a další.

  • Kapacita: 20 účastníků, přihlášených účastníků 16
  • Lektor: Lída Kočí, Dušan Pěchota

 • Sekce rozvoje výchovných programů
  5. 9. 2020 9:00 - 10:30

  Setkání Sekce rozvoje výchovných programů, na kterém budou řešeny otázky výchovných programů a návazných aktivit.

  Tato část jednání je vyhrazena pouze pro členy sekce.

  • Kapacita: 20 účastníků, přihlášených účastníků 4
  • Lektor: Darina Zdráhalová

 • Štáb Pionýrského Sedmikvítku
  5. 9. 2020 9:00 - 10:30

  Setkání Štábu Pionýrského Sedmikvítku, který na svém jednání bude řešit otázky týkající se soutěžních řádů, propozic, sjednocování kategorií napříč jednotlivými oblastmi, krajská kola a republiková finále.

  Toto jednání je určeno pouze pro členy štábu.

  • Kapacita: 20 účastníků, přihlášených účastníků 2
  • Lektor: Lenka Sakařová5. 9. 2020, 10:45

 • Model vzdělávání a pionýrských škol
  5. 9. 2020 10:45 - 12:15

  Vzdělávání je základním nástrojem pro přípravu dobrovolníků na práci v Pionýru. Působí na osobnostní rozvoj dobrovolníků, rozšiřuje jejich kompetence, motivuje je a nabízí jim další možnosti růstu a seberealizace. Vzdělávání musí být živým organismem, který se vyvíjí a reaguje na potřeby, ale i trendy vzdělávání. Proto je třeba, aby nastaly změny, které povedou ke zvýšení úrovně a atraktivity vzdělávání ve spolku.

  Toto jednání je určeno pouze pro garanty PVC a předsedy KOP.

  Jednání sekce bude probíhat ještě po večeři od 19.30 do 20.30. Prosíme, počítej s tím.

  • Kapacita: 20 účastníků, přihlášených účastníků 11
  • Lektor: Kočí Ludmila

 • Motivace a oceňování dobrovolníků a dětí
  5. 9. 2020 10:45 - 12:15

  Výsledkem diskuse by měl být realizovatelný návrh dalšího postupu v oblasti motivace a odměňování dobrovolníků a dětí. Jde tedy o to, vytvořit základ budoucího metodického podkladu k odměňování a motivaci dobrovolníků, souhrn základních předpokladů funkční motivace a seznam námětů na odměňování dobrovolníků.

  Hlavní motivace lidí k činnosti v (pro) Pionýru by měla vycházet z jejich osobní identifikace s "pionýrskou identitou". Oceňování lidí by mělo vést k podpoře a prohlubování jejich (osobní) motivace. Ocenění práce dobrovolníků (a jejich motivace k ní) by se mělo stát nedílnou součástí "spolkové kultury" Pionýra. Souhlasíte? Pojďme hledat cesty a odpovědi.

  Chcete vědět víc? Prostudujte si materiály a odkazy k tomuto tématu.

  Jednání sekce bude probíhat ještě po večeři od 19.30 do 20.30. Prosíme, počítej s tím.

  • Kapacita: 20 účastníků, přihlášených účastníků 4
  • Lektor: Radovan Mlejnek

 • Práce s kategorií 14+
  5. 9. 2020 10:45 - 12:15

  14+ je kategorie našich členů, po kterých začínáme vyžadovat povinnosti a často zapomínáme na to, že si chtějí také ještě hrát. Měli bychom se zaměřit na vytváření prostředí pro tyto “děti a členy”, tak aby jejich činnost v Pionýru nebyla jen o povinnostech, ale i o zábavě? Měly by to být aktivity, které budou člena posouvat dál a bude z nich moct čerpat inspiraci do další své činnosti? Nebo se zaměřit jen na „konzumní“ aktivity bez dalšího smyslu?

  Jednání sekce bude probíhat ještě po večeři od 19.30 do 20.30. Prosíme, počítej s tím.

