Víte, že?

Opravdu dobrý tábor pomáhá dětem a rodičům s výběrem táborů už od roku 2005. Cenné rady nabízí i návodná videa na našem YouTube kanále.

Cestovní náhrady

HLAVNÍ SPOLEK

Na akcích nebo jednáních spolku, lze organizátorům nebo jednajícím za dodržení podmínek příslušné směrnice proplácet hlavním spolkem cestovní náhrady. Proplácení cestovních náhrad musí být předem domluveno.

K tomu, aby cestovné mohlo být proplaceno, je nezbytné:

  1. Dodržet ustanovení Směrnice pro proplácení příspěvků na úhradu cestovních výdajů.
  2. Mít uzavřenou smlouvu dobrovolníka s hlavním spolkem.
  3. Vyplnit formulář cestovního příkazu s rozlišením použitého dopravního prostředku.

Pokud formulář vyplňuješ poprvé, je dobré postupovat podle návodu, kde je podrobně popsáno, které hodnoty se kam vyplňují. Je také třeba klást zvláštní důraz na správné vyplnění jednotlivých dat a časů.

 

POBOČNÉ SPOLKY

Cestovné samozřejmě může proplácet i pobočný spolek. Ať už krajská organizace Pionýra nebo pionýrská skupina/centrum, smlouvu i formulář mohou využívat vlastní nebo upravený vzor hlavního spolku – smlouva pro KOP nebo pro PS.

Nicméně náhrady a pravidla proplácení se nemění – jsou dané státem.

 

Některé podmínky jsou upravovány pokynem předsedkyně Pionýra, pro rok 2024 platí tento.

Starší dokumenty, návody a formuláře naleznete na uložišti.