Víte, že?

Slovo pionýr pochází z francouzštiny (pionnier) a dnes se užívá především ve významu průkopník. V minulosti označovalo i pěší vojáky a sapéry (dnešní ženisty).

Co dělat? – aneb hrst zkušeností

Univerzální návod, jak postupovat při jakékoli mimořádné události, neexistuje. Ovšem máme osvědčené tipy a s jejich pomocí lze zvládnout jakoukoli situaci a vyjít z ní se ctí a silnější o získanou zkušenost.

Pořadí dále uvedených částí závisí na konkrétní události, ale všechny byste – postupně – měli vzít v úvahu.

Postižený

 • Poskytnout první pomoc.
 • Na místě je přiměřený osobní kontakt – být nablízku, vyjadřovat podporu, naslouchat, držet za ruku.
 • Předat postiženého do odborné péče (lékař apod.).

Tísňová (první) pomoc je na číslech

K dispozici jsou:

 • 112 – univerzální pro celou EU: využít v nouzové situaci a potřebě naléhavé pomoci záchranných či bezpečnostních složek (hasiči, policie, zdravotníci).
 • 150 – Hasičský záchranný sbor
 • 155 – Zdravotní záchranná služba
 • 158 – Policie České republiky

Ostatní děti v oddíle, na táboře, akci…

 • Uklidnit sebe a návazně i „své“ okolí, jednat bez paniky!
 • Přiměřeně „opečovat“ ostatní – je-li třeba ošetřit drobná zranění, mluvit o situaci, přiměřeně rozhodně, snažit se o klidné a věcné jednání.
 • Využít týmové spolupráce – nebýt na to sám!
 • Pozor na sociální sítě! (Nezveřejňujte nic, co by mohlo později uškodit.)

Nezapomenout na sebe

 • Podělit se o řešení – nebýt na řešení sám/a.
 • Nezapomínat na vlastní duševní hygienu.
 • Nemachrovat – nesnažit vše zvládnout sám/a.
 • Proberte vzniklou situaci s blízkým člověkem v týmu (vedení oddílu, tábora…).
 • Neostýchat se kontaktovat odborníky.

Pachatel (je-li)

 • Snažit se zapamatovat si co nejpřesněji a co nejvíce, co lze se pokuste zdokumentovat – možná následná identifikace, podle možností pořiďte fotografie, nahrávku.
 • Při osobním kontaktu – být ostražitý, nehrát si na hrdinu, pokud možno jednat bez výrazných emocí, ovšem rychle, pohotově.

Kdo může dále pomoci

Pionýr – pionýrská skupina a ústředí Pionýra

 • Linka Pionýra pro mimořádky je 777 248 720.
 • Prostřednictvím č. 777 248 720 se poraďte – operátor může pomoci:
  • navrhnout postup řešení krize;
  • komunikovat s médii;
  • sehnat potřebné kontakty aj.
 • Informujte vedení pionýrské skupiny – dohodnutým způsobem.

Jiné složky

 • lékař, psycholog, psychoterapeut: Centrum krizové intervence – 284 016 666 (nonstop), regionální centra
 • právní poradna Bílý kruh bezpečí – 257 317 100 (nonstop)

Rodiče

 • Postiženého (je-li):
  • kontaktujte je, informujte o události – mluvte věcně, (přiměřeně) otevřeně, rozvážně;
  • proberte společnou strategii vůči všem dalším institucím, organizacím.
 • Ostatních dětí:
  • při kontaktu jednejte pokojně, bez rozčilení;
  • informujte je o situaci a v budoucnu o dalším vývoji;
  • nabídněte případnou pomoc.

Sdělovací prostředky (média)

 • Poraďte se o postupu na Pionýrské lince pro mimořádky 777 248 720.
 • Pokud (už) komunikujete s médii:
  • média informujte pouze, pokud se na vás obrátí sama;
  • jmenujte osobu, která bude stále dostupná a jediná bude komunikovat s novináři;
  • nepodlehněte panice, buďte věcní a bez emocí;
  • odpovídejte pravdivě, stručně, nezatajujte fakta, vyhněte se popisu emocí a pocitů;
  • je-li to na místě: spolupracujte s policií a s jejich tiskovým mluvčím, připravujte vyjádření s jejich prohlášením.
 • Vezměte „rozum do hrsti“ zvláště pozor na vypouštění tzv. aktuálně-akčních zpráv na sociálních sítích = „zachycení dění v přímém přenosu“.