  • Kapacita: 20 účastníků, přihlášených účastníků 14
  • Lektor: Jan Klec

 • Průvodcování
  5. 9. 2020 10:45 - 12:15

  Průvodcování je přirozenou formou vzdělávání dobrovolníků. Se spolehlivým průvodcem (mentorem) je začátek v každé funkci jednodušší, rychlejší a efektivnější. Cílem pro další rozvoj je zhodnotit výstupy a plnění úkolů Konference o činnosti Pionýra z roku 2015, hledat cesty podpory a motivace pro mentory, zaměřit se na podporu průvodcování nejen u instruktorů, ale u všech dobrovolníků nastupujících do nějaké funkce na všech úrovních a především vnímat průvodcování jako způsob výchovy a přípravy budoucích funkcionářů (vedení PS, členové KRP/ČRP, lektoři PVC apod.).

  Jednání sekce bude probíhat ještě po večeři od 19.30 do 20.30. Prosíme, počítej s tím.

  • Kapacita: 20 účastníků, přihlášených účastníků 1
  • Lektor: Čechová Dagmar

 • Soutěže a akce v Pionýru
  5. 9. 2020 10:45 - 12:15

  Úkolem diskuse je posoudit společně stav a možnosti rozvoje spolkových akcí a soutěží - RESET, UZNADO, Pionýrský Sedmikvítek, airsoft, dodgeball a další sportovní turnaje, branná hra, celoroční hra. Jak tohle široké téma uchopit?

  Jednání sekce bude probíhat ještě po večeři od 19.30 do 20.30. Prosíme, počítej s tím.

  • Kapacita: 20 účastníků
  • Lektor: Katka "Pimpa" Součková

 • Výchovné programy
  5. 9. 2020 10:45 - 12:15

  Výchovné programy Výpravy za poznáním (Mláďátka, Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly, Osmá planeta) nabízejí jednotlivé náměty i celoroční náplň činnosti. Součástí výchovných programů jsou i Odborky, které směřují k podchycení a prohloubení zájmu jednotlivce, podpoře jeho samostatné aktivity.

  Také budeme diskutovat o Odborkách – jejich aktuálním stavu ověřování a zhodnocení zpětné vazby od oddílů, které s Odborkami pracují. - Diskuse a cestách Odborek do oddílů i případných změnách (včetně těch formálních), zaznamenávání, „plástve Odborek“ a další.
  Jednání sekce bude probíhat ještě po večeři od 19.30 do 20.30. Prosíme, počítej s tím.

   

  • Kapacita: 20 účastníků, přihlášených účastníků 4
  • Lektor: Vlaďka Brandová

 • Životaschopný oddíl
  5. 9. 2020 10:45 - 12:15

  Práce oddílu je základní výchovnou prací ve spolku. Proto je důležité jasné vymezení a vysvětlení rámce činnosti jednotlivých organizačních jednotek (PS, oddíl, družina) s důrazem na úlohu družin. V této diskusní sekci se budeme věnovat otázce, nakolik je pro nás důležitá pravidelná činnost oddílu,  práce s družinami a jak připravovat děti na vedení družin. Životaschopný oddíl má zpravidla své tradice a rituály, o nichž je třeba diskutovat a sdílet ve spolku myšlenku jejich významu a důležitosti.

  Jednání sekce bude probíhat ještě po večeři od 19.30 do 20.30. Prosíme, počítej s tím.

   

  • Kapacita: 20 účastníků, přihlášených účastníků 10
  • Lektor: Pavla "Paša" Pokorná5. 9. 2020, 13:30

 • Branná výchova I.
  5. 9. 2020 13:30 - 15:30

  Branná výchova není jen airsoft, ale třeba i první pomoc. Přijď se podívat, jak fungují airsoftové oddíly a jaké mají vybavení. Nebo jak s dětmi vyzkoušet poskytování první pomoci (ukázka maskovaného zranění a jeho ošetření).

