Víte, že?

Pokud ve vašem okolí není pionýrský oddíl, můžete ho založit i sami. Ozvěte se nám a my vám rádi poradíme - volejte 234 621 299 nebo pište na adresu pionyr@pionyr.cz.

Cestovní náhrady

Na řadě akcí jsou především organizátorům zajišťujícím zdárný průběh akce propláceny hlavním spolkem cestovní náhrady. Mohou být podmíněny například efektivním využitím dopravního prostředku (jízda ve více lidech osobním autem). Proplácení cestovních náhrad musí být předem domluveno.

K tomu, aby cestovné mohlo být proplaceno, je nezbytné:

  1. Mít uzavřenou smlouvu dobrovolníka s hlavním spolkem.
  2. Vyplnit formulář cestovního příkazu s rozlišením použitého dopravního prostředku.

Pokud formulář vyplňuješ poprvé, je dobré postupovat podle návodu, kde je podrobně popsáno, které hodnoty se kam vyplňují. Je také třeba klást zvláštní důraz na správné vyplnění jednotlivých dat a časů.

Cestovné samozřejmě může proplácet i pobočný spolek. Ať už krajská organizace Pionýra nebo pionýrská skupina, smlouvu i formulář mohou využívat vlastní nebo upravený vzor hlavního spolku. Nicméně náhrady a pravidla proplácení se nemění – jsou dané státem. Některé podmínky jsou upravovány pokynem předsedy Pionýra, pro rok 2021 platí tento.