Poznámky k letní činnosti aneb covid-necovid

Připomenutí táborové legislativy a další doporučení

HYGIENA A SOUVISEJÍCÍ

Vyjádření od hlavní hygieničky dává signál: Letos by měly tábory proběhnout v souladu s dlouhodobě platnými pravidly – příprava i průběh se má řídit dle platné předcovidové legislativy, což je dobrá zpráva.
Pro provoz tábora je nutno dodržet podmínky podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a na něj navazující vyhlášky č. 106/2001 Sb. Její platné znění najdete ZDE. Opakování je přeci matka moudrosti. Covid nezmizel, proto je dobré mít na paměti, že kdo je připraven, není zaskočen – nad rámec platné legislativy proto doporučujeme:

Komunikujte s hygienou

  • Kontaktujte územně příslušné pracoviště hygieny a ideálně osobně projednejte jejich případné požadavky a priority,
  • dejte pozor na dodržení závazných termínů.

Dodržujte pravidla bezpečnosti

  • – Zabalte s sebou i pár antigenních testů, pro jednoduché otestování, zda se jedná o covid a nebo rýmu, je to dobré, rychlé a levné řešení.
  • Přibalte si jednu nebo dvě krabice respirátorů, a to zejména pro situaci, kdy bude třeba přepravit dítě na ošetření k lékaři do nemocnice. Zajistíte tak minimální ochranu před infekcí nejen sobě ale i dítěti, které povezete, ale také zbytku táborového osazenstva. Věříme, že je lepší chvilku dýchat přes respirátor, než řešit, kdo se s kým potkal. A řidič auta, které veze maroda, to jistě také ocení.
  • Dbejte na dodržování hygienických pravidel u dětí i táborových pracovníků, hrozbou pro tábory nemusí být jenom covid – leták k využití ZDE.
    Na místa, kde se myjí ruce, můžete využít např. plakáty s návodem na správné mytí rukou (jeden schematickýdruhý hravý pro děti) převzaté od SZÚ.

K AKTUÁLNÍ SITUACI

Počítejte a kontrolujte

  • Ověřte si, že platí domluvený pronájem základny a zeptejte se na ceny energií pro letošní rok, pokud je budete hradit podle skutečné spotřeby.
  • Překontrolujte si rozpočet tábora s ohledem na nárůsty cen dopravy, pohonných hmot a potravin. O možných dodatečných finančních zdrojích jsme mluvili na oblastních poradách.

Pomáhejte s rozvahou

  • Pokud přemýšlíte nad zapojením dětí z Ukrajiny, tak nezapomeňte, že pro ně platí stejná pravidla, jako pro české děti, tedy zejména potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a z něj vyplývající např. splnění očkovacího kalendáře podle pravidel stanovených v ČR.

Připojištění dalších osob na tzv. odpovědnostní pojištění“

19. 5. 2022, Matěj Zíka

 

Odkazy