Víte, že?

V Pionýru každoročně proběhne přes 400 táborů pro přibližně 20 000 účastníků.

Bezpečnost

Základními podmínkami pro bezpečí a zdraví účastníků aktivit Pionýra, zejména dětí, je dobře organizovaná (viz plánování, obsahově bohatá a zajímavá činnost (viz náměty na Inspiruj se) a vedení k dobrovolné kázni při vědomém dodržování potřebných pravidel – to je spolehlivé a osvědčené doporučení.

Podstatné myšlenky pro bezpečnou práci shrnuje Směrnice o hlavní činnosti, v části IV. Organizace činnosti. A dále její přílohy, zejména:

Zkušenostmi jsou naplněné metodiky, publikace a vzdělávací materiály, které Pionýr vydává.

Na bezpečnost pamatuje i nabídka E-mošky, kde najdeš například reflexní vesty, reflexní pásky apod. (aktuální nabídka se může měnit).

Když se něco přihodí, zachovej klid a jednej!

Základní rady a postupy najdeš v materiálu: Krizové situace, mimořádné události nebo ve zpracované „situaci“ Co dělat, když se stane úraz?

Základní krytí naší činnosti nabízí pojištění, takže řešíš-li následky:

  • úrazu účastníka činnosti, získáš potřebné informace zde;
  • zavinění, tj. odpovědnosti, nakoukni pro pomoc sem.