  • Kapacita: 15 účastníků, přihlášených účastníků 7
  • Lektor: bude upřesněn

 • Pionýrský Sedmikvítek I.
  5. 9. 2020 13:30 - 15:30

  Přijď se seznámit s jednotlivými oblastmi kulturně-umělecké soutěže Pionýrský Sedmikvítek. Můžeš si zde také vyzkoušet enkaustiku a drátkování.

  • Kapacita: 15 účastníků, přihlášených účastníků 1
  • Lektor: Lenka Sakařová, Marcela Hrdličková

 • Sportovní aktivity I.
  5. 9. 2020 13:30 - 15:30

  Rozhýbej svoje tělo a zahraj si dodgeball nebo kin-ball. Pokud nechceš hrát, můžeš se jen přijít podívat.

  • Kapacita: 24 účastníků
  • Lektor: Ondřej Šmída (dodgeball), Jan Klec (kin-ball)

 • Technika I.
  5. 9. 2020 13:30 - 15:30

  Také ti přijde, že je tato oblast málo vidět? Přijď se podívat na to, jak využít Ozobota, stavebnici Merkur, 3D tiskárnu nebo řezací plotr v činnosti oddílu. A nezapomeneme ani na fotografování.

  • Kapacita: 15 účastníků, přihlášených účastníků 15
  • Lektor: Dušan Pěchota, Mirka Tolarová

 • UZNADO I.
  5. 9. 2020 13:30 - 15:30

  Přijď se podívat na jakém principu je hra založena, jaká mohou být stanoviště, co je připraveno, jak si hru zahrát. Součástí bude i ukázka stanoviště. Zvládneš splnit úkoly pro děti?

  • Kapacita: 15 účastníků, přihlášených účastníků 15
  • Lektor: Katka "Pimpa" Součková5. 9. 2020, 16:00

 • Branná výchova II.
  5. 9. 2020 16:00 - 18:00

  Branná výchova není jen airsoft, ale třeba i první pomoc. Přijď se podívat, jak fungují airsoftové oddíly a jaké mají vybavení. Nebo jak s dětmi vyzkoušet poskytování první pomoci (ukázka maskovaného zranění a jeho ošetření).

  • Kapacita: 15 účastníků, přihlášených účastníků 15
  • Lektor: bude upřesněn

 • Pionýrský Sedmikvítek II.
  5. 9. 2020 16:00 - 18:00

  Přijď se seznámit s jednotlivými oblastmi kulturně-umělecké soutěže Pionýrský Sedmikvítek. Můžeš si zde také vyzkoušet enkaustiku a drátkování.

  • Kapacita: 15 účastníků, přihlášených účastníků 5
  • Lektor: Lenka Sakařová, Marcela Hrdličková

 • Sportovní aktivity II.
  5. 9. 2020 16:00 - 18:00

  Rozhýbej svoje tělo a zahraj si dodgeball nebo kin-ball. Pokud nechceš hrát, můžeš se jen přijít podívat.

  • Kapacita: 24 účastníků, přihlášených účastníků 6
  • Lektor: Ondřej Šmída (dodgeball), Jan Klec (kin-ball)

 • Technika II.
  5. 9. 2020 16:00 - 18:00

  Také ti přijde, že je tato oblast málo vidět? Přijď se podívat na to, jak využít Ozobota, stavebnici Merkur, 3D tiskárnu nebo řezací plotr v činnosti oddílu. A nezapomeneme ani na fotografování.

  • Kapacita: 15 účastníků, přihlášených účastníků 3
  • Lektor: Dušan Pěchota, Mirka Tolarová

 • UZNADO II.
  5. 9. 2020 16:00 - 18:00

  Přijď se podívat na jakém principu je hra založena, jaká mohou být stanoviště, co je připraveno, jak si hru zahrát. Součástí bude i ukázka stanoviště. Zvládneš splnit úkoly pro děti?

  • Kapacita: 15 účastníků, přihlášených účastníků 6
  • Lektor: Katka "Pimpa" Součková