Víte, že?

Činnost pionýrských oddílů a klubů je rozmanitá také díky tomu, že se na její tvorbě podílejí i děti.

Motivace a odměňování dobrovolníků

Hlavní myšlenka:

Návrh dalšího postupu v oblasti motivace a odměňování dobrovolníků a dětí.


Cíl:

Pro další rozvoj je nezbytné:

 • Vytvořit základ budoucího metodického podkladu k odměňování a motivaci dobrovolníků
  • Vytvořit souhrn základních předpokladů funkční motivace
  • Vytvořit seznam námětů na odměňování dobrovolníků
  • Vytvořit plán pro materiální podporu oceňování
  • Vytvořit plán pro vznik budoucí podoby odměň/vyznamenání
 • Vytvořit skupinu lidí aktivně na tématu participujících a rozvíjejících ho i po MOK
 • Vytvořit časový plán dalšího postupu (návrh směrnice, dalších prostředků, propagace…)

Podklady a související dokumenty:

To důležité:

 • Hlavní motivace lidí k činnosti v (pro) Pionýru by měla vycházet z jejich osobní identifikace s „pionýrskou identitou“.
 • Oceňování lidí by mělo vést k podpoře a prohlubování jejich (osobní) motivace.
 • Ocenění práce dobrovolníků (a jejich motivace k ní) by se mělo stát nedílnou součástí „spolkové kultury“ Pionýra.
 • Oceňování dobrovolníků – výtah, pracovní text. Radovan Mlejnek
 • Náměty na změny, filozofický základ, pracovní text. Radovan Mlejnek

Současný stav v Pionýru:

Další inspirativní dokumenty:


Na úrovni KOP:

 • Zjistit stav (Jak toto téma lidé vnímají, jak motivují, jak odměňují, jak oceňují.).
 • Sesbírat náměty, nápady, příklady dobré praxe.
 • Oslovit zájemce o téma, vyzvat je k participaci.

Na Malé obsahové konferenci:

 • Připravit shrnutí podkladů z KOP.
 • Zřídit pracovní skupinu, která:
  • vyhodnotí náměty a zkušenosti z KOP,
  • vytvoří souhrn základních předpokladů funkční motivace,
  • vytvoří seznam námětů na odměňování dobrovolníků,
  • vytvoří plán, nebo alespoň shrne nároky, na materiální podporu oceňování,
  • připraví výstupy,
  • ustaví základ dlouhodobé pracovní skupiny a jejího lídra (člena VV ČRP).

Nositel tématu v obsahové komisi: Radovan Mlejnek

Na prezentaci se podílejí: Jana (Pralinka) Světlíková, Tomáš (Indy) Šťáva