Víte, že?

Slovo pionýr pochází z francouzštiny (pionnier) a dnes se užívá především ve významu průkopník. V minulosti označovalo i pěší vojáky a sapéry (dnešní ženisty).

Vzdělávání

Vzdělávání patří v Pionýru k základním činnostem, kterými se podporuje rozvoj celého spolku. Organizační postupy a úlohy jednotek Pionýra vymezuje Směrnice pro přípravu a vzdělávání. Na celorepublikové úrovni je zřízeno Ústřední pionýrské vzdělávací centrum. Jeho hlavním úkolem je koordinace vzdělávací činnosti – mimo jiné proto, aby každoročně v Pionýru existovala ucelená nabídka kurzů pro získání potřebné

Pokud vám v současné nabídce něco chybí, potřebujete zajistit nějakou kvalifikaci, můžete se obrátit na své vzdělávací centrum, na další vzdělávací centra nebo na tajemníka Ústředního pionýrského vzdělávacího centra. Podobně je možné přijít s nápadem na nějakou zajímavou vzdělávací akci, nebo s požadavkem na akci, kterou je schopné uspořádat „na klíč.

Další informace:

Co dalšího by tě mohlo zajímat? Vyzkoušej